Vitajte  

Prezeráte si stránku predmetovej komisie odborných predmetov Obchodnej akadémie v Prievidzi

 

Koho oblieka OA Prievidza

 

Dôležité termíny školského roku 2016/2017

Školský rok 2016/2017 sa začína 1. septembra 2016. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2017.  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2017  a končí sa 30. júna 2017. V školskom roku 2016/2017 bude v období školského vyučovania spolu 188 vyučovacích dní, 43 sobôt a nedieľ, 24 dní školských prázdnin (z ktorých 5 dní pripadne na sviatky) a ďalších 5 voľných dní sviatkov. Obdobie letných školských prázdnin bude trvať 63 dní. 

Prázdniny

Posledný deň  vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

27. október 2016 (štvrtok)

28. október - 31.október 2016

2. november 2016 (streda) 

vianočné

22. december 2016 (štvrtok)

23. december 2016 - 5. január 2017

9. január 2017 (pondelok)

polročné

2. február 2017 (štvrtok)

3. február 2017 (piatok)

6. február 2017 (pondelok)

jarné pre Banskobystrický,

Trenčiansky,

Žilinský kraj

24. február 2017 (piatok)

27. február - 3. marec 2017

6. marec 2017 (pondelok)

veľkonočné

12. apríl 2016 (streda)

13. apríl - 18. apríl 2017

19. apríl 2017 (streda)

letné

30. jún 2017 (piatok)

3. júl - 31. august 2017

4. september 2017 (pondelok)

 

Odborná prax pre:

2. a 3. ročník  OA       22. 05. 2017 – 02. 06. 2017

2. ročník  PMŠ           13. 02. 2017 –  24. 02. 2017

 

VVLK Jezersko:

22.01. 2017 - 27. 01. 2017 (zmeny vyhradené)

 

Stužkové slávnosti:

IV. A Mgr. Kleinová              04. 11. 2016    DK Prievidza 

IV. B   Mgr. Hraňová             18. 11. 2016    DK Prievidza 

IV. C   Ing. Pekárová             25. 11. 2016    DK Prievidza 

 

Maturitné skúšky:

EČ a PFIČ:

  • 14. marca 2017 (utorok) – v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra,
  • 15. marca 2017 (streda) – v predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk,
  • 16. marca 2017 (štvrtok) – v predmete matematika.

PČOZ - 4. roč.           24. 04. 2017 - 26. 04. 2017

PČOZ – PMŠ             26. 04. 2017

IČ ústna                     29. 05. 2017 - 02. 06. 2017

 

ZRPŠ

triedne pre 4. ročník                    22. 09. 2016 o 16:00 hod.

triedne pre 1.,2., 3. ročník           10. 11. 2016 o 16:00 hod.

triedne pre všetky ročníky           20. 04. 2017 o 16:00 hod.

 

Klasifikačné  porady:

¼ ročná         10. 11. 2016

½ ročná         30. 01. 2017

¾ ročná         20. 04. 2017

koncoročná pre 4. ročník a 2. ročník PMŠ         17.05.2017

rozlúčka s maturantmi                                        19.05. 2017

koncoročná  ostatné ročníky                              22. 06. 2017

 

Príspevky do fondu ZRPŠ na aktuálny rok : 20 €,- 1. až 3.  ročník, 4. ročník a 2. roč. PMŠ – 18 €,-.  Môžu byť dve splátky – do 30. 11. 2016 – prvá a do 28. 02. 2017 druhá.