Vitajte  

Prezeráte si stránku predmetovej komisie odborných predmetov Obchodnej akadémie v Prievidzi

 

Koho oblieka OA Prievidza

Webnode

 

Dôležité termíny školského roku 2015/2016

  1. Školský rok sa začína 1. septembra 2015. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2015 (streda). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2015 (štvrtok).
  2. Školské vyučovanie v prvom polroku sa končí 29. januára 2016 (piatok).
  3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2016 (utorok) a končí sa 30. júna 2016 (štvrtok).
  4. V školskom roku 2015/2016 bude v období školského vyučovania spolu 191 vyučovacích dní, 43 sobôt a nedieľ, 24 dní prázdnin (z ktorých 6 dní pripadne na sviatky) a ďalšie 3 voľné dni sviatkov. Obdobie školských prázdnin (letné prázdniny) bude trvať 64 dní.

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2015/2016

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

28. október 2015 (streda) 

29. október - 30. október 2015 

2. november 2015 (pondelok)

vianočné

22. december 2015 (utorok)

23. december 2015 – 7. január 2016

8. január 2016 (piatok)

polročné

29. január 2016 (piatok)

1. február 2016 (pondelok)

2.  február 2016 (utorok)

 

jarné

 

26. február 2016 (piatok)

29. február 2016 – 4. marec2016

7. marec 2016 (pondelok)

veľkonočné

23. marec 2016 (streda)

24. marec – 29. marec 2016

30. marec 2016 (streda)

letné

30. jún 2016 (piatok)

01. júl 2016 –

2. september 2016

5. september 2016 (pondelok)

 

Odborná prax pre:  

4. ročník                     28. 09. 2015 –  09. 10. 2015

2. a 3. ročník              16. 05. 2016 – 27. 05. 2016       

2. ročník  PMŠ            28. 09. 2015 –  09. 10. 2015

 

VVLK Jezersko:    

06. 02. 2016 - 12. 02. 2016

 

Stužkové slávnosti:

IV. A    Ing. Čiscoňová                13. 11. 2015    DK Prievidza 

IV. B    Mgr. Leštianska               06. 11. 2015    DK Prievidza 

IV. C    Ing. Hlásna                     21. 11. 2015    DK Prievidza 

 

Maturitné skúšky:     

EČ a PFIČ                15. 03. 2016 SJL, 16. 03. 2016 ANJ, NEJ, 17. 03. 2016 MAT

PČOZ - 4. roč.           11. 04. 2016 - 13. 04. 2016

PČOZ - PMŠ             13. 04. 2016

IČ ústna                     23. 05. 2016 - 27. 05. 2016

                                                                    

Prijímacie skúšky

štvorročné denné štúdium:

 

                  

ZRPŠ

triedne pre 4. ročník              do 24.  09. 2015 o 16:00 hod.          

triedne pre 1.,2., 3. ročník      12. 11. 2015 o 16:00 hod.                              

triedne pre všetky ročníky       17. 03. 2016 o 16:00 hod.                                  

plenárne pre nultý ročník                                         

 

Klasifik. porady:

¼ ročná          10. 11. 2015

½ ročná          27. 01. 2016

¾ ročná          14. 04. 2016

koncoročná     24. 06. 2016

 

Príspevky do fondu ZRPŠ na aktuálny rok : 20 €,- 1.- 3.  ročník, 4. ročník a 2. roč. PMŠ – 18 €,-. Môžu byť dve splátky – do 30.11.2015 – prvá a do 28. 2. 2016 druhá).

 

Webnode