Vitajte  

Prezeráte si stránku predmetovej komisie odborných predmetov Obchodnej akadémie v Prievidzi

 

Koho oblieka OA Prievidza

 

Dôležité termíny školského roku 2017/2018

Školský rok 2017/2018 sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018.  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2018  a končí sa 30. júna 2018. 

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

27. október 2017

(piatok)

30. október –

31. október 2017

2. november 2017

(štvrtok)

vianočné

22. december 2017

(piatok)

23. december 2017

– 5. január 2018

8. január 2018

(pondelok)

polročné

1. február 2018

(štvrtok)

2. február 2018

(piatok)

5. február 2018

(pondelok)

jarné

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

16. február 2018

(piatok)

19. február –

23. február 2018

26. február 2018

(pondelok)

Košický kraj, Prešovský kraj

23. február 2018

(piatok)

26. február –

2. marec 2018

5. marec 2018

(pondelok)

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj

2. marec 2018

(piatok)

5. marec –

9. marec 2018

12. marec 2018

(pondelok)

veľkonočné

28. marec 2018

(streda)

29. marec –

3. apríl 2018

4. apríl 2018

(streda)

letné

29. jún 2018

(piatok)

2. júl –

31. august 2018

3. september 2018

(pondelok)

 

Odborná prax pre:

2. a 3. ročník  OA       

2. ročník  PMŠ          

 

VVLK Jezersko:

 

 

Stužkové slávnosti:

IV. A Mgr. Kontrová                       DK Prievidza 

IV. B Mgr. Malega                         DK Kanianka

IV. C Ing. Hofierková Dekanová   DK Prievidza 

 

Maturitné skúšky:

EČ a PFIČ:

  •  13. marec 2018 (utorok) – v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra,
  •  14. marec 2018 (streda) – v predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk,
  •  15.marec 2018 (štvrtok) – v predmete matematika.

PČOZ - 4. roč.           

PČOZ – PMŠ             

IČ ústna                     

 

ZRPŠ

triedne pre 4. ročník                     o 16:00 hod.

triedne pre 1.,2., 3. ročník            o 16:00 hod.

triedne pre všetky ročníky            o 16:00 hod.

 

Klasifikačné  porady:

¼ ročná         

½ ročná         

¾ ročná         

koncoročná pre 4. ročník a 2. ročník PMŠ         

rozlúčka s maturantmi                                        

koncoročná  ostatné ročníky                              

 

Príspevky do fondu ZRPŠ na aktuálny rok : 20 €,- 1. až 3.  ročník, 4. ročník a 2. roč. PMŠ – 18 €,-.  Môžu byť dve splátky – do 30. 11. 2017 – prvá a do 28. 02. 2018 druhá.