Obhajoby práce z praxe druhé ročníky

 

Školský rok 2018/2019

Študenti druhého ročníka po absolvovaní odbornej praxe v dňoch 20. 05. 2019 – 31. 05. 2019 budú obhajovať svoje práce. 

Trieda

Dátum

Miestnosť

Vyučujúce

II. A

18. 06. 2019

N01

Ing. Pekárová

Ing. Gajdošíková

II. B

18. 06. 2019

knižnica

Ing. Úradníčková

Ing. Hofierková Dekanová

 

Školský rok 2017/2018

 

Študenti druhého ročníka po absolvovaní odbornej praxe v dňoch 14. 05. 2018 – 25. 05. 2018 budú obhajovať svoje práce. 

Trieda

Dátum

Miestnosť

Vyučujúce

II. A

18. 06. 2018

U28

Ing. Králiková

Ing. Karaková

II. B

18. 06. 2018

knižnica

Ing. Čiscoňová

Ing. Kadlečíková

 

Školský rok 2016/2017

 

Študenti druhého ročníka po absolvovaní odbornej praxe v dňoch 22. 05. 2017 – 02. 06. 2017 budú obhajovať svoje práce. 

Trieda

Dátum

Miestnosť

Vyučujúce

II. A

20. 06. 2017

knižnica

Ing. Čiscoňová

Ing. Balková

II. B

19. 06. 2017

N01

Ing. Kmeťová

Ing. Karaková

 

Školský rok 2015/20176

Študenti druhého ročníka po absolvovaní odbornej praxe v dňoch 16. 05. 2016 – 27. 05. 2016 budú obhajovať svoje práce. 

Dátum a miesto

Trieda

Hodiny

Skúšajúce

21. 06. 2016

II. A

1 - 7 Ing. Pekárová, Ing. Šormanová

17. 06. 2016

II. B 1 - 7 Ing. Králiková, Ing. Hlásna

15. 06. 2016

II. C 1 - 7 Ing. Kmeťová, Ing. Karaková

 Obhajoby prác z praxe budú prebiehať II. A v knižnici, II. B v knižnici a II. C v N01, študenti budú práce z praxe prezentovať prostredníctvom PowerPoint alebo Prezi.