Termíny praxe

Termíny odbornej praxe v školskom roku 2018/2019:

  • 2. ročník pomaturitného štúdia, študijný odbor: hospodárska informatika termín: 04. 02. 2019 –  15. 02. 2019.
  • 2. a 3. ročník denného štúdia, študijný odbor: obchodná akadémia termín: 20. 05. 2019 – 31. 05. 2019.

Termíny odbornej praxe v školskom roku 2017/2018:

  • 2. ročník pomaturitného štúdia, študijný odbor: hospodárska informatika termín: 05. 02. 2018 –  16. 02. 2018.
  • 2. a 3. ročník denného štúdia, študijný odbor: obchodná akadémia termín: 14. 05. 2018 – 25. 05. 2018.

Termíny odbornej praxe v školskom roku 2016/2017:

  • 2. ročník pomaturitného štúdia, študijný odbor: hospodárska informatika termín: 13. 02. 2017 –  24. 02. 2017.
  • 2. a 3. ročník denného štúdia, študijný odbor: obchodná akadémia termín: 22. 05. 2017 – 02. 06. 2017.
 

Termíny odbornej praxe v školskom roku 2014/2015:

  • 4. ročník denného štúdia, študijný odbor: obchodná akadémia a 2. ročník pomaturitného štúdia, študijný odbor: hospodárska informatika termín: 29. 09. 2014 – 10. 10. 2014.  
  • 2. a 3. ročník denného štúdia, študijný odbor: obchodná akadémia termín: 18. 05. 2015 - 29. 05. 2015

Termíny odbornej praxe v školskom roku 2013/2014:

  • 4. ročník denného štúdia, študijný odbor: obchodná akadémia a 2. ročník pomaturitného štúdia, študijný odbor: hospodárska informatika termín: 23. 09. 2013 – 04. 10. 2013.  
  • 3. ročník denného štúdia, študijný odbor: obchodná akadémia termín: 12. 05. 2014 - 23. 05. 2014