Nová akcia

25.11.2009 14:00

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.