Stupnice hodnotenia

V predmetovej komisii odborných predmetov na Obchodnej akadémii v Prievidzi boli schválené stupnice hodnotenie predmetov:

 • účtovníctvo,
 • administratíva a korešpondencia,
 • aplikovaná ekonómia,
 • aplikovaná informatika,
 • aplikovaná informatika - seminár,
 • automatizované spracovanie informácií,
 • bankovníctvo,
 • cvičná firma - praktikum,
 • ekonomické cvičenia,
 • informatika,
 • hospodárske výpočty a štatistika,
 • marketing,
 • manažment,
 • personalistika,
 • podniková ekonomika,
 • podnikanie v cestovnom ruchu,
 • právna náuka,
 • tovaroznalectvo,
 • účtovníctvo,
 • úvod do makroekonómie,
 • tovaroznalectvo,
 • programovanie,
 • seminár z programovania,
 • prax,
 • grafická úprava dokumentov.