Besedy

Bankovníctvo 

Vyučujúci: Ing. Renáta Úradníčková

Triedy: 4. A, B, C

Beseda 6.4.2018 s pani riaditeľkou pobočky VÚB v  Prievidzi

Mgr. A. Mušákovou

Dňa 6.4. 2018 sa študenti Obchodnej akadémie 4. ročníkov z predmetu BAK zúčastnili besedy na aktuálne otázky. Riešili sme problematiku príjmových a výdavkových operácií činnosti banky, výmenu poškodených peňazí, sejfovú službu a nočný trezor ako i mnohé ďalšie otázky spojené s danou problematikou. V diskusii boli predostreté konkrétne situácie, ktoré môžu vzniknúť a vznikli pri práci s bankovkami ako i konkrétne riešenia, študenti sa dozvedeli o možných problémoch spojených s nepredvídanými vkladmi peňazí a obrovským prínosom diskusie bolo i zapojenie študentov analyzovať rôzne situácie, resp. vysloviť vlastný názor.

Ekotopfilm

Žiaci našej školy sa zúčastnili 25. septembra 2017 zaujímavého filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm, ktorý bol v meste Prievidza už druhý krát. “Na konci evolúcie nie je krása”. Na tento fakt sa snažil upozorniť festival. Čaká nás budúcnosť, kde zvieratá nebudú krásne, ale adaptované všemožnými spôsobmi, aby prežili v zničenom životnom prostredí? Môže, ale nemusí to tak byť. Junior festival, ktorý prebieha v rámci festivalu v dopoludňajších hodinách, sa už roky snaží žiakov vzdelávať a motivovať, aby sa ich správanie uberalo smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Cieľom festivalu nie je ich vystrašiť, ale inšpirovať, aby na životné prostredie brali väčší ohľad.Okrem zaujímavých filmov sa žiaci zúčastnili na prezentácii lektorky Barbory Rumli, ktorá prezentovala zámery spoločnosti Enel v oblasti energetiky.

 

Ekotopfilm  prvýkrát v Prievidzi

V kinosálach jednotlivých miest sa premietajú víťazné filmy z celého sveta v téme trvalo udržateľného rozvoja. Každé mesto má svoj vlastný filmový program so vstupom pre širokú verejnosť zadarmo.

Prvé podujatie sa uskutočnilo 20. septembra v DK Prievidza. Návštevnosť prevýšila očakávania. Prišlo sa pozrieť viac ako 150 návštevníkov. Na tomto sa taktiež podieľali aj dvaja mladí a  „pekní“ študenti z Obchodnej akadémie v Prievidzi, ktorí ochotne rozniesli 400ks info-novín do schránok v meste, čim prispeli k propagácii festivalu. Ekotopfilm je festival so 43- ročnou tradíciou a je zároveň najstarším podujatím tohto druhu na svete. Je to najväčší svojho druhu, samozrejme, aj na Slovensku s návštevnosťou viac ako milióna návštevníkov. Projekt vytvoril  viac ako 5000 partnerstiev vo viac ako 58 krajinách sveta. Od r. 1974 uplatňuje zásady trvalo udržateľného rozvoja, ktoré až v r. 1992 oficiálne deklaroval Summit Zeme v Rio de Janeiro. Festival je svetovým unikátom v spojení súkromného, verejného a tretieho sektora. Táto platforma spojenia troch sektorov je vo svete ojedinelá a v zahraničí mimoriadne rešpektovaná i oceňovaná. Poslaním festivalu je spájať ľudí, vzdelávať ich, zabávať, súťažiť a reprezentovať.

Festival otvorila členka Ekotopfilm tímu - Linda Králová - a zoznámila návštevníkov s časťou JUNIOR festival. Ten je jedinečnou súčasťou projektu pre deti a mládež základných a stredných škôl..

Prvý dokument o Jaroveckom ramene natočili študenti strednej školy z Bratislavy. Vo filme nám zobrazili, ako v dnešnom svete ničíme prírodu len kvôli tomu, aby sa nám žilo ľahšie a nerozmýšľame nad tým, ako žiť s prírodou. Neničiť lesy, polia, vodné plochy, len aby sme si mohli postaviť diaľnice či dom . Mali by sme si uvedomiť, že miesto, kde chceme ísť niečo stavať, budova,ť môže byť domovom zvieraťa a my stavbou narušíme jeho domáce prostredie, v ktorom žije. Druhý dokument bol príbehom jednej vegánky. Dievča opisovalo svoj osobný príbeh, rozprávala o dôvodoch svojho vegánstva. Tento príbeh nás skutočne veľmi zaujal.  Na záver nám predstavili aj aplikáciu GREEN BIN, ktorá naviguje k zberným dvorom v každom regióne. Nainštalujte si ju :o) . Festival pokračoval ďalej v dvanástich mestách Slovenska. Poprajme festivalu úspech.

Samuel Žiak a Kristína Majtényiová za kolektív žiakov OA Prievidza

SMEVŠKOLE S ADELOU

Cyklus ekonomických prednášok SMEVŠKOLE dnes 9. mája pokračoval. Pozvanie prijala Adela Banášová - úspešná moderátorka, glosátorka ...  a odpovedala na zvedavé otázky študentov Obchodnej akadémie.

 

Fotografka Mária Švarbová

https://www.youtube.com/watch?v=0tjvJlOmmhw

6. apríla 2016 sme privítali fotografku  Aria Baró, čo je umelecké meno úspešnej slovenskej fotografky Márie Švarbovej. Štúdium reštaurátorstva a archeológie ju nenadchlo a preto sa od roku 2010 venuje fotografii a to veľmi úspešne. S týmto mladým talentom sme sa porozprávali o jej tvorbe, emóciách či výstavách a oceneniach.

https://www.mariasvarbova.com/index.php?article=portfolio

 

Debata s europoslancom

V piatok 4. decembra 2015 našu školu navštívil Ing. Ivan Štefanec, MBA, PhD., známy slovenský politik, bývalý poslanec NR SR a súčasný poslanec Európskeho parlamentu. Aj vďaka nemu naša škola v minulom školskom roku dosiahla vynikajúce úspechy v súťažiach Euroscola, Mladý digitálny Európan a Mladý Európan.

Pán Štefanec žiakom porozprával o tom, ako funguje Európsky parlament a jeho jednotlivé výbory, ako spolupracuje náš zákonodarny orgán s Európskym parlamentom, o študijných a pracovných možnostiach mladých ľudí v Európskej únii. Ochotne a erudovane odpovedal na otázky žiakov aj učiteľov. Dvaja naši žiaci spolu so svojím učiteľom dostali pozvanie do Štrasburgu, kde budú môcť zažiť atmosféru  parlamentu. Ďakujeme, že si pán Štefanec našiel vo svojom pracovnom kalendári miesto aj pre našu školu. Veríme, že to nebolo posledné stretnutie a že spolupráca bude pokračovať ďalej.

 

Seminár Európskeho spotrebiteľského centra zvýšil spotrebiteľské povedomie našich žiakov

V stredu 14. októbra 2015 študenti III. a IV. ročníkov absolvovali seminár spotrebiteľského vzdelávania, ktoré zorganizovalo  Európske spotrebiteľské centrum, zriadené na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky. Cieľom seminára bolo dostať do povedomia študentov a ich prostredníctvom aj širšej verejnosti, ako Európske spotrebiteľské centrum pomáha pri riešení reklamácií, poskytuje poradenstvo a pomoc v otázkach práv spotrebiteľa, pri vybavovaní sťažností, riešení nekalých obchodných praktík, ako sa riešia problémy online nakupovania a pod. Súčasťou seminára bol aj  kvíz pre študentov. Poznatky získané na seminári študenti využijú na vyučovaní odborných predmetov a na maturite, ako aj v praktickom živote.

Ing. Mária Medľová