Študentská spoločnosť BOSS BUSINESS má sídlo v budove Obchodnej akadémie Prievidza. Vznikla v rámci vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia, ktorý stredným školám poskytuje a garantuje nezisková organizácia Junior Archievement Slovensko. Spoločnosť bola založená 29. septembra 2015 a prajeme jej, aby pod vedením učiteľky Ing. R. Úradníčkovej a prezidentky Dominiky Zambojovej dosiahli vysoké dividendy, naučili sa mnoho z vedenia a organizácie podnikateľskej prevádzky. Ustanovujúce valné zhromaždenie sa konalo dňa 11. novembra 2015 o 13:30 hod. v školskej knižnici. Viac sa dozviete v dokumente, ktorý vytvorila Veronika Filkornová.

https://www.facebook.com/Boss-Business-972850842754263/

 

Valné zhromaždenie študentskej spoločnosti

Dňa 05. 05. 2015 sa uskutočnilo Likvidačné valné zhromaždenie š. s. Flash Wolves, na ktorom sa rozhodovalo o rozdelení zisku a vyplácali sa dividendy. Dodatočné vyplácanie dividend sa uskutoční v pondelok 11. 05. a vo štvrtok 14. 05. po tretej a štvrtej vyučovacej hodine v učebni APE. Akcionárov prosíme, aby si so sebou nezabudli vziať zakúpené akcie. Všetkým akcionárom ďakujeme za prejavenú dôveru počas školského roka.

 

Naša škola už 20 rokov spolupracuje s Junior Achievment

26. marca 2015 sa naša študentská spoločnosť Flash Wolves zúčastní v Bratislave veľtrhu študentských spoločnosti, ktorý sa bude konať pod záštitou prezidenta SR pána Kisku. Je to jubilejný 20-ty ročník a naša škola preberie zvláštne ocenenie. Študenti si pripravili reklamný stánok, propagačný materiál a budú reprezentovať nielen spoločnosť, ale aj našu školu. https://www.facebook.com/Flash_Wolves

 

Študentská spoločnosť Flash Wolves 2014/2015 

Na škole máme založenú študentskú spoločnosť Flash Wolves (14 študentov III. C a III. A. ) Svoju činnosť začali podpísaním Zmluvy o združení, ktorá bola podpísaná 08. 09. 2014 a registrovaná v JA Slovensko. V septembri si študenti napísali žiadosti a životopisy a zúčastnili sa pracovného pohovoru. Následne vypracovali podnikateľský plán, stanovy, odhadli výšku kapitálu, predali akcie a zvolali ustanovujúce valné zhromaždenie. Požiadali o zápis do simulovaného obchodného registra a od 06. 11. 2014 mohli vykonávať svoju činnosť na základe získania Zakladacej listiny. Predmetom ich činnosti sú: Fotografovanie tried Výroba hranoliek (študenti majú zdravotné preukazy) Výroba a predaj medovníčkov pri rôznych príležitostiach (na Mikuláša, Valentína, teraz na MDŽ) Výroba a predaj drevených dekoračných predmetov (na vianočnom bazáre) Spoluorganizovanie imatrikulačnej diskotéky Súťaže o ceny (tombola) Divadelné predstavenie pre deti z MŠ. Počas celej činnosti si tvoria reklamu, prostredníctvom plazmovej televízie na prízemí budovy, alebo prostredníctvom plagátov, robia účtovníctvo v programe MRP, študenti sa navzájom hodnotia a vyplácajú mzdy. Študentská spoločnosť sa prihlásila do súťaže „Veľtrh študentských spoločností“, ktorý sa bude konať tento rok v Bratislave 26. 03. 2015. Pripravujú si momentálne stánok, propagačné materiály, predbežnú výročnú správu a výrobky na predaj. Na veľtrhu budú súťažiť v 2 kategóriách: najlepší manažérsky tím a marketingová prezentácia. Na veľtrhu bude ocenená aj naša škola, pretože je jednou z 9 škôl, ktoré vyučujú predmet APE jubilejný 20-ty rok. Niektorí študenti sa zapojili aj do práce s online učebnicou, kde majú možnosť na konci školského roka získať certifikát za úspešné absolvovanie výstupného testu.

 

 Ing. Tišťanová Marcela, vyučujúca APE

 

 

Nová študentská spoločnosť: Flash Wolves

Dňa 22. 10. 2014 sa uskutočnilo pred zborovňou upisovanie akcií študentskej spoločnosti Flash Wolves. Cena 1 akcie bola 2 eurá. Jedna osoba si mohla kúpiť 2 akcie. Záujem o ne bol naozaj veľký, o čom svedčí aj to, že viac ako polovica akcií sa predala v priebehu 15 minút. Predalo sa všetkých 70 vydaných akcií, čo nám vynieslo základné imanie 140 €. Akcionárom ďakujeme za prejavenú dôveru a vložený kapitál a už teraz sa tešíme na Ustanovujúce valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 04. 11. 2014.

 

COOKIES

14 študenti III. C sú zapojení v programe Aplikovaná ekonómia, ktorú poskytuje nezisková organizácia JASR v rámci ktorej si založili študentskú spoločnosť COOKIES. Spoločnosť začala fungovať na základe Zakladacej listiny, ktorá bola vydaná 04. 11. 2013. Študentská spoločnosť si určila tento výrobný program:
 
  • organizovanie spoločenských podujatí (diskotéka, programy pre deti),
  • výroba kokteilov a predaj koláčov,
  • predaj, poskytovanie rozličných služieb (valentínska a mikulášska pošta, fotky, ...)
 
Z nášho výrobného programu sme už stihli zorganizovať: 
  •  študentskú imatrikulačnú diskotéku,
  • výrobu kokteilov a ovocných pohárov,
  • výrobu DVD z imatrikulácií,
  • mikulášsku pošta,
  • pesničky na želanie.
 

Busy Bee

študentská spoločnosť

 

 

Divadelné predstavenie

Dňa 12. 03. 2013 š. s. Busy Bee zrealizovala ďalšiu zo svojich aktivít podnikateľského plánu, a to divadelné predstavenie pre deti z MŠ Malonecpalská v Prievidzi. Traja členovia študentskej spoločnosti zahrali divadelné predstavenie „Pipi ide do školy“, a zároveň zapájali deti do rôznych zábavných aktivít. Strávili s nimi príjemné dopoludnie. Odmenou im bol, okrem symbolického zárobku, aj šťastný úsmev detí a množstvo pozitívnej energie.

 

Veľtrh študentských spoločností

Dňa 21. 03. 2013 sa š. s. Busy Bee zúčastnila „Veľtrhu študentských spoločností“, ktorý sa konal v Avion Shopping Parku v Bratislave. V tvrdej konkurencii  48 študentských

spoločností sa naša š. s. prezentovala na vysokej úrovni. Napriek tomu nezískala žiadne ocenenie, ale z veľtrhu si piati členovia spoločnosti odniesli množstvo postrehov, zážitkov a skúseností. Tento rok sa veľtrh organizoval pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča, ktorý neobišiel ani stánok š. s. Busy Bee a poprial študentom veľa úspechov v ďalšej činnosti.

Študentská spoločnosť Busy Bee má viacero chvályhodných aktivít, nejde im len o čo najvyšší zisk, ale snažia sa byť aj spoločensky zodpovednými. 

Študentská spoločnosť  BUSY BEE  má sídlo v budove Obchodnej akadémie Prievidza. Vznikla v rámci vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia, ktorý stredným školám poskytuje a garantuje nezisková organizácia Junior Archievement Slovensko. Cieľom projektu je pomôcť študentom zorientovať sa v podmienkach trhovej ekonomiky. Okrem teoretických vedomostí majú študenti zapojení v oblasti podnikania.

 

Čo sme už splnili z nášho podnikateľského plánu:

-      spoluorganizácia diskoték v Etxtréme,

-      Mikulášska pošta na Obchodnej akadémii,

-      predávanie DVD z imatrikulácii,

-      súťaž o žolíky,

-      tlač z USB kľúča,

-      predávanie koláčikov...

 

Čo nás čaká?

Valentínska pošta, pesničky na želanie, tlač z USB kľúča, fotografie, predaj bižutérie, výroba a predaj batikovaného textilu, predaj mliečnych kokteily, program pre seniorov a deti...