Súťaže

 

Študenti našej školy sa môžu zapojiť do rôznych súťaží poriadaných našou predmetovou komisiou.

V tejto časti stránky nájdete oznamy o pripravovaných súťažiach a výsledky vyhodnotených súťaží.