Informácie o nás

 

Zoznam členov PK OP šk. rok 2018/2019

 

P.č.

Meno

Funkcia

1.

Ing. Balková Alžbeta

správca www stránky, koordinátor odbornej praxe

2.

Ing. Čiscoňová Marcela

koordinátor ADK a ZAV

3.

Ing. Gajdošíková Katarína

 

4.

Ing. Hofierková Dekanová Viera

koordinátor predmetov IKT

5.

Ing. Harvišová Mariana

učebné pomôcky

6.

RNDr. Kadlečíková Eva

 

7.

Ing. Karaková Dagmar

predseda PK

8.

Ing. Krajčíková Jana

 

9.

Ing. Králiková Ivana

 

10.

Ing. Lazarová Božena

 

11.

Mgr. Malega Stanislav

 

12.

Ing. Tišťanová Marcela

 

13.

Ing. Pekárová Katarína

koordinátor SOČ

14.

Ing. Úradníčková Renáta

koordinátor voliteľných predmetov