Informácie o nás

 

Zoznam členov PK OP šk. rok 2017/2018

 

P.č.

Meno

Funkcia

1.

Ing. Balková Alžbeta

správca www stránky, koordinátor odbornej praxe

2.

Ing. Čiscoňová Marcela

 

3.

Ing. Gajdošíková Katarína

 

4.

Ing. Hofierková Dekanová Viera

koordinátor predmetov IKT

5.

Ing. Harvišová Mariana

učebné pomôcky

6.

Ing. Hlásna Erika

koordinátor ADK

7.

RNDr. Kadlečíková Eva

 

8.

Ing. Karaková Dagmar

predseda PK

9.

Ing. Krajčíková Jana

 

10.

Ing. Králiková Ivana

 

11.

Ing. Lazarová Božena

koordinátor ZAV

12.

Mgr. Malega Stanislav

 
13. Ing. Eva Šormanová  

14.

Ing. Tišťanová Marcela

 

15.

Ing. Pekárová Katarína

koordinátor SOČ

16.

Ing. Úradníčková Renáta

koordinátor voliteľných predmetov