PČOZ

 

PK schválila bodové hodnotenie a známkovanie na PČOZ v smere OA a HI

Známkovanie PČOZ

OA

HI

výborný

do 90 %

do 90 %

chválitebný

do 75 %

do 75 %

dobrý

do 60 %

do 60 %

dostatočný

do 45 %

do 45 %