Webová prezentácia bola spustená

25.04.2011 14:00

Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia.

Študenti obchodnej akadémie, touto cestou sme Vám chceli sprístupniť informácie o odborných predmete na našej škole a o aktivitách predmetovej komisie odborných predmetov. Nájdete na nej niečo o nás - zloženie PK OP, plán činnosti, prehľad krúžkov, plánované súťaže, hodnotiace kritéria niektorých predmetov a užitočné informácie k PČOZ TČOZ.