Dôležité termíny pre školský rok 2021/2022

Školský rok sa začína 2. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022 (pondelok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok).

 

 

Školské prázdniny

Jesenné:             28. 10. a 29. 10. 2021

Vianočné:           23. 12. 2021 – 07. 01. 2022

Polročné:            04. 02. 2022

Jarné:                 07. 03. – 11. 03. 2022

Veľkonočné:       14. 04. – 19. 04. 2022

Letné:                 01. 07. – 31. 08. 2022

 

Stužkové

IV. A, IV. B           16. 11. 2021                   

 

Rodičovské združenia:

Jesenné               04. 11. 2021

Jarné                    21. 04. 2022

 

Imatrikulácie:     16. 11. 2021

 

Deň športu:        22. 12. 2021

 

Klasifikačné porady

Štvrťročná:                        04. 11. 2021

Polročná:                           27. 01. 2022

Trištvrteročná:                   21. 04. 2022

Maturitné triedy:                19. 05. 2022

Koncoročná:                      27. 06. 2022

 

 

Maturitné skúšky

EČ a PFIČ: 13. 03. - 17. 03. 2022

PČOZ: 11. 04.  – 13. 04. 2022

UFIČ: 30. 05.  – 03. 06. 2022

 

Odborná prax:

HI: 31. 01. – 11. 02. 2022

OA: 23. 05. – 03. 06. 2022

 

Kurz Svet školy: 03. 09. –  06. 09. 2021

Kurz ochrany života a zdravia:  11. 04.  – 13. 04. 2022

 

Účelové cvičenia: 14. 09. 2021 a 13. 04. 2022

 

Deň otvorených dverí: február 2022

Prijímacie skúšky: 09. 05. a 12. 05. 2022

Školské výlety: od 28. 06. 2022