Vitajte  

Prezeráte si stránku predmetovej komisie odborných predmetov Obchodnej akadémie v Prievidzi

 

Koho oblieka OA Prievidza

 

Dôležité termíny školského roku 2017/2018

Školský rok 2017/2018 sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (odovzdávanie výpisu z vysvedční).  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2018  a končí sa 29. júna 2018 (odovzdávanie vysvedčení).

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

27. október 2017

(piatok)

30. október –

31. október 2017

2. november 2017

(štvrtok)

vianočné

22. december 2017

(piatok)

23. december 2017

– 5. január 2018

8. január 2018

(pondelok)

polročné

1. február 2018

(štvrtok)

2. február 2018

(piatok)

5. február 2018

(pondelok)

jarné

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

16. február 2018

(piatok)

19. február –

23. február 2018

26. február 2018

(pondelok)

Košický kraj, Prešovský kraj

23. február 2018

(piatok)

26. február –

2. marec 2018

5. marec 2018

(pondelok)

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj

2. marec 2018

(piatok)

5. marec –

9. marec 2018

12. marec 2018

(pondelok)

veľkonočné

28. marec 2018

(streda)

29. marec –

3. apríl 2018

4. apríl 2018

(streda)

letné

29. jún 2018

(piatok)

2. júl –

31. august 2018

3. september 2018

(pondelok)

 

Odborná prax pre:

II. a III. ročník  OA     14. 05. 2018 – 25. 05. 2018

II. ročník  PMŠ           05. 02. 2018 –  16. 02. 2018         

 

VVLK Jezersko:

14. 01. 2018 - 19. 01. 2018 a 21. 01. 2018 - 26. 01. 2018

 

Stužkové slávnosti:

IV. A Mgr. Kontrová                     10. 11. 2017  DK Prievidza 

IV. B Mgr. Malega                        24. 11. 2017 DK Kanianka

IV. C Ing. Hofierková Dekanová   03. 11. 2017 DK Prievidza 

 

Maturitné skúšky:

EČ a PFIČ:

  •  13. marec 2018 (utorok) – v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra,
  •  14. marec 2018 (streda) – v predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk,
  •  15. marec 2018 (štvrtok) – v predmete matematika.

 

Opravná IČ ústna    05. 02. 2018  (šk. rok 2016/2017)

PČOZ - IV. roč.         09. 04. 2018 - 13. 04. 2018

PČOZ – PMŠ            11. 04. 2018

IČ ústna                    21. 05. 2018 - 25. 05. 2018

 

ZRPŠ

triedne pre IV. ročník                    28. 09. 2017 o 16:00 hod.

triedne pre I.,II., III. ročník            09. 11. 2017 o 16:00 hod.

triedne pre všetky ročníky            12. 04. 2018 o 16:00 hod.

 

Klasifikačné  porady:

¼ ročná         09. 11. 2017

½ ročná         29. 01. 2018

¾ ročná         12. 04. 2018

koncoročná pre IV. ročník a II. ročník PMŠ       10. 05. 2018

rozlúčka s maturantmi                                        11. 05. 2018

koncoročná  ostatné ročníky                              26. 06. 2018

 

Imatrikulácie 16. 11. 2017 v DK Bojnice

Študentská Kvapka krvi 17. 10. 2017 

Deň športu 22. 12. 2017

Deň zdravia, koncert, odovzdávanie výpisov z vysvedčení 31. 01. 2018

Prijímacie skúšky 15. 05. 2018

Plavecký 28. 05. až 01. 06. 2018 II. ročník

 

Príspevky do fondu ZRPŠ na aktuálny rok : 20 €,- 1. až 3.  ročník, 4. ročník a 2. roč. PMŠ – 18 €,-.  Môžu byť dve splátky – do 30. 11. 2017 – prvá a do 28. 02. 2018 druhá.