Obchodná akadémia

 

Hodnotenie odborných predmetov  6317 6 obchodná akadémia – schválené PK OP 23. 03. 2011

Hodnotenie odborných predmetov  6317 M obchodná akadémia – schválené PK OP 28. 08. 2012