Euroscola

EUROSCOLA

V šk. roku 2014/2015 sa naša škola v rámci krúžku Projektové vyučovanie pod vedením JUDr. Dagmar Majdanovej prvýkrát zapojila do projektu Euroscola. Konzultantkou IT bola RNDr. Eva Kadlečíková.

Program Euroscola je organizovaný Európskym parlamentom a je určený študentom stredných škôl vo veku 16 až 18 rokov z členských krajín Európskej únie.  Umožňuje mladým ľuďom vyskúšať si na jeden deň prácu europoslancov v Európskom parlamente v Štrasburgu. Počas pracovného dňa účastníci využívajú svoje jazykové znalosti na dorozumenie sa so svojimi partnermi z členských krajín Európskej únie, pretože svoje názory prezentujú v anglickom alebo francúzskom jazyku. Študenti v úvode predstavia svoju školu a región, odkiaľ prichádzajú, čo zabezpečuje väčšiu rozmanitosť a obohatenie kultúrneho dialógu.

Európsky parlament vytvoril program Euroscola s tromi základnými cieľmi.

Prvým je oboznámiť európsku mládež s vnútorným fungovaním nadnárodnej inštitúcie, ktorej poslanci sú volení vo všeobecných priamych voľbách, a priblížiť im rozhodovací proces v rámci EÚ.
Druhým je umožniť účastníkom, aby na vlastnej koži zažili komunitárnu Európu a aby mali možnosť na zasadnutiach spolu s inými mladými ľuďmi z ďalších členských štátov EÚ vymieňať si názory o práci európskych rozmerov, o záležitostiach, ktoré ich zaujímajú (nezamestnanosť, ochrana životného prostredia, rasizmus a pod.).
Tretím cieľom je zdôrazniť dôležitosť ovládania cudzích jazykov v zjednotenej Európe. 

Aj my sme sa rozhodli povzbudiť žiakov aj širšiu verejnosť k debate o Európe a pokúsili sme sa o  účasť na programe Euroscola v Štrasburgu v roku 2015.

Naša snaha bola odmenená.

Dvaja učitelia a 24 žiakov si sadlo do poslaneckých kresiel Európskeho parlamentu v Štrasburgu!

Cesta sa uskutočnila v dňoch 28.10. 2. 11. 2015. Hlavnou činnosťou bola naša celodenná práca v Parlamente, kde sme spolupracovali, súťažili a vymieňali si skúsenosti so žiakmi z 22 štátov Európskej únie.  Okrem toho sme mali možnosť pozrieť si Európsky súd pre ľudské práva, Európsky súdny dvor, Európsku investičnú banku, ale aj mestá Bruggy a Amsterdam s ich výnimočnou atmosférou.

Pretože bola táto cesta odmenou za našu usilovnú prácu v projekte EUROSCOLA, všetky výdavky spojené s ubytovaním, stravou a cestovaním boli hradené Európskym parlamentom.

Veríme, že náš minuloročný úspech  povzbudí aj ďalších žiakov, aby sa o Európsku úniu zaujímali a prišli s novými nápadmi, ako EÚ čo najviac priblížiť svojim spolužiakom a kamarátom. Prečítajte si príspevky priamych účastníkov tohoročnej Euroscoly.


Viac tu: https://euroscola8.webnode.sk/exkurzia-2015/