Ústav Profesora K. Matulaya

Tvorivé dielne - Dni cestovín v DDS Prof. K. Matulaya v Dúbravke

 
Dňa 3.12.2015 sa študenti OA v Prievidzi zúčastnili nového projektu Tvorivé dielne - Dni cestovín v DDS Prof. K. Matulaya v Dúbravke. Okrem milej návštevy a vzájomnej radosti zo stretnutia bola obrovským prínosom spoločná práca našich detí a detí zo spomenutého ústavu, spoločne vytvárali prekrásne vianočné dekorácie, ktoré zdobili nielen jedáleň ale i priestory, v ktorých sa deti pohybujú. Bolo milé vidieť radosť , ktorá sa odzrkadľovala na všetkých deťoch z vyhotovených výrobkov, zároveň obrovská inšpirácia a obohatenie pre študentskú spoločnosť pracujúcu na našej škole nielen v tomto roku, ale i pre ďalšie budúce obdobie.
Sme veľmi radi, že naša škola, Obchodná akadémia Prievidza, patrí medzi jednu z mála škôl, ktorá má tak silné prepojenie fungujúce už niekoľko rokov a hlavne, že sa vytvorilo silné puto medzi študentami našej školy a deťmi z DDS Prof. K. Matulaya pod vedením pani riaditeľky Ing. Edity Kruszlikovej, ktorá podčiarkla zmysel celej spolupráce.
Ing. Renáta Úradníčková
 

 

Študenti rozdávali radosť deťom z DDS Ústavu Prof. K. Matulaya v Bratislave december 2014

Aj tento rok študenti našej školy zavítali do Dúbravky, aby potešili srdiečka detí a vyčarili úsmev na tvári. S obrovským a úprimným potleskom privítali všetci diváci, medzi inými aj detičky materských škôl, našich účinkujúcich, ktorí si pripravili pestrú paletu vystúpení. Deti zaujali rozprávkou O troch prasiatkach, baletom dievčat v v nádherných bielych šatách, početnými tanečnými choreografiami ale i spevom. Na záver naši študenti pripravili pre deti a všetkých prítomných diskotéku a spoločne si vychutnávali vianočné pesničky na pódiu s našimi študentmi. Pekným zvykom a tradíciou býva i skutočnosť, že naša Žiacka školská rada venuje i finančný darček deťom z Ústavu Prof. K. Matulaya. Tento rok sme zavŕšili spoločné stretnutia a tešíme sa na nový projekt Zdravé srdiečko.

 

VIANOCE DEŤOM 2013

 
11.12.2013 sa naši študenti zúčastnili vianočnej akcie v Bratislave - Dúbravke a realizovali svoj projekt Vianoce deťom. Koncert bol venovaný deťom Ústavu Profesora K. Matulaya ako aj deťom z materských škôlok a iných zariadení ( sociálne ústavy). Študenti svojím vystúpením veľmi zaujali všetkých prítomných, odzneli krásne čísla, profesionálny spev v podaní našich študentov, tance študentov tretích ročníkov a svoj úspech zavŕšili záverečnou dikotékou pre všetky deti priamo na pódiu v kultúrnom dome. Petra Vajdová odovzdala do rúk pani riaditeľke Ing. Edite Kruzslikovej hotovsť 30 euro, ktoré venovala školská rada, 
študenti odovzdali darčeky od firmy Nestlé, ktoré každoročne firma venuje deťom, našej študentke Veronike Svitkovej sa podarilo ešte v minulom roku osloviť firmu Volkswagen, ktorá pripísala na účet ústavu čiastku 1000 euro. Podarilo sa nám osloviť aj VZP v Bratislave, ktorá venovala ústavu vecné dary. Pani riaditeľka veľmi ocenila náš prístup, poďakovala sa študentom za vystúpenie a darčeky a vyslovila presvedčenie, že sa deťom splnil ich sen - byť šťastné v našej prítomnosti. Od detí sme obdržali nádherný vianočný stromček a prísľub, že za nami v máji opäť prídu a podelia sa o zážitky. Naši študenti dostali od detičiek 
vlastnoručne vyrobené keramické drobnosti na pamiatku a mnohé slová uznania aj od rodičov a riaditeľov ústavov. Akciou v Bratislave sme prispeli nielen k naplneniu nášho poslania, ale predovšetkým sme vzorne reprezentovali aj našu školu.
Ing. Renáta Úradníčková