EXPO 2015 Miláno

pripravujeme geografickú exkurziu  

Prvá svetová výstava výstava EXPO bola 1851 v Londýne.

EXPO slúži k zoznamovaniu s kultúrou a životným štýlom účastníckych krajín. Naši žiaci už jednu geografickú exkurziu na svetovú výstavu uskutočnili  -  EXPO 2000 v Hannoveri. /článok /  U účastníkov mala veľký ohlas.

Po EXPO 2005 v japonskom Aichi  a  EXPO 2010 v čínskom Šanghaji sa opäť svetová výstava vracia do Európy. EXPO 2015  Miláno je od 1.5. do 30.10. 2015 / www.expo2015.org/en  /.

Pozvanie  prijalo 175 krajín sveta. Téma výstavy - „Uživiť planétu, energia pre život“  

Plánovaný termín /?/ je 10. – 13.5. 2015

Cena je vo vývoji – závisi od dopravy, bývania, stravovania ... SPONZOROV ...

info u p. Malegu

 

Pomoc na kontakty v Taliansku, sponzorstvo... vítané !!!

Záujemcovia sa môžu nahlásiť  do 20. 10.  -  prihlas sa informačne sem

https://docs.google.com/forms/d/1Gqj_G8pUQuPsbwzYQJETsOkYYljHdMXyjCT5aYPc9eo/viewform