Brusel

V šk. roku 2014/2015 sa  žiaci tretích ročníkov v rámci krúžku Projektové vyučovanie pod vedením JUDr. Dagmar Majdanovej pripravovali na  vedomostnú súťaž Mladý Európan. V regionálnom kole, ktoré sa uskutočnilo v Trenčíne, sme  obsadili druhé miesto. Do celoslovenského kola sme sa síce neprebojovali, ale získané skúsenosti sme sa rozhodli využiť v elektronickej obdobe tejto súťaže - Mladý digitálny Európan.

Mladý digitálny Európan (MDE) využíva moderné technológie 21. storočia a uskutočňuje sa prostredníctvom nového elektronického testovacieho systému e-Test implementovaného v našom národnom projekte Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania (E-test). Do súťaže sa zapojilo 1854 žiakov zo 130 stredných škôl.

V kategórii Najlepšia škola sme zvíťazili v celoslovenskom kole. Vďaka tomuto úspechu sme mali možnosť zúčastniť sa na trojdňovom výlete do Bruselu.

Pozri: https://www.youtube.com/watch?v=WgI2VZtuI0o

Návšteva Bruselu sa uskutočnila v dňoch 26.- 28. októbra 2015.Zástupcovia Európskej komisie pre nás pripravili program plný informácii o tom, ako funguje Európska komisia. Prezreli sme si pracovne tejto inštitúcie, rokovacie miestnosti a televízne štúdiá.

Tiež sme si rozšírili znalosti o možnostiach, ktoré Európska únia poskytuje mladým ľuďom v oblasti neformálneho vzdelávania, najmä v programe Erasmus +.Súčasťou odbornej časti programu bola aj prednáška o rozširovaní EÚ a o súčasnej situácii v oblasti ochrany osobných  údajov.

Navštívili sme Parlamentárium, kde sme sa vydali na virtuálnu cestu po Európe. Dozvedeli sme sa, ako Európska únia pomohla každej z členských krajín.  .

Na tretí deň sme mali možnosť spoznať Brusel aj inak ako hlavné mesto Európy. Predstavil sa nám ako multikultúrne mesto s historickými pamiatkami, ako mesto, kde sme sa necítili ako cudzinci. Sme radi, že sme na chvíľu mohli byť jeho súčasťou.