BRALOVÁ SKALA 2017

Žiaci prvého ročníka sa 15. 6. zúčastnili geograficko-ekologickej exkurzie na Bralovú skalu nad Remätou. Cieľom exkurzie je  spoznávanie regiónu hornej Nitry s ekologicko-geografickým dôrazom.

Výstup na Bralovú skalu (825,6 m n. m.) od hotela REMATA po žltej značke je stredne náročná trasa horským chodníkom cez lesný porast a skaliská. Bralová skala je čiastočne odlesnený vrch v západnej časti Kremnických vrchov. Nachádza sa v geomorfologickom podcelku Kunešovská hornatina, na hranici okresov Turčianske Teplice a Prievidza, nad obcami Sklené a Ráztočno.

Bralová skala 2016

Každoročne žiaci prvých ročníkov končia školský rok geograficko - ekologickou exkurziou na Remätu a výstupom na Bralovú skalu. Nebolo tomu inak ani tento rok.  Nenáročný výstup do nadmorskej výšky 826 m.n.m zvládli všetci bez problémov. Odmenou im bol pekný výhľad na časť hornej Nitry. Po kartografických cvičeniach, práci s buzolou a poznávaním flóry a fauny tohto regiónu žiaci prešli do obce Sklené v Turci. Návrat do Prievidze zabezpečil vlak z Hornej Štubne.

Bralová skala - geograficko - ekologická exkurzia

V dňoch 18. - 20. mája 2015 sa uskutočnili geograficko - ekologické exkurzie na Bralovú skalu žiakov prvého ročníka. Žiaci absolvovali výstup na skalu, zoznámili sa s regiónmi horná Nitra a Turiec. V rámci kartografie pracovali s mapami, buzolami.