ADK

Administratíva a korešpondencia

Šablóna

Hodnotenie výkonu v písaní na počítači podľa tabuľky klasifikácie schválenej na základe uznesenia PK.

  1. Hodnotenie rýchlosti písania

Najnižší počet čistých úderov za minútu na známku

 

1. ročník

 

2. ročník

 

3. ročník

Mesiac

známka

 

známka

 

známka

 

1

2

3

4

 

1

2

3

4

 

1

2

3

4

9

 

 

 

 

 

150

135

120

105

 

180

165

150

135

10

70

55

40

25

 

155

140

125

110

 

180

165

150

135

11

80

65

50

35

 

160

145

130

115

 

185

170

155

140

12

90

75

60

45

 

165

150

135

120

 

185

170

155

140

1

100

85

70

55

 

170

155

140

125

 

190

175

160

145

2

110

95

80

65

 

170

155

140

125

 

190

175

160

145

3

120

105

90

75

 

175

160

145

130

 

195

180

165

150

4

130

115

100

85

 

175

160

145

130

 

195

180

165

150

5

140

125

110

95

 

180

165

150

135

 

200

185

170

155

6

150

135

120

105

 

180

165

150

135

 

200

185

170

155

 

Vo 4. ročníku zostáva požadovaná rýchlosť 200 čistých úderov za minútu na známku výborný.

 

  1. Hodnotenie presnosti písania (vo všetkých ročníkoch)

Známka

Percento chýb pri odpisoch

bez korektúry

s korektúrou

výborný

do 0,20

do 0,15

chválitebný

0,21 – 0,40

0,16 – 0,30

dobrý

0,41 – 0,60

0,31 – 0,45

dostatočný

0,61 – 0,80

0,46 – 0,60

nedostatočný

viac ako 0,80

viac ako 0,60

 

Známku pri hodnotení výkonu ovplyvňuje rýchlosť aj presnosť. Pri rozličných známkach z rýchlosti a presnosti sa výsledná známka stanoví podľa toho kritéria, ktoré je hodnotené horším stupňom.

 

Stupnica hodnotenia korešpondencie

CHYBY/

NORMA

0

1

2

3

4

0

1

1

2

3

4

1

1

2

3

4

4

2

1

2

3

4

5

3-4

2

3

3-4

4

5

5-6

3

4

5

5

5

7

4

5

5

5

5