Obhajoby prác z praxe štrvté ročníky

 

Obhajoby prác z praxe - 4. ročník

 

Trieda

Dátum

Hodina

Miestnosť

Skúšajúci

IV. A

14. 12. 2015

pondelok

1. sk.: 1., 2., 3. hod.

2. sk.: 4., 5., 6. hod

N01

N01

Ing. Čiscoňová

Ing. Balková

IV. B

16. 12. 2015

streda

1. sk.: 1., 2., 3. hod.

2. sk.: 4., 5., 6. hod.

N01

N01

Ing. Kmeťová

Ing. Medľová

IV. C

15. 12. 2015

utorok

1. sk.: 1., 2., 3. hod.

2. sk.: 4., 5., 6. hod.

N01

N01

Ing. Hlásna

Ing. Králiková