Obhajoby práce z praxe tretie ročníky

 

Školský rok 2018/2019

Študenti tretieho ročníka po absolvovaní odbornej praxe v dňoch 20. 05. 2019 – 31. 05. 2019 budú obhajovať svoje práce. 

Trieda

Dátum

Miestnosť

Vyučujúce

III. A

18. 06. 2019

U28

Ing. Králiková

Ing. Karaková

III. B

17. 06. 2019

N01

Ing. Pekárová

Ing. Lazarová

 

Školský rok 2017/2018

Študenti tretieho ročníka po absolvovaní odbornej praxe v dňoch 14. 05. 2018 – 25. 05. 2018 budú obhajovať svoje práce. 

Trieda

Dátum

Miestnosť

Vyučujúce

III. A

19. 06. 2018

U28

Ing. Králiková

Ing. Hlásna

III. B

19. 06. 2018

N01

Ing. Krajčková

Ing. Lazarová

 

Školský rok 2016/2017

Študenti tretieho ročníka po absolvovaní odbornej praxe v dňoch 22. 05. 2017 – 02. 06. 2017 budú obhajovať svoje práce. 

 

Trieda

Dátum

Miestnosť

Vyučujúce

III. A

19. 06. 2017

klubovňa

Ing. Pekárová

Ing. Harvišová

III. B

19. 06. 2017

knižnica

Ing. Králiková

Ing. Hlásna

III. C

20. 06. 2017

N01

Ing. Kmeťová

Ing. Karaková

 

Školský rok 2015/2016

Študenti tretieho ročníka po absolvovaní odbornej praxe v dňoch 16. 05. 2016 – 27. 05. 2016 budú obhajovať svoje práce. 

Dátum a miesto

Trieda

Hodiny

Skúšajúce

17. 06. 2016

III. A

1 - 7

Ing. Kmeťová, Ing. Karaková

15. 06. 2016

III. B

1 - 7

Ing. Králiková, Ing. Hlásna

17. 06. 2016

III. C

1 - 7

Ing. Pekárová, RNDr. Kadlečíková

 

Obhajoby prác z praxe budú prebiehať III. A v N01, III. B v knižnici , III. C v klubovni, študenti budú práce z praxe prezentovať prostredníctvom PowerPoint alebo Prezi.