ADK

Majstrovstvá Partizánske

Dňa 3. mája 2019 sa na Strednej odbornej škole J. A. Baťu v Partizánskom konali Majstrovstvá mesta Partizánske v rýchlostnom písaní na PC. Na 16. ročníku súťaže sa zúčastnili aj traja žiaci z našej školy: Lukáš Blaho (I. A), Eva Vašková (II. A) a Vanessa Vidová (II. B). V kategórii Oblastná súťaž druhákov obsadila Vanessa Vidová 3. miesto. Blahoželáme a všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy.

 

Vyhodnotenie súťaže

Spracovanie informácií na počítačoch (SIP) - odpis textu

14. 12. 2018 sa konalo školské kolo súťaže Spracovanie informácií na počítači v kategórii odpis textu. Súťaž bola rozdelená do dvoch kategórií. V prvej súťažili študenti prvého ročníka a v druhej študenti druhého až štvrtého ročníka. Žiaci odpisovali 10 minút text z papierovej predlohy.

V prvej kategórii svoje zručnosti ukázalo 9 najlepších prvákov. Dve práce boli vyradené pre nesplnenie kvalifikačného limitu. Na prvých troch miestach sa umiestnili:

Poradie Meno a priezvisko Ročník Hrubé údery za 10 min. Počet chýb Percento chýb Čisté údery za min.
1. Adam Bošiak 1. 2 792 1 0,036 278,2
2. Tibor Mello 1. 1 916 2 0,104 189,6
3. Emil Čičmanec 1. 1 920 4 0,208 188,0
4. Samuel Niebur 1. 1 815 2 0,110 179,5
5. Tomáš Štefák 1. 1 791 4 0,223 175,1
6. Michaela Draxlerová 1. 1 586 0 0,000 158,6
7. Vanesa Pálešová 1. 1 597 2 0,125 157,7

V druhej kategórii súťažilo 21 študentov. Vyhodnotených bolo 13 prác a 8 bolo vyradených pre nesplnenie limitu. Stupne víťazov:

Poradie Meno a priezvisko Ročník Hrubé údery za 10 min. Počet chýb Percento chýb Čisté údery za min.
1. Nikolas Ďurík 4. 3 108 4 0,129 306,8
2. Nikola Poliačeková 4. 2 902 4 0,138 286,2
3. Roland Čiscoň 2. 2 649 2 0,076 262,9
4. Samuel Líška 3. 2 672 6 0,225 261,2
5. Samuel Rybiansky 2. 2 584 0 0,000 258,4
6. Alena Kollárová 4. 2 633 5 0,190 258,3
7. Katarína Vavrová 4. 2 474 5 0,202 242,4
8. Lea Letavajová 2. 2 432 2 0,082 241,2
9 Patrícia Litwiaková 4. 2 423 6 0,248 236,3
10 Patrik Belan 2. 2 302 2 0,087 228,2
11 Vanesa Vidová 2. 2 282 2 0,088 226,2
12 Klaudia Mekýšová 2. 2 146 0 0,000 214,6
13 Sofia Schmidtová 2. 2 130 2 0,094 211,0
Víťazom gratulujeme.

ZAV Zvolen 2018

V dňoch 07. 11. 2018 a 08. 11. 2018 sa naša škola zúčastnila na XI. ročník súťaže v spracovaní textov na PC ZAV ZVOLEN 2018. Súťaž sa konala na SOŠ HS a O vo Zvolene pod záštitou občianskeho združenia INTERINFO SR.

Našu školu reprezentovali žiaci druhého ročníka Roland Čiscoň z II. A triedy a Samuel Rybiansky z II. B triedy.

V prvom dni sa súťažilo v bodovanom tréningu odpis minútoviek a druhý deň súťažili v 10 minútovom odpise z obrazovky (penalizácia 50 úderov za chybu) a 10 minútovom odpise z obrazovky (penalizácia 100 úderov za chybu). Súťažilo sa v programe ZAV.

Súťaž bola medzinárodná nakoľko sa na nej zúčastnili aj súťažiaci z Českej republiky.

Naším žiakom ďakujeme na vzornú reprezentáciu školy.

 

Oblastná súťaž druhákov v rýchlostnom písaní na počítači

15. ročník

SOŠ Partizánske, Námestie SNP 5, 19. apríl 2018

 

Študenti Obchodnej akadémie v Prievidzi v zložení Alex Komoš, Samuel Cmarko a Chiara Žišková, všetci z 2.A triedy sa zúčastnili v oblastnej súťaži v rýchlostnom písaní na počítači, kde najlepší výsledok dosiahol a na mieste 5. spomedzi všetkých 15 súťažiacich skončil Alex Komoš s čistým počtom úderov 258,7 za minútu. Ponúkame prehľad najúspešnejších finalistov:

P.č.

Priezvisko  a meno

Škola, ročník

Hrubé údery

Chyby

Čisté údery

% chýb

1.

Rumančíková V.

OA TN, 2. roč.

3997

7

3927

0,18

2.

Blažejová N.

OA TN, 2. roč.

3457

6

3415

0,17

3.

Rehák R.

OA TN, 2. roč.

3067

0

3067

0,00

4.

Švančarová S.

OA TN, 2. roč.

2970

3

2940

0,10

5.

Komoš A.

OA TN, 2. roč.

2597

1

2587

0,04

6.

Kadáček J.

OA PB, 2. roč.

2396

1

2386

0,04

 

Ostaní študenti boli z dôvodu prekročenia limitu percenta chýb a nedostatočného počtu čistých úderov vyradení zo súťaže.

Žišková Chiara skončila na 7. mieste počtom úderov 214,8 za minútu a % presnosti 0,27 a Cmarko Samuel na 11. mieste (198 čistých úderov za minútu a % presnosti 0,48).

Veríme, že táto skúsenosť dodá našim študentom chuť popracovať na sebe v zdokonaľovaní nielen techniky, výkonu ale aj presnosti. Alexovi srdečne blahoželáme ku krásnemu výsledku.

Spracovanie informácií na počítačoch (SIP)

disciplína písanie na počítači

12. 12. 2017 sa uskutočnila školská súťaž Spracovanie informácií na počítačoch disciplína písanie na počítači. Do súťaže sa zapojilo 10 študentov našej školy z druhého ročníka dvaja žiaci, z tretieho ročníka štyria žiaci a zo štvrtého ročníka štyria žiaci. Študenti mali pred súťažou na rozpísanie 30 minút. Odpis súvislého textu trval 10 minút.

Štyri práce boli vyradené pre nesplnenie stanoveného limitu.

Poradie hodnotených prác:

 1. Anežka Boteková, IV. C
 2. Katarína Vavrová, III. A
 3. Patrícia Litwiaková, III. B
 4. Alex Komoš, II. A
 5. Oto Petráš, IV. C
 6. Patrik Holička, IV. A

Víťazom gratulujeme

Súťaž v rýchlostnom písaní na počítači

Dňa 30. marca 2017 sa žiačky II. ročníkov zúčastnili súťaže v meste Partizánske v rýchlostnom písaní na počítači. V tomto roku sa konal už 14. ročník súťaže. Súťaže sa zúčastnili školy OA Ilava, OA Trenčín, OA Prievidza a SOŠ Partizánske. Žiačka II. A Nikola Poliačeková obsadila v konkurencii 4. miesto. Gratulujeme.

 

Krajské kolo spravovanie informácií na počítači

Dňa 16. 02. 2017 sa v našej školena Obchodnej akadémii Prievidza konalo krajské kolo spracovania informácií na počítači. Súťažilo sa v troch kategóriách:
 • odpis textu,
 • korektúra textu,
 • wordprocessing.
V kategórii odpis textu našu školu reprezentovali Jozef Urgela, Marek Papay a Samuel Žiak. Jozef Urgela z III. C sa umiestnil na peknom piatom mieste.
V kategórii korektúra textu sme sa a zastupovali nám  Dominika Zambojová a Matilda Záňová. Dominka Zambojová sa umiestnila na piatom mieste a Matilda Záňová na ôsmom mieste.
Kategóriu wordprocessing našu školu reprezentovali Andrea Valnerová, Radka Vajdová, Matilda Záňová, Margaréta Dušičková a a Patrícia Litwiaková. Výsledky tejto kategórie budú známe po 26. 02. 2017
Súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.

 

Školské kolo – v písaní na počítači

Vo štvrtok 14. decembra 2016 sa konalo školské kolo v písaní na počítači. Súťažiaci odpisovali text na presnosť a na rýchlosť (odpis na 10 min). Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 1. kategória – 2. ročník; 2. kategória – 3. a 4. ročník. Súťaž má v dvoch  kategóriách týchto víťazov:

 

Meno a priezvisko

Trieda/skupina

ČÚ/1 min

% presnosti

Nikola Poliačeková

II.A/ 2. sk.

250,6

0,0

Katarína Vavrová

II.A/2. sk

247,6

0,0

Alena Kollárová

II.A/1. sk

220,4

0,0

 

Meno a priezvisko

Trieda/skupina

ČÚ/1 min

% presnosti

Samuel Žiak

III.B/2. sk

339,9

0,0

Jozef Urgela

III.C/2. sk

294,9

0,03

Marek Papay

IV.A/2. sk

289,0

0,03

Súťažiacim ďakujeme za účasť a blahoželáme víťazom!

Oblastná súťaž druhákov v rýchlostnom písaní na PC

Dňa 28. apríla 2016 sa na Spojenej škole Partizánske konal 13. ročník Oblastnej súťaže druhákov v rýchlostnom písaní na PC. Našu školu reprezentovali tri žiačky Anežka Boteková II. C, Nikola Poliačeková I. A a Katarína Vavrová I. A. Anežka Boteková sa umiestnila na prvom mieste v počtom čistých úderov 2596 a počtom chýb 4. Katarína Vavrová sa umiestnila na 5. mieste a Nikola Poliačeková na 8. mieste. Anežke gratulujeme a všetkým trom ďakujeme za reprezentáciu školy.

 

ŠTÁTNA SKÚŠKA Z KANCELÁRSKEHO PÍSANIA NA POČÍTAČI

V piatok 29. apríla 2016 o 9,00 h sa uskutoční v priestoroch našej školy (učebňa N11) štátna skúška z kancelárskeho písania na počítači. Študenti  3. a 4. ročníkov podľa záujmu sa rozhodli preukázať svoje zručnosti a vykonať štátnicu z predmetu ADK.

Držíme im palce, aby podmienky úspešného vykonania štátnic zvládli čo najlepšie. 

Pozri harmonogram štátnic

 

Celoslovenské kolo spracovanie informácií na počítači

V dňoch 09. 03. 2016 a 10. 03. 2016 sa v Obchodnej akadémii Sereď konalo celoslovenské kolo spracovanie informácií na počítači. Súťažilo sa v troch kategóriách:
 • odpis textu,
 • korektúra textu,
 • wordprocessing.
Našu školu reprezentovali Martin Suran v kategórii Wordprocessing a Filip Štancel v kategórii korektúra textu.

Martin Suran IV. A sa umiestnil na 3. mieste vo svojej kategórii a Filip Štancel IV. A na 9. mieste v kategórii UTX.
Obidvom súťažiacim ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a držíme palce v nastávajúcich maturitách.
 
 

Krajské kolo spravovanie informácií na počítači

Dňa 11. 02. 2016 sa v Trenčíne na Obchodnej akadémii Trenčín konalo krajské kolo spracovania informácií na počítači. Súťažilo sa v troch kategóriách:
 • odpis textu,
 • korektúra textu,
 • wordprocessing.
V kategórii odpis textu našu školu reprezentovali Filip Štancel, Marek Papay a Anežka Boteková. Filip Štancel sa umiestnil na peknom siedmom mieste.
V kategórii korektúra textu sme sa zúčastnili po prvýkrát. Zastupovali nám Filip Štancel, Dominika Zambojová a Monika Hagarová. Filip Štancel sa umiestnil na druhom mieste, Dominka Zambojová na treťom mieste a Monika Hagarová na piatom mieste.
Kategória wordprocessing našu školu reprezentovali Filip Štancel, Martin Suran, Monika Hagarová, Radka Vajdová a Matilda Zaňová. Marin Suran sa umiestnil na 1. mieste, Radka Vajdová na 4. mieste, Matilda Zaňová na 5. mieste, Monika Hagarová na 7. mieste a Filip Štancel na 8. mieste.

Do celoslovenského kola postupujú Martin Suran v kategórii Wordprocessing a Filip Štancel v kategórii korektúra textu.
Za reprezentáciu školy ďakujeme a výhercom blahoželáme.
 

Štátne skúšky z písania na počítači a korešpondencie

Oznam pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka

Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave ako nástupnícka organizácia po zrušenom Štátnom stenografickom ústave v Bratislave vykonáva štátne skúšky z písania na počítači a korešpondencie (ďalej štátne skúšky).

Štátne skúšky sa skladajú z 10-minútového odpisu predloženého súvislého textu v textovom procesore MS Word s možnosťou korektúry a vypracovania dvoch písomností (obchodného listu a tabuľky) podľa predloženého zadania. Na vyhotovenie písomností v normalizovanej úprave majú účastníci 60 minút.

Účelom štátnej skúšky z písania na počítači a korešpondencie je preveriť a zhodnotiť úroveň vedomostí, zručností, návykov a schopností z administratívy a korešpondencie. Obsah štátnej skúšky pozostáva z dvoch častí, v ktorých sa overujú zručnosti účastníkov

 • písať rýchlosťou najmenej 200 čistých úderov za minútu s minimálnou presnosťou odpisu 99,50 %,
 • vyhotoviť dva druhy písomností v normalizovanej úprave v stanovenom časovom limite.

Štátnu skúšku môžu vykonať žiaci a absolventi stredných škôl, prípadne ďalší absolventi z hospodárskej praxe.

Štátne skúšky sa uskutočňujú na školách, ktoré požiadajú Katedru pedagogiky o ich usporiadanie, pričom je potrebné, aby počet účastníkov bol najmenej 20. Vykonávajú sa pod osobným dohľadom členov štátnicovej komisie. Poplatok za vykonanie štátnej skúšky je 20,– eur za účastníka.

V prípade neúspešného pokusu je možné opakovať štátnu skúšku aj na inej škole bez časových obmedzení.

Na stránke https://nhf.euba.sk/katedry/katedra-pedagogiky/statne-skusky-z-adk nájdu prípadní záujemcovia  vzor textu na odpis, vzor zadania na štátnu skúšku, ako aj ďalšie informácie  o štátnej skúške z písania na počítači a korešpondencie.

 

Vyhodnotenie školského kola SIP – Písanie na pc

V piatok 18. 12. 2015 sa uskutočnilo vyhodnotenie a odovzdávanie cien a diplomov najlepším 10-tim  študentom, ktorí ukázali svoje schopnosti a zručnosti pri príprave na budúce povolanie. Patria medzi študentov s najlepším výkonom v desaťminútovom odpise.

Súťaž mala prispieť k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov, vytvárať u žiakov trvalý vzťah k rozvíjaniu ich počítačovej gramotnosti.  Rýchle a presné spracovanie informácií na počítači určite zvýši šance študentov pri uplatnení sa na trhu práce.

 

Najlepšie výsledky za školu dosiahli:

4. a 3. ročník

Štancel Filip, Papay Marek, Liktorová Silvia, Elischer Alfréd

2.ročník

 Boteková Anežka, Pastuchová Paulína, Petráš Oto

1. ročník

 Poliačeková Nikola, Tkáčiková Bianka, Važan Patrik,

Víťazom gratulujeme a želáme rýchle prsty na krajskom kole 11. februára 2016 v Trenčíne.

Vyhodnotenie súťaže

Spracovanie informácií na počítačoch (SIP)

disciplína Úprava textu

10. 12. 2015 sa prvýkrát uskutočnila školská súťaž Spracovanie informácií na počítačoch disciplína Úprava textu. Do súťaže sa zapojilo 9 študentov z 2., 3. a 4. ročníka. Dve práce boli vyradené z dôvodu nedosiahnutia minimálneho počtu korektúr. Do krajského kola, ktoré sa uskutoční vo februári v Trenčíne postúpia študenti na prvých miestach.

Víťazom gratulujeme.

Priezvisko

Meno

Trieda

Počet korektúr

Počet chýb

Výsledné body

Poradie

Zambojová

Dominika

III. A

83

2

7800

1

Hagarová

Monika

III. B

85

3

7750

2

Štancel

Filip

IV. A

87

4

7700

3

Lacková

Tatiana

III. A

73

2

6800

4

Bogáňová

Dominika

II. A

71

4

6100

5

Papay

Marek

III. A

70

4

6000

6

Ďurišová

Helena

II. B

65

5

5250

7

 

Vyhodnotenie súťaže

Spracovanie informácií na počítačoch (SIP)

08. 12. 2015 sa uskutočnila školská súťaž v Spracovaní informácií na počítačoch.

Súťažilo 22 študentov z 1., 2., 3. a 4. ročníka. Do krajského kola  postupuje  Filip Štancel, IV. A s výkonom 316,8 čistých úderov za minútu a Marek Papay, III. A s výkonom 285,7 čistých úderov za minútu a Boteková Anežka, II. C s výkonom 272,6 úderov za minútu.

Víťazom blahoželáme k dosiahnutému výkonu a k postupu do krajského kola, ktoré sa uskutoční vo februári na OA v Trenčíne.

Výsledky jednotlivcov v jednotlivých ročníkoch si môžete nájsť na stránke PK odborných predmetov v sekcii súťaže ADK.

Ing. Lazarová, Ing. Králiková

Vyhodnotenie súťaže

Spracovanie  informácií na počítači

8.12.2015

disciplína Písanie na počítači

4. a 3. ročník

         
P. č.  Priezvisko a meno Trieda/
skupina
Hrubé
údery 
Počet
chýb
% presnosti Čisté
 údery
1. Štancel Filip IV.A 3188 2 0,063 316,8
2. Papay Marek III.A/2 2887 3 0,104 285,7
3. Liktorová Silvia III.C/2 2629 3 0,114 259,9
4. Elischer Alfréd III.B/1 2649 5 0,189 259,9
5. Hegliová Michaela IV.B/1 2569 3 0,117 253,9
6. Ragulík Miloš III.A/2 2528 1 0,040 251,8
7. Vojtková Kristína III.C/2 2511 4 0,159 247,1
8. Cebáková Nikola III.C/2 2049 4 0,195 200,9
1 práca vyradená pre nesplnenie limitu %-presnosti do 0,25  
             
2. ročník          
P. č.  Priezvisko a meno Trieda/
skupina
Hrubé
údery 
Počet
chýb
% presnosti Čisté
 údery
1. Boteková Anežka II.C 2786 6 0,215 272,6
2. Pastuchová Paulína II.C 2390 2 0,084 237
3. Petráš Oto II.C 2279 4 0,176 223,9
4. Dušičková Margaréta II.A 2046 3 0,147 201,6
5. Záňová Matilda II.A 1797 2 0,111 177,7
2 práce vyradené pre nesplnenie limitu %-presnosti do 0,25  
             
1. ročník          
P. č. Priezvisko a meno Trieda/
skupina
Hrubé
údery 
Počet
chýb
% presnosti Čisté
 údery
1. Poliačeková Nikola 1.A/2 2712 2 0,074 269,2
2. Tkáčiková Bianka 1.A/2 2003 1 0,050 199,3
3. Vážan Patrik 1.A/2 1904 0 0,000 190,4
3 práce vyradené pre nesplnenie limitu %-presnosti do 0,25  

 

Celoslovenské kolo spracovanie informácií na počítači

V dňoch 10. 03. 2015 a 11. 03. 2015 sa v Slanickej Osade na Orave pod záštitou Slovenskej komisie v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a realizátorom Spojenou školou Slanická Osada konalo celoslovenské kolo spracovanie informácií na počítači. Súťažilo sa v troch disciplínach písanie na počítači, úprava textu na počítači a wordprocessingprofesionálne spracovanie textu. V tretej disciplíne našu školu reprezentoval Martin Suran z III. A. V konkurencii obsadil 3. miesto na Slovensku s počtom bodov 40,5 a percentuálnou úspešnosťou 74,31%.
Martinovi gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.
 
 
 

Krajské kolo spracovanie informácií na počítači

https://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/rychle-prsty-mudra-hlava-uspech/17016-clanok.html

https://www.prievidza.sk/spravodajstvo/rychle-prsty-mudra-hlava-uspech/

Dňa 12. 02. 2015 sa na Obchodnej akadémii v Trenčíne konalo krajské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači.

Súťaže sa z našej školy zúčastnili nasledovní žiaci – Štancel Filip III.A, Suran Martin III. A. Kašparová Martina III.B, Zambojová Dominika II. A a Hagarová Martina II. B.

Súťažili v dvoch disciplínach.

V prvej súťažnej disciplíne - písanie na počítači - Štancel Filip III. A  obsadil krásne 5. miesto s výkonom čisté údery za minútu - 343,1.

Výsledky druhej súťažnej disciplíny súťaže Spracovanie informácií na počítači kategória WORDPROCESSING 

Poradie

Meno a priezvisko súťažiaceho

Názov školy, adresa

Počet dosiahnutých bodov z 56,5

Percento dosiahnutých bodov

1.

Martin Suran

OA Prievidza

41

72,57%

2.

Matúš Ďurík

OA Trenčín

40,5

71,68%

3.

Marek Marcinech

SOŠ, Bzinská ul., Nové Mesto nad Váhom

40

70,80%

4.

Dominka Zambojová

OA Prievidza

38,5

68,14%

4.

Fili Štancel

OA Prievidza

38,5

68,14%

6.

Monika Hagarová

OA Prievidza

37

65,49%

7.

Martina Kašparová

OA Prievidza

36

63,72%

8.

Dominik Fabian

OA Trenčín

34,5

61,06%

9.

Andrej Glonek

OA Trenčín

34

60,18%

10.

Denis Bryndza

SOŠ, Bzinská ul., Nové Mesto nad Váhom

31,5

55,75%

11.

Kristián Hrušovský

SOŠ, Bzinská ul., Nové Mesto nad Váhom

30,5

53,98%

.

Filipovi Srdečne blahoželáme.

Všetkým študentom ďakujeme za reprezentáciu školy.

 

 

FILIP ŠTANCEL ÚSPEŠNÝ NA KRAJSKEJ SÚŤAŽI V PÍSANÍ NA POČITAČI

Dňa 12. februára 2015 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže žiakov stredných škôl v SIP - súťažná disciplína Písanie na počítači. Náš študent Filip Štancel ( III.A) obsadil krásne 5. miesto s výkonom čisté údery za minútu - 343,1. Srdečne blahoželáme.

 

 

10-minútový odpis neznámeho textu na PC

Dňa 11. decembra 2014 sa uskutočnila školská súťaž v 10-minútovom odpise neznámeho textu na PC. Do súťaže sa zapojilo 20 študentov 2., 3. 4. ročníka.

Podmienkou pre zaradenie do hodnotenia bolo splnenie limitu minimálne 200 čistých úderov/min. a percento presnosti do 0,25. Každá chyba sa penalizovala 10 trestnými bodmi.

Súťažné podmienky splnilo 13 študentov, 7 prác bolo vyradených pre nesplnenie limitu presnosti alebo rýchlosti.

 

Celkovými víťazmi školskej súťaže sú:

1. miesto Filip Štancel z III. A s 292,20 ČÚ/min. a % presnosti 0,10

2. miesto Marek Lenner zo IV. A s 267,70 ČÚ/min. a % presnosti 0,11

3. miesto Dávid Košian z III. B s 261,40 ČÚ/min. a % presnosti 0,07

Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

 

Kompletné výsledky súťaže:

Výsledková listina študentov 2. ročníka

Poradie

Meno

priezvisko

Trieda

Počet chýb

ČÚ/min.

% presnosti

1.

Dávid Bališ

II. A

2561

4

252,00

0,15

2.

Marek Papay

II. A

2513

3

248,00

0,17

3.

Miriam Rajčová

II. B

2327

0

232,70

0,00

Počet vyradených prác pre nesplnenie rýchlosti alebo presnosti: 5

 

Výsledková listina študentov 3. ročníka

Poradie

Meno

priezvisko

Trieda

Počet chýb

ČÚ/min.

% presnosti

1.

Filip Štancel

III. A

2952

3

292,20

0,10

2.

Dávid Košian

III. B

2634

2

261,40

0,07

3.

Timea Belaniová

III. C

2301

2

228,10

0,08

4.

Kristína Ištvániková

III. B

2231

1

222,10

0,04

5.

Peter Štancel

III. A

2068

4

202,80

0,19

Počet vyradených prác pre nesplnenie rýchlosti alebo presnosti: 0

Vyhodnotenie a odovzdávanie cien sa uskutoční 17. 12. 2014 (stredu) o 10.30 h v riaditeľni.

Hodnotiaca komisia: Ing. Čiscoňová a Ing. Tišťanová

 

Vyhodnotenie súťaže

Spracovanie informácií na počítačoch (SIP)

disciplína Wordprocessing

 

10. 12. 2014 sa uskutočnila školská súťaž Spracovanie informácií na počítačoch. Novinkou bola disciplína  Wordprocessing – profesionálne spracovanie textu. Do súťaže sa zapojilo 14 študentov z 2., a 3. ročníka.

Výsledková listina tretí ročník

Štar. číslo

Meno Priezvisko

Počet percent

Max bodov

Poradie

2

Filip Štancel

83,33%

57,00   

1

4

Martin Suran

80,70%

57,00   

2

1

Patrícia Maceková

78,95%

57,00   

3

3

Martina Kašparová

59,65%

57,00   

4

5

Peter Štancel

43,86%

57,00   

5

Výsledková listina druhý ročník

Štar. číslo

Meno Priezvisko

Počet percent

Max bodov

Poradie

7

Monika Hagarová

85,00%

50,00   

1

3

Dominika Zambojová

80,00%

50,00   

2

4

Marek Matiaško

69,00%

50,00   

3

8

Nikola Cebáková

67,00%

50,00   

4

2

Denisa Suchárová

65,00%

50,00   

5

5

Marek Papay

64,00%

50,00   

6

6

Monika Vyhlídalová

61,00%

50,00   

7

9

Tomáš Medera

60,00%

50,00   

8

1

Zuzana Hrdá

24,00%

50,00   

9

 

Víťazom blahoželáme k dosiahnutému výkonu. 

Krajské kolo sa  uskutoční vo februári 2015 v Trenčíne.

Hodnotiaca komisia: Ing. Alžbeta Balková, Ing. Viera Hofierková Dekanová, RNDr. Eva Kadlečíková

 

 

Výsledky štátnej skúšky z písania na PC

Blahoželáme úspešným absolventom štátnej skúšky z písania na počítači a korešpondencie, ktorá sa konala na našej škole 28. apríla 2014. Sú to študenti: Bugár, Čertík, Ďurianová, Gajdošíková, Grolmusová, Heklová, Hudoková, Lenner, Mičková, Nguen xuan, Schutová. 

Vysvedčenia si budú môcť prevziať u p. Ing. Lazarovej.

 

ŠTÁTNA SKÚŠKA Z KANCELÁRSKEHO PÍSANIA NA POČÍTAČI

V pondelok 28. apríla 2014 sa uskutoční v priestoroch našej školy (učebňa N11) Štátna skúška z kancelárskeho písania na počítači. Študenti  3. a 4. ročníkov podľa záujmu sa rozhodli preukázať svoje zručnosti a vykonať štátnicu z predmetu ADK.

Držíme im palce, aby podmienky úspešného vykonania zvládli čo najlepšie. 

Pozri harmonogram štátnic

Podmienky 

Oznam o štátniciach z ADK

ŠTÁTNA SKÚŠKA Z KANCELÁRSKEHO PÍSANIA NA POČÍTAČI

Ekonomická univerzita potvrdila termín konania štátnic na 28. apríla 2014 (pondelok).

Štátna skúška z kancelárskeho písania na počítači. sa uskutoční v priestoroch našej školy (učebňa N11). Poplatok za vykonanie štátnej skúšky je 20,00 € za osobu.

Študenti 3. a 4. ročníkov podľa záujmu sa rozhodli preukázať svoje zručnosti a vykonať štátnicu z predmetu ADK. Držíme im palce, aby podmienky úspešného vykonania zvládli čo najlepšie. 

Bližšie informácie poskytne p. Ing. Lazarová, koordinátor ADK

 

Štátne skúšky

z písania na počítači a korešpondencie

Štátne skúšky z písania na počítači a korešpondencie vykonáva

Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Po dohode budú skúšky prebiehať

na našej škole v termíne 28. apríl 2014 pod osobným dohľadom členov skúšobnej komisie.

Štátne skúšky sa skladajú z týchto častí:

10-minútového odpisu predloženého súvislého textu a 

vypracovania obchodnej písomnosti a tabuľky podľa dispozície.

Podmienky pre úspeš vykonanie štátnej skúšky:

písať rýchlosťou najmenej 200 čistých úderov za minútu s penalizáciou 10 trestných bodov za jeden chybný úder

vyhotoviť obchodný list a tabuľku - v normalizovanej úprave v stanovenom časovom limite 60 minút.

Úspešní absolventi štátnej skúšky dostávajú vysvedčenie o štátnej skúške podpísané dekanom Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave.

 

 

Krajské kolo súťaže Spracovanie informácií na počítači

Organizáciou krajského kola súťaží žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači bola tento rok poverená OA Trenčín.
Súťaže sa z našej školy zúčastnili nasledovní žiaci – Štancel Filip II.A, Bugár Matej IV.A, Ďurianová Jana IV.D, Maceková Patrícia II.B, Kašparová Martina II.B, Gatial Róbert II.C, Lenner, Marek III. A a Brna Július IV.C.
Súťažili v dvoch disciplínach.
V prvej súťažnej disciplíne - písanie na počítači - Štancel Filip II. A písal rýchlosťou 330 čistých úderov za minútu so 100 % -ou presnosťou. Umiestnil sa na 4. mieste. Blahoželáme.
Výsledky druhej súťažnej disciplíny súťaže Spracovanie informácií na počítači kategória WORDPROCESSING
 
2. miesto Patrícia MACEKOVÁ, II.B
5. miesto Marek LENNER, III.A
5. miesto Martina KAŠPAROVÁ, II.B
6. miesto Július BRNA, IV.C
12. miesto Róbert GATIAL, II.C
 
K dosiahnutým výsledkom gratulujeme a ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.
Všetkým študentom ďakujeme za reprezentáciu školy.
 

10-minútový odpis neznámeho textu na PC

Dňa 16. decembra 2013 sa uskutočnila školská súťaž v 10-minútovom odpise neznámeho textu na PC. Do súťaže sa zapojilo 30 študentov 2., 3. 4. ročníka.

Podmienkou pre zaradenie do hodnotenia bolo splnenie limitu minimálne 200 čistých úderov/min. a percento presnosti do 0,25. Každá chyba sa penalizovala 50 trestnými bodmi. Súťaž podmienky splnilo 20 študentov, 10 prác bolo vyradených pre nesplnenie limitu presnosti alebo rýchlosti.

Celkovými víťazmi školskej súťaže sú:

 1. miesto Jana Ďurianová zo IV. D s 284,40 ČÚ/min. a % presnosti 0,06
 2. miesto Miroslava Rosinská zo IV. C s 271,30 ČÚ/min. a % presnosti 0,07
 3. miesto Matej Bugár zo IV. A s 266,90 ČÚ/min. a % presnosti 0,03

Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Kompletné výsledky súťaže.

Vyhodnotenie a odovzdávanie cien sa uskutoční 18. 12. 2013 (stredu) o 10.30 h v učebni S34.

Hodnotiaca komisia: Ing. Čiscoňová a Ing. Murárová

 

 

Vyhodnotenie súťaže

Spracovanie informácií na počítačoch (SIP)

disciplína Wordprocessing

 

12. 12. 2013 sa uskutočnila školská súťaž Spracovanie informácií na počítačoch. Novinkou bola disciplína  Wordprocessing – profesionálne spracovanie textu. Do súťaže sa zapojilo 18 študentov z 2., 3. a 4. ročníka.

1. miesto obsadila Maceková Patrícia II. B, 

2. miesto Gatial Róbert II. C,

3. miesto Kašparová Martina II. B.

4. miesto Lenner Marek III. A a Brna Július IV. C.

Víťazom blahoželáme k dosiahnutému výkonu. Do krajského kola postupujú piati súťažiaci, ktoré sa  uskutoční vo februári 2014 v Trenčíne.

Výsledky jednotlivcov  si môžete nájsť na stránke PK odborných predmetov v sekcii súťaže ADK.

Vyhodnotenie, odovzdávanie cien a diplomov sa uskutoční 16. 12. 2013 (pondelok) v učebni N12 o 13.25 h.

 

Ing. Lazarová, Ing. Dekanová Hofierková, Ing. Balková

 

Pozvánka

na školskú  súťaž Spracovanie informácií na počítačoch

kategória WORDPROCESSING

(profesionálne spracovanie textu vo Worde)

 

Termín konania: 12. decembra 2013 (štvrtok) o 8.15 h v učebni N12

Úlohou súťažiaceho je profesionálne spracovať externý text podľa vytlačených detailných inštrukcií.

Program:
 1. Uloženie na disk zdrojových súborov.
 2. Otvorenie súťaže oboznámenie s podmienkami a priebehom súťaže.
 3. Prezentácia súťažiacich.
 4. Súťaž.
 5. Oprava súťažiacich prác.
 6. Vypracovanie výsledkovej listiny.
Hodnotenie súťaže:
 • podľa súťažného poriadku pre školské preteky žiakov stredných odborných škôl
 • súťažiaci sú úspešní ak v súťažnej disciplíne dosiahol aspoň 50 % z celkového počtu bodov
 • pravidlá rozdelenia bodov sú pripravené koordinátorom súťaže

Súťaž organizuje ŠIOV a garantom je Ministerstvo školstva SR.

Súťažná komisia: Ing. Lazarová, Ing. Dekanová, Ing. Balková

Všetkým súťažiacim prajem chuť do práce a výborné výsledky v súťaži, ktoré ich môžu posunúť až na medzinárodné kolo.

Ing. Lazarová Božena - koordinátor ADK

 

 
 

POZVÁNKA NA ŠKOLSKÚ SÚŤAŽ

10 – MINÚTOVÝ ODPIS NA PC

Dňa 16. decembra 2013 (pondelok), o 8.45 h, v učebni N11

sa uskutoční školské kolo súťaže písania na PC v disciplíne 10-minútový odpis.

 

Program súťaže:

8.45 – 9.00          prezentácia

9.00 – 9.10          otvorenie súťaže a privítanie súťažiacich

9.15 – 12.00        súťaž

12.00 – 14.00      oprava súťažných prác.

 

Kritériá súťaže:

200 ČU/min. a % presnosti do 0,25. Každá chyba je penalizovaná 50 trestnými bodmi.

Všetkým súťažiacim prajeme rýchle prsty a úspech v súťaži

 

Za organizátorov súťaže: Ing. Čiscoňová a Ing. Murárová

 

Oznam o štátniciach z ADK

ŠTÁTNA SKÚŠKA Z KANCELÁRSKEHO PÍSANIA NA POČÍTAČI

V piatok 26. apríla 2013 sa uskutoční v priestoroch našej školy (učebňa N11) Štátna skúška z kancelárskeho písania na počítači. Študenti  3. a 4. ročníkov podľa záujmu sa rozhodli preukázať svoje zručnosti a vykonať štátnicu z predmetu ADK.

Držíme im palce, aby podmienky úspešného vykonania zvládli čo najlepšie. 

Pozri harmonogram štátnic

Podmienky 

 

Č a s o v ý  h a r m o n o g r a m

Štátna skúška z kancelárskeho písania na počítači a korešpondencie

26. apríla 2013

(učebňa N11)

 

1. skupina:

Začiatok o 8.45 h  - 10.30 h ( rýchlostný odpis, štylizácia listu, vytvorenie tabuľky)

 

2. skupina:

Začiatok o 10.30 h – 12.00 h (rýchlostný odpis, štylizácia listu, vytvorenie tabuľky)

 

Zoznam žiakov

PRVÁ SKUPINA 

DRUHÁ SKUPINA

Bukovinská Žaneta

 Blahová Nikola

Ducká Dagmara

 Boboková Lenka

Gážiková Michaela

 Čičmancová Eva

Jattyová Michaela

 Dadíková Denisa

Leštianska Paulína

 Košian Filip

Rosinská Miroslava

 Laciková Kristína

Štefunková Michaela

 Majerová Petra

Vabcová Barbora

 Maurerová Karin

Pružinec Adam

 Novotný Ivan

Čavojský Miroslav

 Orth Filip

Hrdá Anna

 Šišková Dominika

Jozefjaková Dominika

 Vavrová Paulína

V prípade záujmu si môže žiak priniesť svoju vlastnú klávesnicu (resp. notebook).

 

Štátna skúška z kancelárskeho písania na počítači a korešpondencie

Štátne skúšky z písania na počítači a korešpondencie vykonáva Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave pod  osobným dohľadom členov skúšobnej komisie. 

Štátne skúšky sa skladajú z týchto častí:

 • 10-minútového odpisu predloženého súvislého textu a
 • vypracovania obchodnej písomnosti a tabuľky podľa dispozície.

 

Podmienky pre úspešné vykonanie štátnej skúšky:

Kandidát musí na tejto skúške preukázať schopnosť písať (desaťprstovou hmatovou metódou) na klávesnici rýchlosťou najmenej 200 čistých úderov za minútu pri percente presnosti do 0,50 a vyhotoviť základné druhy písomnosti v normalizovanej úprave

STN 01 6910 (napr. dopyt, ponuku, objednávku, urgenciu, reklamáciu, upomienku atď.). Skúška sa skladá z 10-minútového odpisu predloženého textu a z vypracovania dvoch rôznych písomností (spravidla je to obchodný list a tabuľka) podľa zadania. Časový limit na korešpondenčnú časť skúšky je 60 minút.

Za chyby v odpise sa odpočítava 10 trestných bodov. Klasifikácia odpisu závisí od dosiahnutého percenta presnosti.

 

STUPNICA:

 • % chýb do 0,15 známka výborne
 • % chýb do 0,30 známka veľmi dobre
 • % chýb do 0,50 známka dobre

Úspešní absolventi štátnej skúšky dostávajú vysvedčenie o štátnej skúške podpísané dekanom Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave.

Vysvedčenia si budú môcť prevziať v mesiaci jún u p. Ing. Lazarovej

 

Krajské kolo súťaže stredoškolákov v spracovaní informácií na počítači v Trenčíne

 

M. Kalabová postúpila do celoslovenskej súťaže.

V krajskom kole súťaže stredoškolákov v spracovaní informácií na počítači v Trenčíne sa 14. 2. 2013 súťažilo v dvoch kategóriách. Odpis textu na počítači a a Úprava textu na počítači. Najrýchlejšie súťažiace dokázali za 10 minút zhodne po 4366 úderov - Ivana Staníková z OA Trenčín a naša šampiónka Monika Kalabová (IV. B). Iba kvôli jedinej chybičke (Staníková mala v celom texte 4 a Monika ich mala 5) vyhrala Trenčanka a naša, Monika Kalabová získala vynikajúce druhé miesto. Navyše, jej spolužiačka, Jana Hagarová, sa umiestnila tiež na peknom, šiestom mieste. Blahoželáme.

 

Vyhodnotenie súťaže

Spracovanie informácií na počítačoch (SIP)

14. 01. 2013 sa uskutočnila školská súťaž v Spracovaní informácií na počítačoch.

Súťažilo 33 študentov z 2., 3. a 4. ročníka. Do krajského kola  postupuje Monika Kalabová zo   IV.B s výkonom  410 čistých úderov za minútu.  Jana Hagarová zo  IV.B  s výkonom  344 čistých úderov za minútu a Janka Ďurianová z  III.D s výkonom 301 úderov za minútu.

Víťazom blahoželáme k dosiahnutému výkonu  a k postupu do krajského kola, ktoré sa uskutoční 14. februára 2013 na OA v Trenčíne.

Výsledky jednotlivcov v jednotlivých ročníkoch si môžete nájsť na stránke PK odborných predmetov v sekcii súťaže ADK.

 

Vyhodnotenie 
školského kola v Spracovaní informácií na počítačoch
14. januára 2013
najvyššie výkony v jednotlivých ročníkoch          
             
4. ročník          
P. č. Meno a priezvisko Trieda/
skupina
Hrubé
údery 
Počet
chýb
% presnosti Čisté
 údery
1. Monika Kalabová IV.B/2sk 4156 1 0,024   410,6  
2. Jana Hagarová IV.B/1sk 3492 1 0,029   344,2  
3. Dávid Šorman IV.B/1sk 2845 0 0,000   284,5  
4. Edo Poliak IV.C/2sk 2812 2 0,071   271,2  
5. Adriána Černáková IV.A/1sk 2690 0 0,000   269,0  
6. Denisa Dadíková IV.B/1sk 2784 4 0,144   258,4  
7. Dominika Jozefjaková IV.D/2sk 2443 0 0,000   244,3  
8. Silvia Somanová IV.C/2sk 2401 0 0,000   240,1  
9. Anna Hrdá IV.D/2sk 2715 7 0,258   236,5  
10. Natália Záňová IV.D/1sk 2414 1 0,041   236,4  
11. Veronika Šikulová IV.B/2sk 2349 1 0,043   229,9  
12. Paulína Leštianska IV.A/2sk 2497 4 0,160   229,7  
             
3. ročník          
P. č. Meno a priezvisko Trieda/
skupina
Hrubé
údery 
Počet
chýb
% presnosti Čisté
 údery
1. Jana Ďurianová III.D/1sk 3118 2 0,064   301,8  
2. Miroslava Rosinská III.C/2sk 2817 1 0,035   276,7  
3. Veronika Važanová III.A/2sk 2905 5 0,172   265,5  
4. Matej Bugár III.A/1sk 2769 4 0,144   256,9  
5. Eva Čičmancová III.D/2sk 2522 0 0,000   252,2  
6. Adam Pružinec III.C/2sk 2572 3 0,117   242,2  
7. Július Brna III.C/1sk 2549 4 0,157   234,9  
8. Filip Orth III.B/1sk 2369 2 0,084   226,9  
9. Michaela Štefunková III.C/2sk 2082 1 0,048   203,2  
10. Dominika Šišková III.D/2sk 2026 2 0,099   192,6  
11. Slávka Gašparová III.D/1sk 2202 5 0,227   195,2  
             
2. ročník          
P. č. Meno a priezvisko Trieda/
skupina
Hrubé
údery 
Počet
chýb
% presnosti Čisté
 údery
1. Iveta Urbanovská II.B/2sk 2300 2 0,087   220,0  
2. Marek Lenner II.A/2sk 2125 0 0,000   212,5  
3. Nikola Grolmusová II.A/2sk 2195 2 0,091   209,5  
4. Patrícia Šlencová II.C/2sk 2190 3 0,137   204,0  
5. Veronika Heklová II.B/1sk 2052 3 0,146   190,2  
6. Kristína Tarabčíková II.C/2sk 1859 0 0,000   185,9  
             
Počet vyradených prác pre nesplnenie limitu % presnosti (do 0,25): 4  

 

ŠTÁTNA SKÚŠKA Z KANCELÁRSKEHO PÍSANIA NA POČÍTAČI

Štátne skúšky z písania na počítači a korešpondencie vykonáva Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Po dohode budú skúšky prebiehať na našej škole v druhom polroku školského roka 2012/2013 v termíne apríl 2013 pod osobným dohľadom členov skúšobnej komisie. 

Štátne skúšky sa skladajú z týchto častí:

 • 10-minútového odpisu predloženého súvislého textu a
 • vypracovania obchodnej písomnosti a tabuľky podľa dispozície.

Podmienky pre úspeš vykonanie štátnej skúšky:

 • písať rýchlosťou najmenej 200 čistých úderov za minútu s penalizáciou 10 trestných bodov za jeden chybný úder,
 • vyhotoviť obchodný list a tabuľku - v normalizovanej úprave v stanovenom časovom limite 60 minút.

Štátnu skúšku môžu vykonať študenti našej školy tretieho a štvrtého ročníka. Poplatok za vykonanie štátnej skúšky je 15,00 € za osobu. V tomto školskom roku je záujem o vykonanie štátnej skúšky z radov študentov tretieho a štvrtého ročníka. Prihlásených je 32 študentov. Úspešní absolventi štátnej skúšky dostávajú vysvedčenie o štátnej skúške podpísané dekanom Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave.Študenti sa môžu prihlásiť u p. prof. Ing. Lazarovej, resp. u vyučujúcej ADK.  

 

Oznam o štátniciach z ADK

Koncom apríla 2012 sa na našej škole po niekoľkoročnej prestávke opäť konali štátne skúšky z písania na počítači a hospodárskej korešpondencie. Štátnic sa zúčastnilo 33 študentov tretieho a štvrtého ročníka. K úspešnému zvládnutiu štátnic im blahoželáme.

Vysvedčenia o štátnej skúške si môžete prevziať u p. Ing. Lazarovej.

 

ŠTÁTNA SKÚŠKA Z KANCELÁRSKEHO PÍSANIA NA POČÍTAČI

Po niekoľkoročnej prestávke naši žiaci opäť môžu absolvovať Štátnu skúšku z kancelárskeho písania na počítači. Dňa 27. 04. 2012 žiaci 3. a 4. ročníkov podľa záujmu sa rozhodli preukázať svoje zručnosti z predmetu ADK, držíme im palce, aby podmienky úspešného vykonania zvládli čo najlepšie. 

 

Č a s o v ý  h a r m o n o g r a m

 

Štátna skúška z kancelárskeho písania na stroji a počítači

 

27. apríla 2012

 

1. skupina:

Začiatok o 8.45 h  - 10.30 h ( rýchlostný odpis, štylizácia listu, vytvorenie tabuľky)

 

 

2. skupina:

Začiatok o 10.30 h – 12.00 h (rýchlostný odpis, štylizácia listu, vytvorenie tabuľky)

 

 

Zoznam žiakov

 

PRVÁ SKUPINA 

DRUHÁ SKUPINA

1. Dávid Šorman

1. Patrik Bagin

2. Jana Hagarová

2. Ivana Ďurejová

3. Monika Kalabová

3. Mária Senajová

4. Renáta Čičmancová

4. Ivan Kubík

5. Martina Beňadiková

5. Veronika Nováková

6. Martina Píšová

6. Silvia Tomancová

7. Nikola Štangová

7. Bronislava Dzinová

8. Patrícia Iliašová

8. Monika Duvačová

9. Natália Levandovská

9. Stanislava Pössová

10. Lívia Billová

10. Branislav Pažický

11. Monika Trungelová

11. Karina Kolečanská

12. Veronika Svitková

12. Daniela Čičmancová

13. Silvia Somanová

13. Nikola Čertíková

14. Barbora Divékyová

14. Simona Rybárová

15. Simona Talárová

15. Zuzana Rosinská

16. Kristína Betáková

16. Jana Nedeljaková

17. Lenka Brániková

 

 

Úspech na celoslovenskej súťaži žiakov SŠ v Spracovaní informácií na počítači

22. -23. marca 2012 sa konal v krásnom meste na východe Slovenska -  Prešove 46. ročník celoslovenskej súťaže žiakov v spracovaní informácií na počítači.

Organizátorom súťaže bola SOŠ obchodu a služieb v Prešove, ktorí pripravili slávnostné otvorenie súťaže s kultúrnym programom a zabezpečili pre študentov – program návštevy národnej kultúrnej pamiatky Solivar.

Našu školu úspešne reprezentovala Monika Kalabová z III.B. V kategórii Písanie na počítači sa umiestnila na 9. mieste, s výkonom 382 čistých úderov za minútu. K jej krásnemu výsledku jej srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Do celoslovenského kola postúpilo 25 súťažiacich z 8 krajov.

Ing. Lazarová

 

 

ŠTÁTNA SKÚŠKA Z KANCELÁRSKEHO PÍSANIA NA POČÍTAČI

záväzne potvrdený termín konania štátnic na našej škole

27. apríl 2012 (piatok)

 

Celkový počet prihlásených študentov: 41

Podmienky vykonania štátnych skúšok:

Štátne skúšky sa skladajú z 10-minútového odpisu predloženého súvislého textu a vypracovania dvoch  písomností podľa dispozície (štylizácia obchodného listu + tabuľka).  Na vyhotovenie písomností v normalizovanej úprave majú kandidáti 60 minút.

Kritériá skúšky:

Známka na vysvedčení za presnosť s údajom o počte čistých úderov za minútu

 • písať rýchlosťou minimálne 200 čistých úderov za minútu s presnosťou do 0,50.

Známka z korešpondencie – vyhotoviť dva druhy písomnosti v normalizovanej úprave v stanovenom časovom limite.

Účelom štátnej skúšky z písania na počítači a korešpondencie je preveriť a zhodnotiť úroveň vedomostí, zručností, návykov a schopností z administratívy a korešpondencie.

Štátna skúška sa vykoná  pod osobným dohľadom členky štátnicovej komisie. Poplatok za vykonanie štátnej skúšky je 15,– za účastníka.

Študentom, ktorí sa rozhodnú  preukázať svoje zručnosti z predmetu ADK, držíme palce, aby podmienky štátnic  úspešne zvládli.
 

Ing. Lazarová

 

Krajské kolo Spracovanie informácií na PC

14. 02. 2012 na OA  v Trenčíne študentky Čičmancová Renáta IV.B, Kalabová Monika III.B a Rosinská Miroslava úspešne reprezentovali našu školu v krajskom kole Spracovanie informácií na počítači.

Kalabová Monika sa umiestnila na 3. mieste s výkonom 383 čistých úderov za minútu. K dosiahnutému výkonu jej blahoželáme.  Postupuje do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať

22. - 23. marca 2012 v Prešove.

Ing. Lazarová

 

Vyhodnotenie

školského kola v Spracovaní informácií na počítačoch

15. december 2011

najvyššie výkony v jednotlivých ročníkoch

 

2. ročník          
P.č. Meno Priezvisko Trieda/ skupina Hrubé údery Počet chýb % presnosti Čisté údery
1. Miroslava Rosinská II. C/2. sk. 2762 0 0,00 276,2
2. Simona Petrášová II. B/1. sk. 2265 1 0,04 221,5
3.  Matej Bugár II. A/1. sk. 2307 2 0,09 220,7
4.  Jana Ďurianová II. D/1. sk 2490 6 0,24 219
5. Veronika Peťovská II. B/1. sk. 2057 1 0,05 200,7
6.  Žaneta Bukovinská II. C/2. sk. 2107 3 0,14 195,7
7. Pavlína Vavrová II. D/1. sk 1880 2 0,11 178

 

 

 

3. ročník          
P.č. Meno Priezvisko Trieda/ skupina Hrubé údery Počet chýb % presnosti Čisté údery
1 Monika Kalabová III.B/2 sk 3699 2 0,05 359,9
2 Jana Hagarová III.B/1 sk 3183 4 0,13 298,3
3 Denisa Dadíková III.B/1sk 2901 3 0,10 275,1
4 Dávid Šorman III.B/1sk 2746 0 0,00 274,6
5 Adriána Černáková III.A/2sk 2883 3 0,10 273,3
6 Patrícia Iliašová III.C/1sk 2464 3 0,12 231,4
7 Petra Púčiková III.A/2sk 2287 2 0,09 218,7
8 Dominika Jozefjaková III.D/2sk 2219 1 0,05 216,9
9 Paulína Leštianska III.A/2sk 2269 3 0,13 211,9
10 Natália Levandovská III.C/1sk 1977 3 0,15 182,7

 

 

 

4. ročník          
P.č. Meno Priezvisko Trieda/skupina Hrubé údery Počet chýb % presnosti Čisté údery
1 Renáta Čičmancová IV. B/2. sk 3176 3 0,09 302,6
2 Branislav Baran IV. A/1. sk. 2975 0 0,00 297,5
3 Martina Píšová IV. B/2. sk 2789 1 0,04 273,9
4 Petra Golhová IV. C/2. sk. 2285 1 0,04 223,5
5 Anna Lietavská IV. C/2. sk. 2299 2 0,09 219,9
6 Marek Boško IV. C/2. sk. 2178 2 0,09 207,8
7 Vladimír Liener IV. D/1. sk. 2138 2 0,09 203,8
8 Ivica Soláriková IV. A/1. sk. 2094 1 0,05 204,4

 

 

Ing. Lazarová, Ing. Hlásna

Prievidza 15. 12. 2011

 

Spracovanie informácií na počítačoch

15. december 2011

učebňa N11

 

Harmonogram súťaže:

 • Prezentácia                                                            8.00 – 8.15 h
 • Otvorenie                                                              8.20 –  8.30 h
 • Súťaž                                                                    8.35 – 11.30 h
 • Oprava súťažných prác, vyhodnotenie súťaže      11.30 - 14.00 h

 

   Kritériá súťaže:

 • 10-minútový odpis
 • Typ písma: Courier New
 • Veľkosť písma: 12
 • Jednoduché riadkovanie
 • Text zarovnaný zľava
 • 1 chyba =50 trestných bodov
 • % presnosti – 99,75 %   (do 0,25 %)

Prajeme Vám príjemný deň a veľa úspechov v súťaži.

Porota: Ing. Lazarová, Ing. Hlásna

 

ŠTÁTNA SKÚŠKA Z KANCELÁRSKEHO PÍSANIA NA POČÍTAČI

Ekonomická univerzita v Bratislave umožňuje  vykonať štátnice, o ktoré bol v minulosti zo strany žiakov  záujem. Po niekoľko ročnej prestávke naši žiaci opäť môžu  absolvovať Štátnu skúšku z kancelárskeho písania na počítači.

Kedy?

Žiaci 3. a 4. ročníkov podľa záujmu – plánovaný termín marec – apríl 2012
Študenti sa môžu prihlásiť u p. prof. Ing. Lazarovej, resp. u vyučujúcej ADK

Podmienky vykonania štátnych skúšok:

 

Štátne skúšky sa skladajú z 10-minútového odpisu predloženého súvislého textu a vypracovania dvoch písomností podľa dispozície (štylizácia obchodného listu + tabuľka).  Na vyhotovenie písomností v normalizovanej úprave majú kandidáti 60 minút.

Poplatok za vykonanie štátnej skúšky je 15,– eur za osobu.

 

  Študentom, ktorí sa rozhodnú  preukázať svoje zručnosti z predmetu ADK, držíme palce, aby podmienky úspešného vykonania zvládli čo najlepšie.
 

 

Správa zo súťaže – písanie na počítači v Partizánskom

Dňa 03. marca 2011 sme sa zúčastnili súťaže žiakov 2. ročníkov v písaní na počítači v Obchodnej akadémii v Partizánskom. Súťaže sa zúčastnili OA z Partizánskeho, Trenčína, Topoľčian a Prievidze.
Z našej OA sa súťaže zúčastnili žiaci Monika Kalabová z II. B, obsadila 4. miesto s 3138 ú/10 min bez chyby (ako jediná účastníčka súťaže nemala ani jedinú chybu) a Miroslav Čavojský z II. D, s 3074 ú/10 min 3 chyby, obsadil 6. miesto.

 Gratulujeme.

 

ZAV ZVOLEN 2011 – III. ročník súťaže

 

V dňoch 28. 02. 2011 a 01. 03. 2011 sa uskutočnila na Spojenej škole vo Zvolene súťaž v spracovaní textov na PC. Do súťaže sa zapojilo 15 stredných škôl a v rámci nich 31 žiakov.

Súťažilo sa v dvoch disciplínach 10 minútový odpis z obrazovky a 10 minútový odpis z papierovej predlohy. Našu školu reprezentovali Mária Krpelanová IV. D a Zuzana Rosinská IV. E.

Hoci naše študentky neobsadili popredné tri miesta, patrí im vďaka za reprezentáciu našej školy, nakoľko sú obe maturantky a o pár dní ich čakajú písomné maturitné skúšky.

 

 

 

 

Krajské kolo súťaže Spracovanie informácií na PC

 

10. 02. 2011 študentky Rosinská Zuzana, IV.EKrpelanová Mária, IV.D úspešne reprezentovali našu OA v krajskom kole súťaže žiakov stredných škôl v rýchlostnom písaní na počítači, ktoré sa konalo v priestoroch OA v Trenčíne.

K ich výkonom -  Rosinská (353,3 čistých úderov za l min) a Krpelanová (361 čistých úderov za l min) im srdečne blahoželáme. Obhájili sme 7. a 10. miesto z počtu 23 súťažiacich.

Do krajskej súťaže postúpili len študenti z OA Prievidza, OA Trenčín, OA Ilava, OA Považská Bystrica, SŠ. o. z. OA Partizánske a SPŠ Považská Bystrica a SPŠ Dubnica nad Váhom.

 

Držíme palce a veríme, že postúpime do celoslovenského kola, ktoré sa koná 10. – 11. 03. 2011 v priestoroch OA v Seredi.

   

 

 

Vyhodnotenie

školského kola v Spracovaní informácií na počítačoch

9. december 2010

najvyššie výkony v jednotlivých ročníkoch

 IV. ročník

 

P. č.

Meno a priezvisko

Trieda /skupina

Hrubé údery

Počet chýb

% presnosti

Čisté údery

1.

Mária Krpelanová

4.D/2sk

3422

0

0

342,2

2.

Zuzana Rosinská

4.E/2sk

3162

0

0

316,2

3.

Andrej Okajček

4.A/2sk

2976

0

0

297,6

4.

Natália Priehodová

4.C/2sk

2565

1

0,03899

251,5

5.

Nikoleta Kukanová

4.E/2sk

2535

1

0,03945

248,5

6.

Lívia Ranušová

4.A/2sk

2450

0

0

245

7.

Róbert Šišmiš

4.B/1sk

2725

6

0,22018

242,5

8.

Veronika Nováková

4.B/1sk

2436

1

0,04105

238,6

9.

Natália Vraňáková

4.C/2sk

2372

1

0,04216

232,2

10.

Bibiána Šimová

4.D/2sk

2250

3

0,13333

210

 

  III. ročník

 

P. č.

Meno a priezvisko

Trieda/ skupina

Hrubé údery

Počet chýb

% presnosti

Čisté  údery

1.

Renáta Čičmancová

3.B/2sk

3061

2

0,06534

296,1

2.

Braňo Baran

3.A/1sk

2967

1

0,0337

291,7

3.

Silvia Tomancová

3.C/2sk

2799

1

0,03573

274,9

4.

Martina Píšová

3.B/1sk

2474

1

0,04042

242,4

5.

Barbora Valková

3.D/2sk

2335

5

0,21413

208,5

 

  

II. ročník

 

P. č.

Meno a priezvisko

Trieda/ skupina

Hrubé údery

Počet chýb

% presnosti

Čisté údery

1.

Miroslav Čavojský

2.D/1sk

2791

2

0,07166

269,1

2.

Monika Kalabová

2.B/2sk

2725

2

0,07339

262,5

3.

Jana Hagarová

2.B/1sk

2800

4

0,14286

260

4.

Eduard Poliak

2.C/2sk

2684

2

0,07452

258,4

5.

Anna Hrdá

2.D/2sk

1883

0

0

188,3

 

Počet vyradených prác pre nesplnenie limitu % presnosti (do 0,25): 5 prác

Ing. Lazarová, Ing. Šiariková

Prievidza 09. 12. 2010

Viď foto zo súťaže: obr. 1, obr. 2, obr. 3, obr. 4obr. 5, obr. 6obr.7, obr. 8obr. 9, obr.10obr. 11, obr. 12

 

Spracovanie informácií na PC

9. december 2010

učebňa N11

 

Harmonogram súťaže:

 1. Prezentácia                                                                                      8.00 – 8.15 h
 2. Otvorenie                                                                                        8.20 -8.30 h
 3. Súťaž                                                                                              8.35 – 11.30 h
 4. Oprava súťažných prác, vyhodnotenie súťaže                                       11.30 – 14.00 h

 

Kritéria súťaže:

 • 10-minútový odpis
 • Typ písma: Courier New
 • Veľkosť písma: 12
 • Jednoduché riadkovanie
 • Text zarovnaný zľava
 • 1 chyba = 50 trestných bodov
 • % presnosti – 99,75% (do 0,25%)

 

Porota: Ing. Božena Lazarová, Ing. Margita Šiariková

Prajeme Vám veľa úspechov v súťaži.