Finančná olympiáda

Finančná olympiáda je vedomostná súťaž, v ktorej si študenti môžu overiť svoje znalosti z oblastí ekonomiky, osobných financií, poisťovníctva, bankovníctva, investovania či dôchodkov, ale aj získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu.

Súťaž sa koná každoročne v prvom polroku školského roka. Organizovaná je v niekoľkých kolách, aby si študenti mohli svoje vedomosti postupne dopĺňať, a aby sa skutočným víťazom stal ten, kto zvládne aj zvyšujúcu sa náročnosť testov.

Prvé kolo súťaže vyselektovalo 500 najlepších pre druhé kolo, z ktorého len 20 najúspešnejších dostalo pozvánku do finále.

Do finálového kola Finančnej olympiády postupuje aj naša žiačka  LUCIA SVITEKOVÁ z III.A

Finále sa uskutoční v Bratislave sa 27. 4. 2015 v priestoroch Nadácie PARTNERS.

LUCKE prajeme veľa úspechov a k postupu srdečne blahoželáme!