Informatika

Celoslovenské kolo Súťaže spracovanie informácií na počítači

V dňoch 19. 03. 2019 až 21. 03. 2019 sa konalo na Obchodnej akadémii v Senici celoslovenské kolo Súťaže spracovanie informácií na počítači. Našu školu reprezentovali  nasledujúci žiaci: Andrea Valnerová IV. C, Veronika Domanická III. A, Natália Lajtmanová III. B, Lenka Roháčová II. B, Samuel Rybiansky II. B a Roland Čiscoň. Súťažili v dvoch kategóriách úprava textu UTX a wordprocessing WP. Obe súťažné disciplíny sa konali 20. 03 2019.

Žiaci sa s súťažnej disciplíne WP umiestnili na popredných miestach:

 1. Andrea Valnerová,
 2. Veronika Domanická,
 3. Lenka Roháčová,
 4. Natália Lajtmanová,
 1. Roland Čiscoň.

Súťažná disciplína úprava textu:

 1. Lenka Roháčová,
 2. Samuel Rybiansky,
 1. –Roland Čiscoň.

Víťazom gratulujeme!

Veríme, že aj na budúci rok sa zúčastnia a umiestnia čo najlepšie.

Ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.

Krajské kolo spravovanie informácií na počítači

Dňa 14. 02. 2019 sa v našej škole Obchodnej akadémii Prievidza konalo krajské kolo spracovania informácií na počítači. Súťažilo sa v troch kategóriách:

 • odpis textu,
 • korektúra textu,
 • wordprocessing.

V kategórii odpis textu našu školu reprezentovali Nikolas Ďurík, Nikola Poliačeková, Samuel Rybiansky, Roland Čiscoň, Róbert Chrenko, Tibor Mello, Adam Bošiak. Nikolas Ďurík zo IV. B obsadil tretie miesto.

V kategórii korektúra textu nás  zastupovali Roland Čiscoň, Lenka Roháčová a Sofia Kmeťková, Samuel Rybiansky, Sofia Schmidtová. Na prvom mieste sa umiestnil Samuel Rybiansky z II. B, na druhom mieste sa umiestnil Roland Čiscoň z II. A a tretie miesto obsadila Lenka Roháčová z II. B.

Všetci traja budú reprezentovať našu školu na celoslovenskom kole v Senici.

V kategórii wordprocessing súťažili Andrea Valnerová, Natália Lajtmanová, Lucia Slivoňová, Veronika Domanická, Roland Čiscoň, Patrik Belan, Lenka Roháčová, Sofia Schmidtová. Výsledky tejto kategórie ešte nie sú známe.

Víťazom gratulujeme a všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.

 

 

Vyhodnotenie súťaže

Spracovanie informácií na počítačoch (SIP)

17. 12. 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Spracovanie informácií na počítači v disciplínach úprava textu na počítači a Wordprocessing – profesionálne spracovanie textu.

V prvej disciplíne svoje zručnosti predviedlo 9 žiakov z druhého a tretieho ročníka. Študenti upravovali text pomocou korektorských značiek. Vyhodnotených bolo 8 prác, ktoré splnili hodnotiace kritéria a jedna práca bola vyradená pre nesplnenie počtu korektúr. Výsledky súťaže:

Poradie Meno a priezvisko Ročník Počet vykonaných korektúr Počet chýb Výsledné body
1. Lenka Roháčová 2. 111 8 9 100
2. Sofia Kmeťová 3. 93 4 8 300
3. Samuel Rybiansky 2. 82 4 7 200
4. Sofia Schmidtová 2. 80 4 7 000
4. Roland Čiscoň 2. 80 4 7 000
6. Adrián Mráz 3. 76 3 6 850
7. Samuel Líška 3. 78 5 6 550
8. Radka Lalíková 3. 67 5 5 450

Do krajského kola, ktoré sa koná 14. februára 2019 na Obchodnej akadémii Prievidza, postupujú a našu školu budú reprezentovať Lenka Roháčová z II. B, Sofia Kmeťová z III. A, Samuel Rybiansky z II. B, Roland Čiscoň z II. A a Sofia Schmidtová z II. B.

 

V druhej disciplíne sa súťažilo v dvoch kategóriách. V prvej súperilo 10 druhákov a v druhej kategórii sa svoje vedomosti porovnalo 5 študentov z 3. a 4. ročníka.

Vyhodnotenie oboch kategórii:

Druhý ročník:

Meno a priezvisko Časť A počet bodov Časť C počet bodov Body spolu Percento úspešnosti Poradie
Patrik Belan 47,50 6,50 54 69,23% 1
Lenka Roháčová 45,25 4,00 49,25 63,14% 2
Roland Čiscoň 34,75 5,25 40 51,28% 3
Sofia Schmidtová 34,50 0,00 34,5 44,23% 4
Daniela Ostrolucká 31,25 2,00 33,25 42,63% 5
Martin Dian 28,00 0,00 28 35,90% 6
Michaela Šovčíková 27,00 0,00 27 34,62% 7
Lea Letavajová 26,50 0,00 26,5 33,97% 8
Michaela Mokrá 25,50 0,00 25,5 32,69% 9
Samuel Rybiansky 16,50 6,50 23 29,49% 10

 

Tretí a štvrtý ročník:

Meno a priezvisko Časť A počet bodov Časť B počet bodov Časť C počet bodov Body spolu Percento úspešnosti Poradie
Andrea Valnerová 55,75 24,50 7,50 87,75 84,58% 1
Veronika Domanická 45,50 25,50 11,50 82,5 79,52% 2
Lucia Slivoňová 49,00 6,75 15,00 70,75 68,19% 3
Natália Lajtmanová 48,50 16,50 0,00 65 62,65% 4
Dávid Takács 27,75 2,25 9,50 39,5 38,07% 5

Do krajského kola, ktoré sa uskutoční 14. februára 2018 v OA Prievidza, postúpia študenti na prvých miestach z oboch kategórii.

Víťazom gratulujeme.

 

Vyhodnotenie informatickej súťaže iBobor 2018/2019

 

V dňoch 13. 11. 2018 a 15. 11. 2018 sa 51 žiakov našej školy zúčastnilo medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Súťažili v dvoch kategóriách: Juniori (34 žiakov) a Seniori (17 žiakov). Na Slovensku sa do súťaže v ôsmych kategóriách zapojilo 77 928 žiakov.

Úspešnými riešiteľmi sú: Michaela Šovčíková, Lukáš Lipiansky (II. B), Dominik Mikulec, Marko Dírer (I. B), Kevin Miletič (II. A), Benjamín Paulík, Natália Šovčíková, Alex Komoš, Samuel Ľachký, Marek Kimi Perniš, Samuel Cmarko (III. A), Romana Miklíková (IV.A).

Podrobnejšie informácie o súťaži a tiež ukážky úloh z predchádzajúcich ročníkov nájdete na webovej stránke www.ibobor.sk. Na uvedenej stránke si všetci súťažiaci môžu pozrieť svoje riešenia a správne výsledky po zadaní súťažného kódu.

Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

 

Celoslovenské kolo súťaže Spracovanie informácií na počítači

V dňoch 21. 03. 2018 a 22. 03. 2018 sa konal 52. ročník celoslovenskej súťaže Spracovanie informácií na počítači. Našu školu reprezentovalo 6 žiačok v dvoch kategóriách.

V kategórii Úprava textu na počítači nás zastupovala Lenka Roháčová žiačka I. B triedy. Lenka sa umiestnila na deviatom mieste s počtom korektúr 94.

V kategórii wordprocessing nás zastupovali Veronika Domanická II. A, Natália Lajtmanová a Lucia Slivoňová II. B, Andrea Valnerová III. A, Patrícia Litwiaková III. B. Andrea Valnerová sa umiestnila na prvom mieste s celkovým počtom bodov 68,25, Veronika Domanická sa umiestnila na treťom mieste s celkovým počtom bodov 66,5, Patrícia Litwiaková obsadila šieste miesto, Lucia Slivoňová obsadila ôsme mieste a Natália Lajtmanová obsadila desiate miesto.

Víťazkám gratulujeme a všetkým dievčatám ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

 Výsledkové listiny

Krajské kolo spravovanie informácií na počítači

Dňa 15. 02. 2018 sa v našej škole Obchodnej akadémii Prievidza konalo krajské kolo spracovania informácií na počítači. Súťažilo sa v troch kategóriách:

 • odpis textu,
 • korektúra textu,
 • wordprocessing.

V kategórii odpis textu našu školu reprezentovali Jozef Urgela, Nikola Poliačeková, Katarína Vavrová, Anežka Boteková. Jozef Urgela z III. A obsadil pekné druhé miesto.

V kategórii korektúra textu nás  zastupovali Roland Čiscoň, Lenka Roháčová a Sofia Kmeťová. Na prvom mieste sa umiestnila Lenka Roháčová z I. B, na druhom mieste sa umiestnil Roland Čiscoň z I. A a tretie miesto obsadila Sofia Kmeťková z II. A.

V kategórii wordprocessing súťažili Andrea Valnerová, Natália Lajtmanová, Matilda Záňová, Patrícia Litwiaková, Lucia Slivoňová a Veronika Domanická. Naše žiačky obsadili prvch šesť miest v poradí Andrea Valnerová III. A, Veronika Domanická II. A, Patrcia Litwiaková III. B, Natália Lajtmanová II. B, Matilda Záňová IV. A a šiesta sa umiestnila Lucia Slivoňová II. B.

Na celoslovenskom kole budú našu školu reprezentovať:

Lenka Roháčová z I. B v kategórii korektúra textu.

Držíme palce!

Víťazom gratulujeme a súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.

 

Vyhodnotenie súťaže

Spracovanie informácií na počítačoch (SIP)

disciplína Wordprocessing

 

14. 12. 2017 sa uskutočnila školská súťaž Spracovanie informácií na počítačoch disciplína Wordprocessing – profesionálne spracovanie textu. Do súťaže sa zapojilo 5 študentiek z 3. a 4. ročníka. Z druhého ročníka sa zúčastnilo 8 študentov. Do krajského kola, ktoré sa uskutoční vo februári v OA Prievidza, postúpia študenti na prvých miestach z oboch kategórii.

Výsledková listina druháci

Meno a priezvisko

Časť A počet bodov

Časť B počet bodov

Body spolu

Poradie

Lucia Slivoňová

14,20

0,25

14,45

1

Paulína Bátorová

11,70

2,25

13,95

2

Veronika Domanická

12,70

0,75

13,45

3

Samuel Líška

11,20

2,00

13,2

4

Samuel Cmarko

12,20

1,00

13,2

5

Natália Lajtmanová

10,70

2,00

12,7

6

Adrián Mráz

11,70

0,50

12,2

7

Radka Laliková

9,70

0,00

9,7

8

 

Výsledková listina tretiaci

Meno a priezvisko

Časť A počet bodov

Časť B počet bodov

Časť C počet bodov

Body spolu

Poradie

Andrea Valnerová

18,50

7,50

10,00

36

1

Patrícia Litwiaková

16,50

6,25

6,50

29,25

2

Matilda Záňová

14,20

3,50

7,25

24,95

3

Renáta Hámorská

14,70

1,50

5,75

21,95

4

Ľudmila Krajnerová

11,20

0,00

7,75

18,95

5

 

Víťazom gratulujeme.

 

 

Vyhodnotenie súťaže

Spracovanie informácií na počítačoch (SIP)

disciplína Úprava textu

14. 12. 2017 sa po uskutočnila školská súťaž Spracovanie informácií na počítačoch disciplína Úprava textu. Do súťaže sa zapojilo 14 študentov z 1. a 2. ročníka. Do krajského kola, ktoré sa uskutoční vo februári v OA Prievidza postúpia študenti na prvých miestach.

Poradie

Meno a priezvisko

Ročník

Počet vykonaných korektúr

Počet chýb

Výsledné body

1

Sofia Kmeťová

2

92

4

8 200

2

Roland Čiscoň

1

85

5

7 250

3

Samuel Líška

2

74

1

7 150

4

Lenka Roháčová

1

85

6

7 000

5

Dominika Erneková

2

78

4

6 800

6

Adrián Mráz

2

87

8

6 700

7

Anabella Pellerová

2

78

5

6 550

8

Sofia Smidthová

1

70

2

6 500

9

Radka Lalíková

2

68

3

6 050

10

Juraj Kuna

2

72

5

5 950

11

Samuel Rybiansky

1

68

4

5 800

12

Patrícia Blaháčová

2

78

8

5 800

13

Sofia Pekárová

2

68

5

5 550

14

Martina Kotúčeková

2

78

10

5 300

Víťazom gratulujeme.

 

 

Vyhodnotenie informatickej súťaže iBobor

Naši žiaci sa každoročne zapájajú do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. V šk. roku 2017/2018 sa v dňoch 6. 11. a 7. 11. súťaže zúčastnilo 26 žiakov kategórie Junior a rovnaký počet žiakov kategórie Senior. Na Slovensku sa do všetkých súťažných kategórií zapojilo 74 216 žiakov, z toho 7 775 juniorov a  4 716 seniorov.

Úspešnými riešiteľmi sú: Dávid Takács (II.B), Romana Miklíková (III.A), Paulína Píšová (IV.B), Dominik Mikuláš (IV.C) a Jaroslav Pavol (IV.C).

Na stránke www.ibobor.sk si všetci súťažiaci môžu pozrieť štatistické vyhodnotenie jednotlivých úloh, po prihlásení aj svoje riešenia a porovnať ich so správnymi odpoveďami, prípadne vyplniť anketu.

Úspešným riešiteľom srdečne blahoželám a všetkým súťažiacim ďakujem za účasť.

Ing. Viera Hofierková Dekanová

 

Celoslovenské kolo v súťaži Spracovanie informácií na počítači

V dňoch 22. 03. 2017 až 23. 03. 2017 sa konalo celoslovenské kolo v spracovaní informácií na počítači. Organizátorom akcie boli ŠIOV a Obchodná akadémia Rožňava. Našu školu reprezentovala žiačka II. A triedy Andrea Valnerová v tretej súťažnej disciplíne wordprocessing. Umiestnila sa na šiestom mieste. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 

Krajské kolo Spracovanie informácií na počítači

Dňa 16. 02. 2017 sa v našej škole Obchodnej akadémii Prievidza konalo krajské kolo spracovania informácií na počítači. Súťažilo sa v troch kategóriách:
 • odpis textu,
 • korektúra textu,
 • wordprocessing.

V kategórii odpis textu našu školu reprezentovali Jozef Urgela, Marek Papay a Samuel Žiak. Jozef Urgela z III. C sa umiestnil na peknom piatom mieste.

V kategórii korektúra textu sme sa a zastupovali nám  Dominika Zambojová a Matilda Záňová. Dominka Zambojová sa umiestnila na piatom mieste a Matilda Záňová na ôsmom mieste.

Kategóriu wordprocessing našu školu reprezentovali Andrea Valnerová, Radka Vajdová, Matilda Záňová, Margaréta Dušičková a a Patrícia Litwiaková. Andrea Valnerová sa umiestnila na prvom mieste, Matilda Záňová na štvrtom mieste, Radka Vajdová na piatom mieste, Patrícia Litwiaková na siedmom mieste a Margaréta Dušičková na deviatom mieste.

Andrea Valnerová bude našu školu reprezentovať na celoslovenskom kolo 22. a 23. marca 2017 v Rožňave.

Súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.

 

Vyhodnotenie súťaže

Spracovanie informácií na počítačoch (SIP)

disciplína Wordprocessing

 

13. 12. 2016 sa uskutočnila školská súťaž Spracovanie informácií na počítačoch disciplína Wordprocessing – profesionálne spracovanie textu. Do súťaže sa zapojilo 4 študentky z 2. ročníka. Z tretieho ročníka sa zúčastnilo 8 študentov. Do krajského kola ktoré sa uskutoční vo februári, postúpia študenti na prvých miestach z oboch kategórii.

Druhý ročník

Meno a priezvisko

Body spolu

Percento úspešnosti

Poradie

Renáta Hámorská

43

83,50%

1

Andrea Valnerová

42,5

82,52%

2

Patrícia Litwiaková

41

79,61%

3

Ľudmila Krajnerová

40

77,67%

4

 

Tretí ročník

Meno a priezvisko

Body spolu

Percento úspešnosti

Poradie

Margaréta Dušičková

50,5

83,47%

1

Radka Vajdová

49

80,99%

2

Matilda Záňová

46,5

76,86%

3

Dominika Švarcová

40,5

66,94%

4

Andrej Sobota

40,5

66,94%

4

Tomáš Rychtarčík

34,5

57,02%

6

Richard Šlosár

33

54,55%

7

 

Víťazom gratulujeme.

Vyhodnotenie súťaže

Spracovanie informácií na počítačoch (SIP)

disciplína Úprava textu

13. 12. 2016 sa po uskutočnila školská súťaž Spracovanie informácií na počítačoch disciplína Úprava textu. Do súťaže sa zapojilo 15 študentov z 1., 2., 3. a 4. ročníka. Sedem prác bolo vyradených z dôvodu nedosiahnutia minimálneho počtu korektúr. Do krajského kola, ktoré sa uskutoční vo februári postúpia študenti na prvých miestach.

Meno a priezvisko Poradie
Dominika Zambojová 1
Matilda Záňová 2
Jessica Chochulová 3
Kristína Turňová 4
Katarína Kováčová 5
Tatiana Fuljerová 6
Bianka Tkáčiková 7
Adrián Mráz 8

Víťazom gratulujeme.

Vyhodnotenie informatickej súťaže iBobor

V dňoch 7. 11. 2016 a 8. 11. 2016 sa 50 žiakov našej školy zúčastnilo medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Súťažili v dvoch kategóriách: Juniori (22 žiakov) a Seniori (28 žiakov). Na Slovensku sa do súťaže zapojilo 62 981 žiakov.

Úspešnými riešiteľmi sú: Viktória Zahoranská (I.B), Romana Miklíková (II.A), Marko Zaťko, Samuel Žiak (III.B), Dominik Mikuláš (III.C), Veronika Filkornová a Dominika Zambojová (IV.A).

Úspešným riešiteľom srdečne blahoželám a všetkým súťažiacim ďakujem za účasť.

Podrobnejšie informácie o súťaži a tiež ukážky úloh z predchádzajúcich ročníkov si môžete pozrieť na www.ibobor.sk.

 Ing. Viera Hofierková Dekanová

 

Vyhodnotenie súťaže

Spracovanie informácií na počítačoch (SIP)

disciplína Wordprocessing

 

10. 12. 2015 sa uskutočnila školská súťaž Spracovanie informácií na počítačoch disciplína Wordprocessing – profesionálne spracovanie textu. Do súťaže sa zapojilo 10 študentov z 2. ročníka. Päť prác bolo vyradených z dôvodu nedosiahnutia potrebného počtu bodov min. 50 %. Z tretieho a štvrtého ročníka sa zúčastnilo 8 študentov, vyradené boli dve práce. Do krajského kola ktoré sa uskutoční vo februári v Trenčíne, postúpia študenti na prvých miestach z oboch kategórii.

Víťazom gratulujeme.

Výsledková listina druhý ročník

Meno a priezvisko

Body spolu

Percento úspešnosti

Poradie

Radka Vajdová

27,5

57,29%

1

Matilda Záňová

27

56,25%

2

Andrej Sobota

25,5

53,13%

3

Richard Šlosár

25

52,08%

4

Radka Kotríková

25

52,08%

4

 

Výsledková listina tretí a štvrtý ročník

Meno a priezvisko

Body spolu

Percento úspešnosti

Poradie

Monika Hagarová

49

86,73%

1

Martin Suran

43

76,11%

2

Filip Štancel

39,5

69,91%

3

Dominika Zambojová

35,5

62,83%

4

Nikola Cebáková

33,5

59,29%

5

Tatiana Lacková

28,5

50,44%

6

 

 

Vyhodnotenie informatickej súťaže iBobor

V dňoch 9. 11. 2015 a 10. 11. 2015 sa naši žiaci zúčastnili medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Na Slovensku sa súťaže zúčastnilo 66 843 súťažiacich. Žiaci našej školy súťažili v dvoch kategóriách: Juniori (30 žiakov) a Seniori (26 žiakov).

Úspešnými riešiteľmi sú: Alfréd Elischer (III.B), Marek Papay, Dominika Zambojová (III.A), Monika Hagarová (III.B), Filip Štancel (IV.A), Patrik Peřina (I.P), Radka Vajdová (II.A), Dominik Mikuláš (II.C), Romana Miklíková (I.A) a Richard Gajdošík (I.B).

Úspešným riešiteľom srdečne blahoželám a všetkým súťažiacim ďakujem za účasť.

Podrobnejšie informácie o súťaži a tiež ukážky úloh z predchádzajúcich ročníkov si môžete pozrieť na www.ibobor.sk.

Ing. Viera Hofierková Dekanová

 

Informatická súťaž iBobor

V dňoch 7. 11. a 10. 11. 2014 sa naši žiaci zúčastnili medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u žiakov, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií

najmä pri učení sa.

Žiaci našej školy súťažili v kategórii Juniori (40) a v kategórii Seniori (12). Úspešnými riešiteľmi sú: Marek Papay, Dominika Zambojová (II.A), Monika Hagarová (II.B), Dominik Mikuláš, Štefan Ščipák (I.C), Erika Homolová, Tomáš Medera (II.C), Radka Vajdová (I.A), Patrik Peřina (IV.C) a Nora Krebesová (I.P). Výnimočný úspech dosiahol Marek Papay, ktorý patrí k jednému percentu najúspešnejších riešiteľov na Slovensku.

Úspešným riešiteľom srdečne blahoželám a všetkým súťažiacim ďakujem za účasť.

Podrobnejšie informácie o súťaži a tiež ukážky úloh z predchádzajúcich ročníkov si môžete pozrieť na www.ibobor.sk.

 

Ing. Viera Hofierková Dekanová

 

Informatická súťaž iBobor

V dňoch 12. 11. – 18. 11. 2013 sa na Slovensku konala medzinárodná informatická súťaž iBobor. Zúčastnilo sa jej celkovo 55 017 žiakov. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u žiakov, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií najmä pri učení sa.

Na našej škole sa do súťaže zapojilo 43 žiakov, 30 v kategórii Junior a 13 v kategórii Senior. Úspešnými riešiteľmi sú Tomáš Medera (I.C), Dominika Zambojová, Marek Papay, Tatiana Lacková (I.A), Kristína Ištvániková (II.B), Monika Hagarová (I.B), Gerald Pietrik (II.A) a Patrícia Krčiková (IV.A).

Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

Výsledky súťaže, podrobnejšie informácie a tiež ukážky úloh z predchádzajúcich ročníkov si môžete pozrieť na www.ibobor.sk.

Ing. Viera Hofierková Dekanová

 

Informatická súťaž iBobor

Prihlásení žiaci kategórie Seniori (3. a 4. ročník) súťažia 11. novembra 2013 (pondelok) od 6. vyučovacej hodiny, teda od 12.05 v učebni N12. Juniori (1. a 2. ročník) súťažia 12. 11. 2013 (utorok) v učebni N12 nasledovne: žiaci z tried I. A a I. C počas 5. hodiny (od 11.15), žiaci z tried I. B, II. A a II. B počas 6. hodiny (od 12.05). Prineste si so sebou pero a papier. Podrobné informácie o súťaži nájdete na stránke https://www.ibobor.sk .

 Všetkým účastníkom prajem veľa úspechov.  

 

Prezentiáda

Prvý ročník slovenskej Prezentiády sa uskutoční 12. apríla 2013 v Bratislave. Vypukne o pol desiatej ráno za prítomnosti dvanástich finálových tímov, ktoré predstavia svoje prezentácie na jednu z tém "Dokonalý učiteľ" alebo "Ako by som chcel/a byť v škole hodnotený/á". Trojčlenné tímy musia svoju prezentáciu odovzdať už pri registrácii. Potom budú všetky prezentácie posúdené odbornou porotou a dvanásť najlepších postúpi do bratislavského finále. Školské kolo na Obchodnej akadémii v Prievidzi bolo 26. marca 2013. So školského kola postúpili dve trojčlenné družstvá. Jedno z nich v zložení Lenka Brániková, Dajana Kováčiková a Katarína Babjaková s prezentáciou na tému „Dokonalý učiteľ“ a postúpili do celoslovenského kola do Bratislavy. Viac o súťaži - pozri https://www.prezentiada.skalebo www.prezentiada.cz.

Informatická súťaž iBobor

 

V dňoch 12. 11. – 16. 11. 2012 sa na Slovensku konala informatická súťaž iBobor. Zúčastnilo sa jej celkovo 49 798 žiakov v piatich kategóriách.

Na našej škole sa do súťaže zapojilo 44 žiakov, 15 v kategórii Senior a 29 v kategórii Junior. Úspešnými riešiteľkami v kategórii Senior sú Petra Zambojová (III.A) a Patrícia Iliašová (IV.C). V kategórii Junior sú úspešnými riešiteľmi Patrik Peřina (II.C), Filip Štancel (I.A), Kristína Ištvániková (I.B), Ivana Malinová (II.C), Milan Hudec (II.C) a Michaela Mičková (II.A).

Výsledky súťaže, podrobnejšie informácie a tiež ukážky úloh z predchádzajúcich ročníkov si môžete pozrieť na www.ibobor.sk.

Úspešným riešiteľom blahoželáme, všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a tešíme sa na budúci ročník.

Ing. Viera Hofierková Dekanová

 

Informatická súťaž iBobor – informácia pre účastníkov

Prihlásení žiaci kategórie Seniori (3., 4. ročník a pomaturitní študenti) súťažia 12. 11. 2012 (pondelok) od 5. vyučovacej hodiny v učebni N12. Juniori (1. a 2. ročník) súťažia 13. 11. 2012 (utorok) v učebni N12 nasledovne: žiaci z tried I. C a II. A počas 4. hodiny, žiaci z tried I. A, I. B a II. C počas 5. hodiny. Na stránke https://ibobor.sk/sutaz_demo/ si môžete vyskúšať vyriešiť úlohy z minulých ročníkov. Podrobné informácie o súťaži nájdete na stránke www.ibobor.sk.

Všetkým účastníkom prajem veľa úspechov. 

Ing. Viera Hofierková Dekanová

Informatická súťaž iBobor

 

V dňoch 7. 11. – 11. 11. 2011 sa na Slovensku konala medzinárodná informatická súťaž iBobor. Zúčastnilo sa jej celkovo 36 382 žiakov. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u žiakov, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií najmä pri učení sa.

Na našej škole sa do súťaže zapojilo 35 žiakov, 19 v kategórii Junior a 16 v kategórii Senior. Najlepšími riešiteľmi v kategórii Senior sú Patrícia Iliašová (III.C), Dávid Toma (I.P) a Dávid Trnik (III.D). V kategórii Junior sa úspešnou riešiteľkou stala Petra Zambojová (II.A), za ňou sa umiestnili Džesika Brnová a Patrik Peřina (obaja z I.C).

Výsledky súťaže, podrobnejšie informácie a tiež ukážky úloh z predchádzajúcich ročníkov si môžete pozrieť na www.ibobor.sk.

Všetkým súťažiacim za účasť ďakujem a teším sa na budúci ročník.

Ing. Viera Hofierková Dekanová

 

Súťaž z informatiky - iBobor

Súťaž prebieha 7. - 11. novembra 2011.

 

Kategórie:

Junior: 1. - 2. ročník gymnázií a stredných škôl, kvinta a sexta osemročných gymnázií.

Senior: Ostatní študenti stredných škôl a osemročných gymnázií.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 2. novembra 2011.

 

Termíny súťaže:

 • pondelok 7. novembra 2011 od 10.00 do 13.00 súťažná kategória Senior,
 • streda 9. novembra 2011 od 10.00 13.00 súťažná kategória Junior.