Cvičná firma

Cvičná firma  2011/2012 AUTOREAL

Naša CF AUTOREAL sa zaoberá nákupom a predajom automobilov a iných komodít v rámci trhu, ktorý vytvorilo Centrum CF. Je to predaj "imaginárneho, fiktívneho" tovaru medzi inými CF, ktoré si založili žiaci stredných a vysokých škôl. 

V cvičnej firme prebiehajú všetky základné činnosti – nákup, predaj, reklama, písomný a  elektronický hospodársky styk, fakturácia a účtovanie, práca s bankou, práca s najnovšími informačnými technológiami, využívanie jazykových kompetencií a podobne. 

Cvičná firma pracuje s originálnymi podkladmi z praxe, s fiktívnym tovarom a fiktívnymi peniazmi. K tomuto účelu  slúži obeh dokladov vo vnútri firmy ale aj jej vzťahy s ďalšími firmami doma i v zahraničí.

Slovenské centrum cvičných firiem, ŠIOV spolu s Katedrou pedagogiky na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa rozhodli podporiť kreativitu študentov cvičných firiem a zároveň im umožniť prezentovať svoje nápady zapojením sa do súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“. Na vyhodnotení súťaže najlepších nápadov sa zúčastnili aj partneri zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska a Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania. Študentka Natália Švejdová zo IV. B reprezentovala našu cvičnú firmu 1. decembra 2011 v NTC v Bratislave pred porotou, učiteľmi a študentmi a v silnej celoslovenskej konkurencii získala prvé miesto v súťaži „Najlepší podnikateľský zámer“ v rámci 14. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem. 

 

Natália mala najlepší podnikateľský zámer na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem!

Slovenské centrum cvičných firiem, ŠIOV spolu s Katedrou pedagogiky na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa rozhodli podporiť kreativitu študentov cvičných firiem a zároveň im umožniť prezentovať svoje nápady zapojením sa do súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“. Na vyhodnotení súťaže najlepších nápadov sa zúčastnili aj partneri zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska a Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania. Študentka Natália Švejdová zo IV. B reprezentovala našu cvičnú firmu 1. decembra 2011 v NTC v Bratislave pred porotou, učiteľmi a študentmi a v silnej celoslovenskej konkurenciizískala prvé miesto v súťaži „Najlepší podnikateľský zámer“ v rámci 14. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem. Natálii a aj pani profesorke Karakovej srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.