Mladý podnikateľ

Mladý podnikateľ 2019

Mnoho ľudí sníva o tom, že raz budú úspešní a bohatí. Ale len málokto si uvedomuje množstvo úsilia, ktoré za každým úspechom zvyčajne stojí. Úspech nebýva dielom náhody. Väčšina podnikateľov sú ľudia, ktorí si cestu k úspechu vybudovali rokmi tvrdej práce. Na jej začiatku figuroval zväčša dobrý nápad, ktorý podnikateľom umožnil využiť existujúce možnosti na trhu.

Študenti štvrtých ročníkov sa rozhodli pretaviť svoje nápady, marketingové postupy, stratégie do podnikateľských plánov,  pričom slobodne narábali s vlastným časom a prevzali zodpovednosť za ekonomickú samostatnosť na samého seba vo fiktívnom prostredí.

Svojou kvalitnou prípravou podčiarkli význam celej akcie, ktorá sa uskutočnila v priestoroch našej školy dňa 13. 02. 2019 a  niesla v duchu dravosti, súťaživosti, s cieľom čo najlepšie obstáť vo fiktívnom konkurenčnom prostredí.

O regulérnosť súťaže sa postarali dva štáby poroty, odborná v zložení p. Ľubomír Kováč, ktorý prijal pozvanie z externého prostredia a ďalej naši vyučujúci Ing. R. Úradníčková, Ing. D. Karaková a Ing. K. Pekárová, ďalej študentská porota v zložení D. Golubovič, T. Šmidák, T. Klučiarová a P. Krško.

9 finalistov sa snažilo presvedčiť, že sú to práve oni, ktorí sú pripravení na podnikanie a obstáť v tvrdom konkurenčnom boji. 9 finalistom sa podarilo zaujať správnu pozíciu na trhu a poukázať na svoje silné stránky, či príležitosti, rovnako tak sebakriticky priznať i svoje slabé miesta. Férový boj finalistov, ako i  správny podnikateľský image zamotal hlavy porotcom, ktorí to nemali vôbec jednoduché pri vyhodnotení tých najlepších. Napokon odznel verdikt poroty a spomedzi súťažiacich Patrika Bránika, Ley Chrenkovej, Lucii Pápežovej, Branislava Rajeckého, Alexandra Mokrého, Romany Mellovej, Romany Miklíkovej, Kataríny Hupkovej, Barbory Smetanovej, Kristíny Turňovej, Martiny Čiscoňovej, Martiny Petrášovej určila nasledovné poradie:

 

Odborná porota udelila:

1. miesto a titul Mladý podnikateľ 2019 študentke Romane Mellovej

2. miesto Romane Miklíkovej

3. miesto Martine Čiscoňovej a Martine Petrášovej

 

Študentská porota udelila:

1. miesto Kataríne Hupkovej a Barbore Smetanovej,

2. miesto Romane Mellovej

3. miesto  Kristíne Turňovej

 

Výhercom srdečne blahoželáme a prajeme veľa podnikateľských úspechov!

Tešíme sa na pokračovanie súťaže o rok a  na nových budúcich podnikateľov.

OA má víťaza!

24. 03. 2015 sa v priestoroch našej školy stretlo 9 finalistov – študentov štvrtých ročníkov, ktorí prezentovali svoje podnikateľské zámery pred publikom, odbornou i študentskou porotou s cieľom obstáť vo fiktívnom konkurenčnom boji. V ringu sa stretli: M. Zajíčková (4. B), M. Racíková (4. B), I. Mellová (4. B), P. Maňko (4. A), P. Vajdová (4. A), B. Kopecký (4. B), D. Mokrá (4. B), M. Suváková (4. B), V. Heklová (4. B). Do odbornej poroty zasadli: CTC. J. Borodáč, Ing. R. Úradníčková, Ing. K. Pekárová; študentskú porotu zastupovali: F. Eckhardt (4. A), N. Homolová (4. B), P. Valter (4. B), E. Páleš (4. A).

 

Pred súťažou sme utvorili priestor bývalému študentovi OA CTC. J. Borodáčovi, v súčasnosti veľmi úspešnému podnikateľovi, ktorý už 16. rok úspešne odoláva tlaku konkurencií a zaraďuje sa medzi výborných manažérov a podnikateľov. Svoje skúsenosti odovzdáva nielen na vysokých školách, ale vedie mnohé semináre, odborné školenia a to v niekoľkých štátoch sveta. Pán Borodáč svojou bezprostrednosťou, príjemným vystupovaním, humorom veľmi rýchlo získal poslucháčov a prisľúbil našej škole spoluprácu i do budúcna. Po zaujímavom bloku informácií o podnikaní zasadol do poroty a spolu s ostatnými pozorne sledoval priebeh súťaže. Študentom naozaj nechýbala dravosť, rivalita, rovnako neabsentovala odborná časť prezentácie, v ktorej s ľahkosťou a istotou ukázali, že byť študentom OA znamená byť dobrým ekonómom, matematikom, štatistom, informatikom, ale i slovenčinárom, jasná a zreteľná komunikácia, verbálne, neverbálne prvky významne obohatili prezentáciu a podčiarkli profil študenta OA. Práve tieto atribúty vysoko ohodnotila i porota a v závere i pán Borodáč poukázal na vysoký stupeň pripravenosti študentov zaradiť sa do spoločnosti a byť úspešný. On sám je pyšný, že mohol byť našim študentom. A tu sú výsledky:

 

1. miesto: P. Vajdová (4. A),

2. miesto: P. Maňko (4. A),

3. miesto: I. Mellová (4. B).

Absolútnym víťazom sa stáva a titul Mladý podnikateľ 2015 získala P. Vajdová. Súťaž mala mimoriadne zdarný priebeh, víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na stretnutie opäť o rok. Text: Ing. R. Úradníčková, fotila M. Suváková

 

Súťaž Mladý podnikateľ 2014

27. 03. 2014 sa na našej škole konala súťaž Mladý podnikateľ 2014, v ktorej sa predstavili práce študentov štvrtých ročníkov. Študenti predstúpili pred odbornú i študentskú porotu so svojím plánom , prezentovali svoje smelé plány a snažili sa čo najlepšie obstáť vo fiktívnom konkurenčnom boji.  V projekte boli zapojení I študenti tretích ročníkov, ktorí pomocnými I prípravnými prácami projekt doladili a dali mu patričný akcent dôstojnosti. Súťaž podporil účasťou aj pán riaditeľ OA Mgr. Ľubomír Vida.

Finalisti súťaže:

Kristína Greschnerová, Zuzana Košarišťanová – Hotel pre psov Ema ( 4.A)

Peter Lukáč, Žaneta Bukovinská, Marieta Ťapušková – Laser arena (4.C)

Monika Mokrá – Cukráreň u maškrtného medveďa (4.A)

Petra Lacková – Jelienok, s.r.o (4.A)

Katarína Tužinčinová – Svačinka (4.A)

Miroslav Chovanec, Tibor Halaška Fitnes –Out-Parks, s.r.o (4.A)

Denisa Čimborová – Kurzy účtovníctva  (4.C)

Dáša Ducká  - GTA, cestovná agentúra  (4.C)

Michaela Volárová, Veronika Dzinová – Vínotéka, (4.C)

Obe poroty okrem udelenia 1. – 3. miesta si všímali nielen odbornosť a reálnosť projektu, ale pre udelenie titulu Najsymaptickejší podnikateľ roka 2014 pozorne sledovali komunikatívnosť, marketingové triky a komunikačnú obratnosť s použitím prvkov paradoxného apelu a ďalšie atribúty vhodné pre udelenie titulu.

Odborná porota rozhodla udeliť 1. miesto Tužunčinovej Kataríne s projektom Svačinka rovnako ako i študentská porota.

Titul Najsypmatickejší podnikateľ roka 2014 získali Žaneta Bukovinská a Peter Lukáč za odbornú porotu a Kristínka Greschnerová za študentskú porotu.

Víťazom srdečne blahoželáme!


 

!!! OA má svojho víťaza !!!

Dňa 13. 02. 2013 sa na našej škole konala súťaž Mladý podnikateľ 2013. Študenti svoje vedomosti pretransformovali do fiktívnych podnikateľských plánov, vytvorili pravé konkurenčné prostredie a svojimi prácami sa snažili zaujať svoje cieľové publikum.

Tento rok sa odbornej i študentskej porote predstavilo celkom 8 prác, ktorých tvorcami boli:

Eduard Poliak 4.C

Adam Švorc, Tomáš Peniaško 4.A

Veronika Svitková, Simona Šenková 4.C

Andrej Sokol 4.C

Eva Pánisová, Dominika Jozefjaková 4.D

Nina Lysá 4.D

Eva Pikaliová, Veronika Čertíková 4.A

Anna Hrdá 4.D

 

V odbornej porote zaujali miesto Ing. R. Úradníčková, Ing. K. Pekárová, Ing. J. Krajčíková. Do študentskej poroty zasadli D. Hrubina 3.D, P. Iliašová 4.C, N. Hýlová 3.A, D. Ducká 3.C. Pozvanie prijal aj p. riaditeľ OA Mgr. Ľ. Vida.

 

A aký bol verdikt poroty?

Odborná porota rozhodla o udelení cien v tomto poradí:

 

1.     miesto a titul víťaza Mladý podnikateľ 2013 získali študenti A. Švorc  a  T. Peniaško 4.A, Green cycle, s. r. o.

2.     miesto N. Lysá 4.D, Detektívna agentúra R. I. D. I. M., s. r. o.

3.     miesto A. Hrdá 4.D, Účtovné služby, živnosť

 

Študentská porota udelila svoje poradie víťazov takto:

1.     miesto A. Švorc, T. Peniaško, 4.A, Green cycle, s. r. o.

2.     miesto A. Sokol, 4.C, Eko Land, s. r. o.

3.     miesto A. Hrdá, 4.D, Účtovné služby, živnosť

Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa podnikateľských úspechov!

 

8.2.2012 sa uskutočnila súťaž Mladý podnikateľ 2012

konkurenčné prostredie – výzva študentov uspieť na „trhu“

Zoznam súťažiacich:

Vidová, Žigmundová – 4.C

Vašeková, Kohútová – 4.A

Herchel, Ujhelyi – 4.A – 4.C

Benkocká – 4.C

Gromová – 4.C

Šmatláková – 4.C

Nedeljaková – 4.D

  • Študenti sa predstavili s podnikateľskými plánmi, v ktorých obhajovali nielen teoretické ale i praktické zručnosti z marketingu, predstavili svoje podnikateľské zámery s cieľom byť na fiktívnom trhu najlepší. Vo svojich prácach poukázali na prednosti, šance, nezabudli však poodhaliť i skryté rezervy, prípadne ohrozenia v rámci uskutočnenia  SWOT analýz.
  • Práce hodnotila odborná i študentská porota, ktorá všetkým zúčastneným kládla otázky, ktoré mali preveriť i odbornosť žiaka, jeho komunikačné zručnosti i to, do akej miery študenti zvládli problematiku .
  • Najlepšie práce boli ohodnotené diplomami a poukážkami podľa uznania poroty.

 

Vyhodnotenie súťaže

Odborná porota

  1. Herchel – Ujlehlyi
  2. Vašeková – Kohútová
  3. Nedeljaková – Gromová

 

Študentská porota:

  1. Herchel – Ujhelyi
  2. Šmatláková
  3. Benkocká

 

Práce študentov Herchel – Ujhelyi postupuje do ďalšej súťaže a veríme, že chlapci budú úspešne obhajovať našu školu i v ďalších kolách SOČ.

Srdečne blahoželáme a držíme palce!

Ing. Renáta Úradníčková