Dňa 3. apríla 2017 sa 19 žiaci tretieho ročníka Obchodnej akadémie v Prievidzi zúčastnili 9. ročníka Baťovej manažérskej olympiády. Táto ekonomicko-manažérska olympiáda obsahovala otázky z piatich oblastí – matematika a logika, všeobecný svetový prehľad, ekonómia, manažment a marketing a anglický jazyk. Žiaci zadali svoje prístupové kódy a vypracovali on-line test, ktorého časová dotácia bola stanovená na 80 minút. Výsledky predkola budú známe koncom apríla. Úspešní riešitelia sa zúčastnia druhého kola  priamo na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne 16. júna 2017.

8.  ročník Baťovej manažérskej olympiády

Žiaci tretieho ročníka Obchodnej akadémie v Prievidzi sa zapojili do Baťovej manažérskej olympiády, ktorú organizuje Fakulta manažmentu a ekonomiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne.

Súťaž je určená pre žiakov tretích ročníkov stredných škôl a jej hlavným cieľom je vybrať najlepších účastníkov, ktorým následne umožní prijatie na fakultu bez prijímajúcich skúšok a vysoké štipendium po nástupe na univerzitu. Je určená žiakom, ktorí majú záujem študovať ekonomiku a manažment. Súťaže sa zúčastnilo 2 407 študentov zo 109 stredných škôl Českej a Slovenské republiky.

Do školského predkola súťaže sa zapojilo 9 žiakov tretieho ročníka Obchodnej akadémie. Konalo sa v stredu 13. apríla 2016 a malo podobu online testu pozostávajúceho zo sto otázok z rôznych oblastí ako manažment a ekonomika, všeobecný prehľad, spoločensko-vedná oblasť, matematika a logika ako aj testu z angličtiny. Napriek dobrým výsledkom sa našim súťažiacim nepodarilo prebojovať do finále, ktoré sa bude konať na pôde Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne.

 

OPÄŤ sme postúpili do finále ekonomicko – manažérskej  olympiády!

Dňa 16. marca sa uskutočnila na našej škole v spolupráci s Fakultou managementu a ekonomiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne Ekonomicko - manažérska olympiáda 2015. Súťaže sa zúčastnilo  22 žiakov tretích ročníkov. Test bol rozdelený na 5 oblastí: matematika a logika, všeobecný ekonomický prehľad , ekonómia , manažment a marketing a anglický jazyk .

7. ročníka Ekonomicko - manažérskej olympiády sa zúčastnilo 2 082 študentov zo 108 stredných škôl z Českej a Slovenské republiky, pričom do finále postúpilo len 100 najšikovnejších riešiteľov.  Výsledky testu predkola sú na webových stránkach olympiada.fame.utb.cz . Úspešní riešitelia z našej školy - Filip Štancel a Peter Štancel z III. A, Róbert Šimurka z III. B a Andrea Wéberová a Lukáš Kodaj z III. C sú  pozvaní na finále Ekonomicko - manažérskej olympiády,  ktoré sa uskutoční v dňoch 19. - 21. 6. 2015 v Univerzitnom centre v Zlíne a v RC Pohoda ( obec Sidonie , Brumov - Bylnice ).

Finalistom blahoželáme a želáme veľa úspechov!

 

Ekonomicko-manažérska olympiáda 2015

Už 7. ročníka Ekonomicko - manažérskej olympiády,  ktorú organizuje  Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne sa zúčastnili naši žiaci 3. ročníka, ktorí majú záujem o štúdium ekonomiky a manažmentu.

Súťaž je určená pre žiakov tretích ročníkov stredných škôl v Čechách a na Slovensku a jej hlavným cieľom je vybrať najlepších účastníkov, ktorým následne organizátor súťaže umožní prijatie na fakultu bez prijímajúcich skúšok.

Do školského predkola súťaže sa zapojilo 22 žiakov tretieho ročníka Obchodnej akadémie. Konalo sa v pondelok 16. marca 2015 a malo podobu on-line testu pozostávajúceho zo sto otázok z rôznych oblastí ako manažment a ekonomika, všeobecný prehľad, spoločensko-vedná oblasť, matematika a logika, ako aj testu z angličtiny.

Na základe výsledkov predkola postúpia úspešní uchádzači do finále Ekonomicko - manažérskej olympiády, ktoré sa uskutoční 19. – 21.  júna 2015 priamo v Zlíne v budove Univerzitného centra. Všetci finalisti sú zároveň pozvaní na Baťa Camp. V rámci predĺženého víkendového pobytu finalisti preniknú do tajov podnikania  v legendárnom Baťovom systéme vzdelávania. Výsledky školského predkola budú známe koncom mája. 

 

Ekonomicko-manažérska olympiáda 2014

Naša Obchodná akadémia sa už tretí krát zapojila do Ekonomicko-manažérskej olympiády, ktorú organizuje Fakulta manažmentu a ekonomiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. Súťaž je určená pre žiakov tretích ročníkov stredných škôl a jej hlavným cieľom je vybrať najlepších účastníkov, ktorým následne UTB umožní prijatie na fakultu bez prijímajúcich skúšok. Je určená žiakom, ktorí majú záujem študovať ekonomiku a manažment.

Do školského predkola súťaže sa zapojilo 11 žiakov tretieho ročníka Obchodnej akadémie. Konalo sa v pondelok 10. marca 2014 a malo podobu on-line testu pozostávajúceho zo sto otázok z rôznych oblastí ako manažment a ekonomika, všeobecný prehľad, spoločensko-vedná oblasť, matematika a logika ako aj testu z angličtiny. Výsledky budú známe začiatkom apríla. 

 

Ekonomicko-manažérska olympiáda 2013

Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne  tento rok  už  piaty krát organizovala Ekonomicko-manažérsku olympiádu. Cieľom tohto projektu je vybrať zo študentov stredných škôl  tých najlepších, ktorí budú prijatí na Fakultu manažmentu a ekonomiky bez prijímacích pohovorov a to už na konci tretieho ročníka strednej školy. Do projektu sa po druhý krát zapojilo aj 24 žiakov tretieho ročníka Obchodnej akadémie v Prievidzi. Olympiáda bola  zameraná na kľúčové kompetencie žiakov, ktoré predstavujú súhrn vedomostí, zručností, postojov a hodnôt v hneď niekoľkých oblastiach – manažment, ekonomika, anglický jazyk, matematika a spoločensko-vedný prehľad.

Predkolo olympiády sa uskutočnilo 12. apríla 2013 o 13,00 hod. na pôde našej školy a výsledky predkola boli uverejnené 23. mája na webovej adrese organizátora  www.olympiada.fame.utb.cz. Olympiády sa zúčastnilo 1634 študentov z 98 stredných škôl Českej a Slovenskej republiky. Žiaľ tohto roku sa nikomu z našich študentov nepodarilo postúpiť do finále. Najlepší výsledok dosiahol z našich študentov Tomáš Budzák (61bodov), ale do finále postupovali  študenti s počtom bodov 63 a viac. Tak určite o rok znova a úspešnejšie!

 

Finále Ekonomicko-manažérskej olympiády v Zlíne

Víťazkou predkola Ekonomicko-manažérskej olympiády, ktorú organizuje Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, sa na našej škola stala žiačka 3.C triedy Patricia Iliašová s počtom bodov 97 a postúpila do finále. Finále prebiehalo v sobotu 16. júna 2012 v Zlíne na pôde Univerzity Tomáša Baťu. Finálový test bol zameraný na logiku, analytiku, všeobecný prehľad, schopnosť aplikovať teoretické znalosti na konkrétne príklady z podnikovej praxe a na porozumenie anglickému  textu. Patrícia sa umiestnila vo finále na 20. mieste a je úspešnou riešiteľkou olympiády a má teda možnosť byť prijatá na Fakultu managementu a ekonomiky pre akademický rok 2013/2014 bez prijímacích skúšok na ľubovoľný študijný odbor a zároveň má aj záruku na získanie vysokoškolského internátu po celú dobu štúdia.

Srdečne blahoželáme a želáme ešte veľa úspechov!- manažérska olympiáda