Stredoškolská odborná činnosť

 

Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti 2019

Na krajskom kole SOČ v Starej Turej nás 5. apríla 2019 reprezentovali Michaela Šovčíková, Roland Čiscoň a David Takács, ktorí so svojimi prácami postúpili zo školského a regionálneho kola na kraj. Najväčší úspech, prvé miesto vo svojej kategórii dosiahol druhák Roland Čiscoň s konzultantkou Ing. Katarínou Pekárovou.

Blahoželáme!

 

Správa o súťaži SOČ.

Školské kolo SOČ sa uskutočnilo dňa 25. 02. 2012 v knižnici od 2. – 4. vyučovaciu hodinu. Súťažili traja žiaci v troch odboroch.

Odborná hodnotiaca komisia SOČ:

Ing. Katarína Pekárová – predseda OHK

Mgr. Ivan Kadlečík – člen OHK

RNDr. Eva Kadlečíková – členka OHK

Mgr. Stanislav Malega – člen OHK

čestní hosť – vedenie školy – Ing. Marcela Čiscoňová

Žiaci si žrebovali poradie v akom vystúpili pred odbornou porotou.

Prvý obhajoval svoju prácu, Som Európan, Dávid Takács III.B v odbore č. 13 História, filozofia, právne vedy (vedúca práce RNDr. Eva Kadlečíková)

Druhý vystúpil Roland Čiscoň II.A, s prácou Príručka pre začínajúcich chovateľov kôz v odbore 07 Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo), (vedúca práce Ing. Katarína Pekárová)

 Tretiu prácu Norma na matematické znaky a značky prezentovala Michaela Šovčíková II.B v odbore 02 Matematika, fyzika (vedúci práce Mgr. Ivan Kadlečík)

Všetky práce postúpili do vyšších kôl.

Obvodné kolo v Partizánskom sa pre nedostatok prác v súťažných odboroch nekonali, tak práce postúpili do krajského kola v Starej Turej, ktoré sa uskutoční 5. 4. 2019.

Ing. Katarína Pekárová – koordinátor SOČ

 

 

26. februára 2018 sa konalo školské kolo súťaže v Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorého sa zúčastnilo 6 žiakov s piatimi prácami v piatich odboroch. Hodnotitelia konštatovali, že všetky práce sú kvalitné, postúpili do ďalšieho kola súťaže. Víťazmi školského kola SOČ v jednotlivých kategóriách sú:

 • Michaela Šovčíková, I. B: ŠKOLA NAMIESTO ULICE, odbor 01 Problematika voľného času, vedúci práce Stanislav Malega.
 • Aneta Černáková, III. B: PRIEVIDZA BEZ BARIÉR, odbor 08 Cestovný ruch, hoteliérstvo, gastronómia. Vedúca práce Dagmar Majdanová.
 • Dominika Erneková, Natália Šovčíková II. A: HISTORICKÉ ZOZNAMY OBYVATEĽOV OBCE CIGEĽ, odbor 13 História, filozofia, právne vedy. Vedúci práce Ivan Kadlečík. Práca v odbore 13 získala 1. miesto v školskom kole.
 • Jaroslav Hasák, III. A: E-SHOP AKO? ÁNO ALEBO NIE?, odbor 15 Ekonomika a riadenie, vedúca práce Katarína Pekárová.
 • Natália Lajtmanová, II. B: JE SKVELÉ BYŤ V EURÓPSKEJ ÚNII, odbor 13 História, filozofia, právne vedy, vedúca práce Dagmar Majdanová. Práca v odbore 13 získala 2. miesto v školskom kole, postúpila do krajského kola.

Na obvodnú prehliadku Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorá sa uskutočnila dňa 20.marca 2018 v SOŠ Partizánske išla práca Michaely Šovčíkovej z  I. B: ŠKOLA NAMIESTO ULICE z odboru 01. OP sa zúčastnila aj koordinátorka SOČ p. Pekárová. V odbore 01 súťažilo 6 prác, do krajského kola do Starej Turej postúpili 3 práce, medzi nimi aj práca M. Šovčíkovej. V odboroch: 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 práce postúpili priamo na Krajské kolo SOČ v Starej Turej.

 

Na Strednej odbornej škole v Starej Turej sa v piatok 6. apríla 2018 zišlo 164 stredoškolákov z Trenčianskeho kraja, ktorí obhajovali svoje práce v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Tí najúspešnejší si vybojovali postup do celoslovenského kola. Už po sedemnásty krát prepožičala Stredná odborná škola (SOŠ) v Starej Turej v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) svoje priestory na uskutočnenie krajského kola SOČ. Organizačnú taktovku aj tento rok držalo v rukách Krajské centrum voľného času (KCVČ) v Trenčíne rovnako v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. „Pri posudzovaní prác sme chceli zachovať vysokú odbornosť, a preto sme oslovili široké spektrum zamestnávateľských zväzov i súkromných firiem, ktorých zástupcovia prijali miesto v hodnotiacich komisiách,“ povedala Renáta Bieliková, riaditeľka KCVČ v Trenčíne. Za Odbor školstva a kultúry Úradu TSK sa otvorenia krajského kola SOČ zúčastnila Ingrid Koščová. Krajské kolo SOČ prebiehalo v sedemnástich kategóriách, z ktorých vždy dvaja najlepší postúpili do celoslovenského kola.

Súťažné práce našich žiakov:

Školiteľ:   Mgr. Malega S.

01 Problematika voľného času

Michaela Šovčíková, I.B

Škola namiesto ulice

Umiestnenie: X. miesto, bez postupu

Školiteľ:  JUDr. Majdanová D.

08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia

Aneta Černáková, III. B

Prievidza bez bariér

Umiestnenie: II. miesto – postup na celoštátnu prehliadku 25. – 27. 04. 2018 Žilina

Školiteľ: Mgr.  Kadlečík I.

13 História, filozofia, právne vedy

Dominika Erneková, Natália Šovčíková II. A

Historické zoznamy obyvateľov obce Cigeľ

Umiestnenie: I. miesto - postup na celoštátnu prehliadku 25. – 27. 04. 2018 Žilina

Školiteľ: Ing. Pekárová K..

15 Ekonomika a riadenie

Jaroslav Hasák III. A

E-shop AKO? ÁNO? alebo NIE?

Umiestnenie: III. miesto, bez postupu

Školiteľ: JUDr. Majdanová D.

13 História, filozofia, právne vedy

Natália Lajtmanová II. B

Je byť skvelé v Európskej únii

Umiestnenie: IV. miesto, bez postupu

 

Celoslovenské kolo SOČ

V Banskej Bystrici sa uskutočnilo 39. celoslovenské  finále prác stredoškolskej odbornej činnosti. Medzi 16 najlepších prác v odbore 08 - Cestovný ruch, hoteliérstvo a gastronómia postúpil Andrej Sobota a prácou Fajn Fančová a iné štále hornej Nitry. Hoci nezískal popredné umiestnenie už postup na finále Slovenska bolo úspechom. Ďakujem za príkladnú reprezentáciu
Mgr. Stanislav Malega

Postup na celoslovenské kolo SOČ

Krajské kolo SOČ sa uskutočnila 7.4. v Starej Turej. Našu školu reprezentovali dve práce v odbore Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia.

Výsledky:

1. A. Sobota, H. Ďurišová: Fajn Fančová a iné štále hornej Nitry. OA PD

2. M. Slávik: Soucer - váš zdroj dobrej kávy - SOŠ Stará Turá

3. A. Čechová, I. Adamcová, S. Žiak: tóó je voda ! (studničky a pramene hornej Nitry) OA PD

Autorom blahoželáme !

Na celoslovenskú súťaž SOČ, ktorá je 26. 04. 2017 - 28. 04. 2017 v Banskej Bystrici postupujú žiaľ len prvé dve miesta.

Andrejovi Sobotovi prajeme dobré nervy a veľa úspechov.

Školské kolo SOČ 2017

Po roku 23. 2. 2017 sa  v našej škole opäť uskutočnilo školské kolo SOČ (stredoškolská odborná činnosť). V školskom kole súťaže žiackych projektov súťažili tentoraz iba dve práce  a to v odbore  08 – Hotelierstvo, gastronómia, cestovný ruch, ktorých konzultantom je Mgr. Stanislav Malega. Výsledné hodnotenie prác:

1.      miesto: A. Sobota a H. Ďurišová  „Fajn Fančová a iné štále hornej Nitry“

2.      miesto: A. Čechová, I. Adamcová a S. Žiak „tóó je voda!“ (Studničky a pramene hornej Nitry)   

Súťažiaci boli veľmi dobre pripravení a bez zaváhania odpovedali na všetky otázky členov komisie v zložení: Ing. Čiscoňová, Ing. Pekárová a Ing. Dekanová Hofierková  i spolužiakov -divákov. Blahoželáme a prajeme, aby sa prebojovali cez regionálne kolo do krajskej súťaže, ktorá bude v Starej Turej.

 

Školské kolo SOČ

Dňa 19. 02. 2016 sa na pôde našej školy uskutočnilo školské kolo SOČ. Súťažili dve žiačky III.C triedy v jednej kategórii Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia:

·         Simona Rendeková s prácou - Panské domy hornej Nitry (propagácia panských domov hornej Nitry v cestovnom ruchu).

·         Zuzana Hrdá s prácou zaKamencom (propagácia regiónu za obcou Kamenec pod Vtáčnikom v cestovnom ruchu)

 Obe žiačky postupujú do regionálneho kola v Partizánskom ktoré sa uskutoční 18. 03. 2016, gratulujeme!

 

Kristína Tarabčikova tretia v krajskej SOČ

https://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/tretia-v-krajskej-soc-a-nespokojna/18138-clanok.html

Krajské kolo v Stredoškolskej odbornej činnosti sa uskutočnilo v Starej Turej 01. 04. 2015.

Školu reprezentovali 4 práce:

 • Marek Chalmovský, III.B, Horná Nitra z kresla – 3D projekcie v geograficko-informačnom systéme, 05 Životné prostredie, geografia, geológia, konzultant:  Malega S.
 • Kristína Tarabčíková, IV. C, Tancuj PD.eu (Deň Európy netradične), 08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia, konzultant:  Malega S.
 • Kristína Ištvániková, III.B, INFO štvorec – použitie QR kódu v cestovnom  ruchu, 8 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia, konzultant:  Malega S.
 • Monika Hagarová II. B  Veža kostola prehovorila, 13 História, filozofia, právne vedy, konzultant: Majdanová D

Keďže vyhlasovateľ /Ministerstvo školstva/ a organizátori súťaže /ŠIOV a IUVENTA/ neustriehli prekrývajúce sa termíny?! dvoch významných súťaží Kristína Ištvaniková dala samozrejme prednosť Celoslovenskej olympiáde v anglickom jazyku, kde obsadila 4. miesto. Jej prácu v súťaži s prehľadom  prezentovala Kristína Tarabčíková.

Kristína Tarabčíková sa so svojim vlastným projektom umiestnila na 3. nepopulárnom mieste. Prečo nepopulárne? Je nepostupové!
Kristíne blahoželáme !!!
Síce nepostúpila, ale získala možnosť, aby na tohtoročnej maturite nerobila praktickú časť ekonomickej maturity, ale môže svoj úspešný projekt obhajovať pred maturitnou komisiou.

Študenti, dobrá motivácia! 
NIE?

 

Školské kolo  SOČ 2015

Po roku opäť žiaci našej školy pripravili práce do Stredoškolskej odbornej činnosti.

Dňa 24. februára 2015 sa na našej škole konalo školské kolo súťaže SOČ .Porotu tvorili učitelia školy -  Ing. Pekárová K., JUDr. Majdanová D. a Mgr. Malega S. 

Rozhodnutím poroty do regionálneho kola postúpili nasledujúci žiaci:

05 Životné prostredie, geografia, geológia

Marek Chalmovský, III.B

Horná Nitra z kresla – 3D projekcie v geograficko-informačnom systéme

Konzultant :  Malega S.

 

08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia

Kristína Tarabčíková, IV. C

Tancuj PD.eu (Deň Európy netradične)

Konzultant :  Malega S.

 

Kristína Ištvániková, III.B

INFO štvorec – použitie QR kódu v cestovnom  ruchu

Konzultant :  Malega S.

 

13 História, filozofia, právne vedy

Monika Hagarová II. B

Veža kostola prehovorila

Konzultant: Majdanová D.

regionálne kolo sa uskutoční v Partizánskom, kde sa stretnú úspešní riešitelia SOČ z okresov Prievidza, Bánovce nad Bebravou a Partizánske. Postupujúcim blahoželáme!

Ing. Pekárová Katarína

koordinátor SOČ

Obchodná akadémia Prievidza

 

Úspechy našich študentov v Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ)

Naši študenti sa už tradične zúčastňujú súťaže SOČ a chceli nadviazať na úspechy z predchádzajúcich rokov.

Ich cesta k úspechu sa začala školským kolom 24. 2. 2014 do ktorého sa prihlásilo osem študentov  so šiestimi prácami. Odborná porota vybrala práce ktoré postúpili  do obvodného kola SOČ 14. marca 2014 v Partizánskom.

01 – Problematika voľného času 1.miesto: K.Tarabčíková, D. Šimurková, R. Púpava: „tancujPD.eu /Deň Európy netradične/“     2.miesto: P.Maňko: „Výstava húb“

08 – Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia 1.miesto: N.Vrabcová, R.Púpava: „Pád? Tak s nami /detský letný kemp/“

14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie 1.miesto: P.Maňko, N.Grolmusová: „Fujara“

15 – Ekonomika a riadenie 1.miesto: P.Vajdová: „Sen – si“    2.miesto: D. Šišková: „Chránená dielňa - SŔCKO“

Všetky tieto práce postúpili z obvodného kola do krajského  v Starej Turej 4. 4. 2014.

 

V krajskom kole sa naši žiaci nestratili a získali pekné umiestnenie:

15 – Ekonomika a riadenie: P.Vajdová: „Sen – si“ - 1. miesto - postup na celoštátne kolo

01 – Problematika voľného času:   P.Maňko: „Výstava húb“ - 3. miesto

Práce našich študentov sa páčili aj podnikateľskej porote ktorá odmenila P. Maňka a K. Tarabčíkovú.

 

Toto úspešné ťaženie zakončila  Petra Vajdová v celoštátnom kole v S. Ľubovni (25. 4. 2014), kde získala v konkurencii vynikajúcich prác 4. miesto.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za reprezentáciu školy a víťazom gratulujeme.

Ing. Katarína Pekárová - koordinátor SOČ

SOČ

Dňa 24. februára 2014 sa uskutočnilo školské kolo SOČ v Obchodnej akadémii Prievidza. Práce, ktoré odborná porota vybrala, postupujú do obvodného kola SOČ, organizovaného Trenčianskym samosprávnym krajom 14. marca 2014 v Partizánskom. Obvodné kolo organizuje Krajské centrum voľného času Trenčín.

Postupujúce práce sú:

01 – Problematika voľného času

1. miesto: K.Tarabčíková, D. Šimurková, R. Púpava: „tancujPD.eu /Deň Európy netradične/“

2. miesto: P.Maňko: „Výstava húb“

 

08 – Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia

1. miesto: N.Vrabcová, R.Púpava: „Pád? Tak s nami /detský letný kemp/“

 

14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

1. miesto: P.Maňko, N.Grolmusová: „Fujara“

 

15 – Ekonomika a riadenie

 1. miesto: P.Vajdová:  „Sen – si“

 2. miesto: D. Šišková: „Chránená dielňa - SŔCKO“

 

 Postupujúcim blahoželáme a prajeme v ďalších kolách veľa úspechov.

 

 

Stredoškolská odborná činnosť  (koordinátor  Ing. Pekárová)

SOČ v tomto šk. roku mala opäť výborné zastúpenie a výsledky.

Vedúci prác

Malega Stanislav 6 prác, Majdanová Dagmar 1 práca, Úradníčková Renáta + Pekárová Katarína 2 práce, čiže v školskom kole súťažilo 9 prác, všetky práce postúpili do krajského kola, kde sa umiestnili 4 práce a v celoštátnom kole 3 práce na hodnotených miestach.

 

Porotcovia:   RNDr. Eva Kadlečíková – 02 (Matematika a fyzika) – RK SOČ

                     Ing. Alžbeta Balková – 12 (Elektrotechnika a hardware) - RK SOČ

                     Ing. Katarína Pekárová – 07 (Pôdohospodárstvo) – KK SOČ

 

Termíny    RK SOČ – 27. 03. 2013 – Partizánske        

                KK SOČ – 12. 03. 2013 – Stará Turá

                CK SOČ – 24. 04. – 26. 04. 2013 – Stará Turá

 

 

Číslo odboru

Téma

konzultant

riešitelia

Poradie ŠK

Poradie RK

Poradie KK

Poradie CK

1.

01 voľný čas

Rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami

p. Majdanová

P. Maňko. P. Vajdová II. A

1.

postup

2.

2.

2.

05 živ prostredie, geografia, geológie

 3D projekcie  v GIS

p. Malega

D. Trník, M. Čavojský IV. D

1.

postup

-

-

3.

08 Hotelérstvo, gastronómia, CR

Batúlačky

p. Malega

R. Líšková, Nátonová III. B

1.

postup

-

-

4.

Prievidza Up

p. Malega

K. Pavličková, F. Ort, N. Rybárová III.B

2.

postup

-

-

5.

14 učebné pomôcky

Múdra taška

p. Malega

M. Hrdá IV. D

2.

 

postup

1.

5.

6.

Žiaci učiteľmi

p. Malega

Gatial, Trník, Hrdá IV. D

1.

-

-

-

7.

15 ekonomika a riadenie

Greencycle – pod. plán

p. Úradníčková (p. Pekárová)

Švorc, T. Peniaško IV.A

1.

postup

1.

2.

8.

Detektívna kancelária – pod. plán

p. Úradníčková (p. Pekárová)

N. Lysá IV.D

 

2.

postup

-

-

9.

16 Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba

Tradičný odev v Čičmanoch

p. Malega

Šišková III. D

1.

postup

2.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí študenti!


Školský rok sa začal a ako každý rok, aj v tomto školskom roku sa môžete zúčastniť SOČ - teda stredoškolskej odbornej činnosti. Dvaja najlepší z každej kategórie (15) zo školského kola postupujú do regionálneho kola. Okruhy tém SOČ Vám priblíži Ing. Pekárová osobne alebo elektronicky na adrese 111katka.pekarova@gmail.com

 

Najlepší podnikateľský zámer TSK je z OA Prievidza

35. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti /SOČ/ je minulosťou. Pomaly začínajú prípravy na jeho 36. ročník. No v Trenčianskom samosprávnom kraji /TSK/ to tak nie je. Súčasťou krajského kola SOČ TSK v Starej Turej bol aj výber prác zo všetkých súťažných projektov do súťaže „Najlepší podnikateľský zámer”. Súťaž naväzuje na SOČ, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, ale tu do „hry” vstupujú noví partneri – podnikatelia. Ku Krajskému centru voľného času v Trenčíne sa pridala Nadácia Advance Investmens, Slovenská obchodná a regionálna komora /SOPK/ a Trenčianska regionálna komora SOPK. Vážnosť samotnej súťaže zvyšuje aj skutočnosť, že záštity nad podujatím sa ujal samotný župan TSK Pavol Sedláček. Komisia vybrala zo 750 (!) prác len 19 (!) projektov a 30. apríla 2013 v Kongresovej sále TSK začala súťaž o hodnotné ceny. Porota okrem iného hodnotila hlavne originalitu prác a možnosti realizácie projektu.

https://www.youtube.com/watch?v=SOEivva3L70&feature=youtu.be

 

Z našej školy – Obchodnej akadémie v Prievidzi – boli do elitnej skupiny vybrané tri práce: Adam Švorc a Tomáš Peniaško a s prácou  „Greencycle“ /konzultantka K. Pekárová/, Marianna Hrdá s projektom „Múdra taška“ /konzultant S. Malega/ a práca Romany Líškovej s názvom „baTÚLAČKY“ /konzultant S. Malega/.

 

Výsledky: 

1. Romana Líšková: „baTÚLAČKY“, Obchodná akadémia Prievidza

2. J, Kožúrik: „Model signalizačného zariadenia s fotovoltaickým panelom“, SOŠ - Dubnica nad Váhom

3. III. O. Škopek : „Rozpoznávanie áut a rýchlosti áut“, Gymnázium Myjava

 

Oficiálne vyhlásenie, ale hlavne slávnostné odovzdanie cien bude 17. mája 2013 na Výstavisku v Trenčíne na otvorení veľtrhu   REGION TOUR EXPO 2013 a ceny odovzdá župan P. Sedláček.

Romane blahožaláme !!!

 

 

USPELI SME AJ NA CELOSLOVENSKEJ PREHLIADKE SOČ

V dňoch 25. 04. - 26. 04. 2013 sa v Nových Zámkoch uskutočnila celoslovenská prehliadka SOČ. Študenti našej školy už tradične bodovali. Až tri práce zo štyroch zúčastnených sa ocitli na odmeňovaných miestach.

Naši najmladší riešitelia Petra Vajdová a Peter Maňko II. A si vybojovali II. miesto, kozultantkou ich úspešnej práce bola JUDr. Dagmar Majdanová.

Adam Švorc Tomáš Peniaško IV. A získali tiež II. miesto, konzultantkou ich práce bola Ing. Katarína Pekárová.

Ostrieľaná riešiteľka súťažných prác Marianna Hrdá IV. D sa umiestnila na V. mieste v tvrdej konkurencii technických učebných pomôcok, konzultantom jej práce bol Mgr. Stanislav Malega.

Veľmi nás tešia úspechy našich žiakov, ktorí preukázali nielen odborné vedomosti, ale aj vynikajúce komunikačné schopnosti. Práce sú vždy po formálnej, ale aj odbornej stránke na vysokej úrovni,. Po vzhliadnutí mnohých súťažných prác môžeme konštatovať, že prezentácie našich žiakov vynikajú nápaditosťou a profesionalitou. Ďakujeme za to ich učiteľom.

Už dnes sa tešíme na 36. ročník SOČ, veríme, že sa nám podarí opäť nájsť študentov, ktorí budú ochotní urobiť niečo navyše a reprezentovať školu na súťaži.

 

 

 Krajské kolo SOČ

Dňa 11. 04. 2013 sa naši úspešní riešitelia SOČ zúčastnili krajského kola v Starej Turej. Tak ako v minulom roku boli veľmi úspešní, do celoslovenského kola postúpili až štyri práce v odboroch:

01 - Voľný čas - "Rok aktívneho starnutia a spolupráca medzi generáciami 2012" - Petra Vajdová a Peter Maňko II. A - 2. miesto v kraji 

14 - Učebné pomôcky - "Múdra taška /praktické informácie nie len na hodiny prírodovedy/" - Marianna Hrdá IV. D - 1 miesto v kraji

15 - Ekonomika a riadenie - "Greencycle" - Adam Švorc a Tomáš Peniaško IV. A - 1. miesto v kraji

16 - Teória kultúry, umenie a odevná tvorba - "Tradičný odev v Čičmanoch" - Dominika Šišková III. D - 2. miesto v kraji

Ďakujeme všetkým účastníkom krajského kola - Davidovi Trnikovi IV. D, Romane Líškovej III. B, Katarína Pavličkovej III. B, Nikolete Rybárovej III. B, Nine Lysej IV. D za reprezentáciu školy. V náročnej konkurencii nebolo ľahké obstáť.

Celoslovenské kolo SOČ sa uskutoční v dňoch 24. - 27. 04 2013 V Nových Zámkoch.

Ing. Katarína Pekárová - metodik SOČ

 

Regionálne kolo SOČ

V Partizánskom sa 27.3.2013 zúčastnili naši žiaci na regionálnom kole stredoškolskej odbornej činnosti. Na krajskú súťaž v Starej Turej, ktorá bude 12. 4. postúpili nasledovní žiaci:

01 - Voľný čas

Petra Vajdová, Peter Maňko II. A s prácou „Rok aktívneho starnutia a spolupráca medzi generáciami 2012“

05 – Životné prostredie, geografia, geológia

Dávid Trnik, Miroslav Čavojský IV. D s prácou „3D projekcie v geografických informačných systémoch“

08 – Hotelierstvo, gastronómia, cestovný ruch

Romana Líšková III. B s prácou „baTÚLAČKY“

Katarína Pavlíčková, Nikoleta Rybárová,  Martina Mendelová, Filip Orth III. B s prácou „prievidzaUP“

14 – Učebné pomôcky 

Mariana Hrdá IV. D s prácou „Múdra taška /praktické informácie nie len na hodiny prírodovedy/“

15 - Ekonomika a riadenie

Adam Švorc, Tomáš Peniaško IV. A s prácou „Greencycle“

Nina Lysá IV. D s prácou „Detektívna kancelária“

16 – Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba

Dominika Šišková III. D s prácou„Tradičný odev v Čičmanoch“

Blahoželáme a na kraji držíme prsty !!!

 

Školské kolo SOČ

 

Dňa 20. 2. 2013 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti /SOČ/. Porota vyjadrila názor, že kvalita postupujúcich prác bola na veľmi vysokej úrovni.

Na obvodné kolo SOČ 27. 03. v Partizánskom postupujú, v rôznych odboroch, títo autori:

01 - Voľný čas

Petra Vajdová, Peter Maňko: „Rok aktívneho starnutia a spolupráca medzi generáciami 2012“

05 – Životné prostredie, geografia, geológia

Dávid Trnik, Miroslav Čavojský: „3D projekcie v geografických informačných systémoch“

08 – Hotelierstvo, gastronómia, cestovný ruch

Romana Líšková: „baTÚLAČKY“

Nikoleta Rybárová, Katarína Pavlíčková, Martina Mendelová, Filip Orth: „prievidzaUP“

14 – Učebné pomôcky

Gatial Martin, Dávid Trnik, Marianna Hrdá: „Žiaci učiteľmi“

Mariana Hrdá: „Múdra taška /praktické informácie nie len na hodiny prírodovedy/“

15 -  Ekonomika a riadenie

Adam Švorc, Tomáš Peniaško: „Greencycle“

Nina Lysá: „Detektívna kancelária“

16 – Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná forma

Dominika Šišková: „Tradičný odev v Čičmanoch“

 

Postupujúcim gratujujeme koordinátor SOČ Ing. Katarína Pekárová

 

 

Správa o SOČ – priebežná

Školské kolo SOČ - 20. 02. 2013 – OA Prievidza

Regionálne kolo SOČ – 27. 03. 2013 – SŠ Partizánske

Krajské kolo SOČ – 12. 04. 2013 – SOŠ Stará Turá

Celoslovenské kolo SOČ – 24. – 26. 04 2013

 

05 Životné prostredie, geografia, geológia

3D projekcie v GIS – Trnik, Čavojský IV. D                    (Malega)

 

08 Hoteliérstvo (HORECA), gastronómia, cestovný ruch

Batúlačky – Líšková, Nátonová III. B                              (Malega)

prievidza Up – Mendelová, Ort, Pavličková, Rybárová        (Malega)

 

16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná  tvorba

Čičmany – Šišková III. D                                                (Malega)                   

 

14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

Múdra taška – Hrdá IV. D                                               (Malega)

Žiaci učiteľmi – Gatial, Trnik, Hrdá IV. D                            (Malega)

 

15 Ekonomika a riadenie

Turistický pas  - Čavojský, Gatial, Trnik, Púpava IV.D            (Malega)

Podnikateľký plán – IV. ročník                                          (Úradníčková)         

 

17 Pedagogika, psychológia, sociológia

Aktívne starnutie – Vajdová, Maňko                                  (Majdanová)

 

Katarína Pekárová Ing. – koordinátor SOČ                               13. 12. 2012

 

Vzdelávali sa a reprezentovali školu aj cez prázdniny

Úspešná reprezentácia.

 

Na základe úspešnej prezentácie odbornej práce na celoštátnej prehliadke SOČ /stredoškolskej odbornej činnosti/ v Piešťanoch, bol odporučený odbornou hodnotiacou komisiou prezentovať výsledky práce na EXPO Sciences Europe 2012 /Európskej výstave mladých vedcov ESE 2012/ Tula, Rusko v termíne 2. 7. – 8. 7. 2012 jeden z riešiteľov projektu „Cesty k oblakom... alebo s nami do 10 344 m n.m.“ /konzultant S.Malega/.

S prácou zvíťazili v kategórii 08 Hotelierstvo a cestovný ruch.

ESE 2012 je prezentačná výstava, súčasťou sú odborné exkurzie, semináre, workshopy, prednášky, kultúrne, spoločenské a športové podujatia.

Projekt v ruskej Tule prezentoval Dávid Trnik žiak Obchodne akadémie v Prievidzi. Reprezentoval svojich spolupracovníkov Miroslava Čavojského, Rastislava Púpavu a Maťa Gatiala.

„Začiatok nebol moc vydarený, lebo sme museli takmer hodinu čakať na autobus, ktorý nás mal odviezť do Tuly. Aj keď konečne prišiel, nebolo všetko vyriešené, keďže jeho rýchlosť bola aj na autobus malá. K tomu sa pridal smäd a hlad. Po príjazde nás na hoteli čakalo jedlo, pitie a hlavne vytúžené postele. Ďalší deň sme sa presunuli na výstavisko a pripravovali sme si stánky. Všetka komunikácia prebiehala primárne v angličtine a ruštine. Po slávnostnom otvorení výstavy bola prvá ostrá prezentácia. Už pri prvom návštevníkovi som zistil, že prezentácia v Powerpointe a cca A4 anglického textu mi nepomôže a tak som začal improvizovať. Namiesto prezentácie na notebooku som používal priamo fotky, ktoré som mal vytlačené.  Každého návštevníka môjho stánku, ktorý vedel po anglicky, náš projekt zaujal a pri otázke, či by tento projekt mal úspech aj u nich, odpovedali "áno".  Niektorí návštevníci boli natoľko zaujatí projektom a Slovenskom, že chceli aby som im čítal pripravené texty po slovensky. Niektorí mi dokonca aj foneticky prepísali názov projektu v ruštine, aby som oslovil aj rusky hovoriacich návštevníkov.

Rusko ako štát je mentalitou niekde inde než Slovensko, cenia si svoju históriu o mnoho viac ako my. Benzín je takmer lacnejší ako voda a ruská kuchyňa mi moc nechutí.

Táto výstava nebola len o prezentovaní svojich prác, ale aj o spoznávaní svojich rovesníkov a nadväzovanie kamarátskych vzťahov s nimi. Myslím, že nebol na výstave taký človek, ktorý by si tam nenašiel aspoň jedného kamaráta. Ja som sa tam spriatelil s Rusmi, Iránčankami, Španielmi a samozrejme aj so Slovákmi členmi našej výpravy. Celej výstavy sa zúčastnilo viac ako 350 účastníkov z 21 krajín. Slovensko patrilo k jedným z najväčších delegácií. K našej výprave patrilo 28 prezentujúcich.  Slovensko sme prezentovali na kultúrnom večeri s ľudovou piesňou "Tancuj, tancuj" doplnenú o tanec.  Ešte som len dva dni doma, no už mi tí všetci ľudia chýbajú a dúfam že ich raz na nejakej akcii ešte stretnem. Taktiež by som sa veľmi rád takejto akcie ešte zúčastnil, pretože to bolo niečo, na čo sa nezabúda a budem na to spomínať“ rozprával Dávid.

Letná škola ekonómie F. A. Hayeka 2012 je týždenný netradičný vzdelávací program pre 30 stredoškolských učiteľov humanitných predmetov a 30 nadaných študentov a študentiek z celého Slovenska, ktorí skončili 3. ročník. Tento rok sa konal v Horskom hoteli Remäta od 5. - 11. Augusta 2012 a úspešne ho absolvovala Marianna Hrdá zo IV. D a tiež naša učiteľka odborných ekonomických predmetov Ing. Katarína Pekárová.

 

Správa o Stredoškolskej odbornej činnosti 2011/2012

 

Školské kolo sa konalo: Oa Prievidza 09. 02. 2012, zúčastnilo sa ho 9 žiakov, v 3 odboroch: odbor 16 - Teória kultúry, umenie, umelecká tvorba , odbor 8 - Hotelierstvo a cestovný ruch, odbor 14 – Ekonomika a riadenie. Postúpilo 5 prác.

 • Peter Maňko / Petra Vajdová/ I. A : Fujara - /odbor 16 - Teória kultúry, umenie, umelecká tvorba /, 1. miesto
 • Marianna Hrdá: „Múdra taška“ /odbor 8 - Hotelierstvo a cestovný ruch/, 1.miesto
 • Miroslav Čavojský/ Martin Gatial, David Trník, Rastislav Púpava/ III.D: „Cesty k oblakom“ alebo s nami do 10 344 m. n. m. /odbor 8 - Hotelierstvo a cestovný ruch/, 2.miesto
 • Bronislava Dzinová IV.C: 1. mestský ples stredoškolákov /odbor 15 – Ekonomika a riadenie/, 1. miesto
 • Rastislav Herchel IV.A / Ladislav Ujheliy IV.D/ : Podnikateľský plán EcoProd /odbor 15 – Ekonomika a riadenie/, 2. miesto

 

Regionálne kolo sa konalo: SOŠ Farská, Bánovce nad Bebravou dňa 16. 03.2012, zúčastnilo sa ho 6 žiakov, postúpili VŠETKY PRÁCE

 

Krajské kolo sa konalo: 03. 04. 2012 - 04. 04. 2012Starej Turej, zúčastnilo sa ho 6 žiakov (5 prác), postúpili 2 práce.

 • Miroslav Čavojský/ Martin Gatial, David Trník, Rastislav Púpava/ III.D: „Cesty k oblakom“ alebo s nami do 10 344 m. n. m. /odbor 8 - Hotelierstvo a cestovný ruch/, 1.miesto
 • Rastislav Herchel IV.A / Ladislav Ujhely IV.D/ : Podnikateľský plán EcoProd /odbor 15 – Ekonomika a riadenie/, 1. miesto
 • Marianna Hrdá: „Múdra taška“ /odbor 8 - Hotelierstvo a cestovný ruch/, 4.miesto, nepostúpila.
 • Celoštátna prehliadka SOČ sa uskutočnila: 24. 04. 2011 - 27. 04. 2012Piešťanoch, zúčastnili sa 2 žiaciOBAJA ZVÍŤAZILI
 • Miroslav Čavojský/ Martin Gatial, David Trník, Rastislav Púpava/ III.D: „Cesty k oblakom“ alebo s nami do 10 344 m. n. m. /odbor 8 - Hotelierstvo a cestovný ruch/, 1.miesto
 • Rastislav Herchel IV.A / Ladislav Ujhely IV.D/ : Podnikateľský plán EcoProd /odbor 15 – Ekonomika a riadenie/, 1. miesto

 

Školský rok 2011/2012 považujem z hľadiska SOČ za jeden z najúspešnejších, určite budeme na budúci rok pokračovať máme už prísľub 3 prác.

 

Vedúci prác:  Malega Stanislav 2 práce, Majdanová Dagmar 1 práca, Pekárová Katarína 2 práce, Úradníčková Renáta 1 práca.

 Ing. Katarína Pekárová

 

EXPO - Sciences Europe 2012

Na základe úspešnej prezentácie odbornej práce na celoštátnej prehliadke SOČ /stredoškolskej odbornej činnosti/ v Piešťanoch, bol odporučený odbornou hodnotiacou komisiou prezentovať výsledky práce na EXPO Sciences Europe 2012/Európskej výstave mladých vedcov ESE 2012/ Tula, Rusko v termíne 2. 7. – 8. 7. 2012 jeden z riešiteľov projektu „Cesty k oblakom... alebo s nami do 10 344 m n.m.“ /konzultant Stanislav Malega/. S prácou zvíťazili v kategórii 08 Hotelierstvo a cestovný ruch. ESE 2012 je súťažná prezentačná výstava, súčasťou sú odborné exkurzie, semináre, workshopy, prednášky, kultúrne, spoločenské a športové podujatia. Projekt ide, v angličtine, prezentovať Dávid Trnik z III.D. Bude na ESE 2012 reprezentovať svojich spolupracovníkov Miroslava Čavojského, Rastislava Púpavu a Maťa Gatiala. Prajeme veľa úspechov v propagácii projektu, školy, Prievidze, Trenčianskeho samosprávneho kraja a hlavne Slovenskej republiky.

 

 

Celoslovenské kolo SOČ

Vo štvrtok 26. 4. 2012 sa konalo celoslovenské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti v Piešťanoch, na ktorom nás reprezentovali dvaja naši žiaci Miroslav Čavojský z III.D triedy a Rastislav Herchel zo IV. A.

V kategórii 08 Hoteliérstvo a cestovný ruch prezentoval študent Miroslav Čavojský  s prácou "Cesty k oblakom alebo s nami do 10 344 m.n.m" , s ktorou získal I. miestoPrácu vypracoval pod vedením Mgr. Stanislava Malegu.

V kategórii 15 Ekonomika a riadenie  prezentoval študent Rastislav Herchel, v ktorej predstavil svoj podnikateľský plán EcoProd a získal s ním I. miestoPrácu vypracoval pod vedením Ing. Renáty Úradníčkovej a Ing. Kataríny Pekárovej.

Obidvom študentom srdečne gratulujeme a veríme, že sa nájdu študenti, ktorí ich v budúcom školskom roku budú nasledovať.

 

Krajské kolo SOČ

V stredu 4. 4. 2012 sa zúčastnili naši študenti krajského kola SOČ v Starej Turej a boli veľmi úspešní.

V kategórii 08 Hoteliérstvo a cestovný ruch študent III.D Miroslav Čavojský  s prácou "Cesty k oblakom" alebo s nami do 10 344 m.n.m získal I. miesto a postúpil do celoslovenskej súťaže .

V kategórii 15 Ekonomika a riadenie  prezentoval Rastislav Herchel IV.A trieda  predstavil svoj podnikateľský plán EcoProd, získal I. miesto a postúpil do celoslovenskej súťaže .

V kategórii 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba sa Peter Maňko I.A trieda s prácou Fujara umiestnil na III. mieste.

Študentka IV.C triedy Bronislava Dzinová a  študentka III.D triedy Marianna Hrdá sa neumiestnili.

Ďakujeme všetkým zúčastneným 

Ing. Katarína Pekárová - koordinátor SOČ

 

Postup do krajského kola SOČ

Dňa 16. 03. 2012 sa v Bánovciach nad Bebravou uskutočnilo regionálne kolo SOČ. V tvrdej konkurencii sa nestratili naši študenti a VŠETCI postúpili.

V kategórii 08 Hoteliérstvo a cestovný ruch študentka III.D triedy Marianna Hrdá s prácou "Múdra taška" prezentačné materiály pre ZOO Bojnice, študent III.D Miroslav Čavojský III.D s prácou "Cesty k oblakom" alebo s nami do 10 344 m.n.m

V kategórii 15 Ekonomika a riadenie prezentovala študentka IV.C triedy Bronislava Dzinová prácu 1. mestský ples stredoškolákov Rastislav Herchel IV.A triedy predstavil svoj podnikateľský plán EcoProd

V kategórii 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba Peter Maňko I.A triedy s prácou Fujara

Ďakujeme aj spoluautorom prác: Rastislavovi Púpavovi III.D, Martinovi Gatialovi III.D, Davidovi Trnikovi III.D, Ladislavovi Ujhelimu IV.D, Petre Vajdovej I.A, ktorí sa nemôžu zúčastniť krajského kola z organizačných dôvodov súťaže.

Držíme palce a veríme v úspech na krajskom kole

Ing. Katarína Pekárová - koordinátor SOČ