Účtovníctvo

Mladý účtovník 2018/2019

V závere školského roka sa 19. júna 2019  stretli najlepší účtovníci II. a III. ročníka, aby si zmerali vedomosti v olympiáde z účtovníctva MLADÝ ÚČTOVNÍK 2019.

Žiaci riešili rôzne úlohy, v ktorých využili svoje schopnosti nadobudnuté na hodinách účtovníctva. Cieľom súťaže je zvyšovanie prestíže účtovníctva ako odborného predmetu a zároveň motivácia žiakov pri štúdiu účtovnej problematiky.

Výsledky:

II. ročník: 1. miesto Dávid Fajer, II. A

                  2. miesto Patrik Belan, II. A

                  3. miesto Tatiana Ilešičová, II. B

III. ročník: 1. miesto Ben Paulík, III. A

                   2. miesto Patrícia Blaháčová, III. A

                   3. miesto Alexandra Plachá, III. A

Víťazom blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť v súťaži
 

Mladý účtovník

Regionálne kolo súťaže Mladý účtovník sa konalo 23. marca 2018 v Žiline v priestoroch  Žilinskej univerzity, Fakulty riadenia a informatiky. Olympiádu organizuje Slovenská komora certifikovaných účtovníkov – SKCÚ (www.skcu.sk) v spolupráci so spoločnosťou KROS a. s. (www.kros.sk). Olympiáda prebiehala na počítačoch a v účtovnom softvéri OMEGA. Našu školu reprezentovali Danka Juríková a  Kristína Púryová (obe zo IV. C). Po vyhodnotení riešení postúpi 15 najlepších študentov z regionálnych kôl v Bratislave, Košiciach a v Žiline do celoštátneho kola. Použitie účtovného softvéru OMEGA pri súťaži prináša zvýšenie kvality súťaže, zlepšenie a zrýchlenie možností klasifikácie a má aj praktický prínos pre jej účastníkov, ktorí získajú cenné skúsenosti využiteľné v ďalšom živote. OMEGA patrí k najrozšírenejším a aj najobľúbenejším účtovným softvérom na slovenskom trhu – používa ho už viac ako 20 000 firiem. Účtovný softvér OMEGA tiež spĺňa všetky náročné kritériá a potreby škôl – vďaka projektu Podpora škôl je jeho použitie pre účely výučby v školách a vzdelávacích zariadeniach celkom bezplatné.

Mladý účtovník

22. júna 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády Mladý účtovník. Zúčastnili sa jej vybraní žiaci druhého a tretieho ročníka. Cieľom olympiády je zvyšovanie prestíže účtovníctva ako odborného predmetu a zároveň motivácia žiakov pri štúdiu účtovnej problematiky. Žiaci preukázali vedomosti a zručnosti pri účtovaní rozličných účtovných prípadov v podvojnom účtovníctve. Výsledky školského kola súťaže sú nasledovné:

II. ročník:   1. miesto  Martina Čiscoňová a 2. miesto Adriána Mokrá, obe z II. A    ,

III. ročník: 1. miesto  Štefan Ščipák, 2. miesto Dominik Mikuláš (obaja z III. C) a 3. miesto Filip Štavina z III. B.

Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

 

Vyhodnotenie súťaže z účtovníctva

„Olympiáda Mladý účtovník“

Dňa 09.02. 2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže " Olympiáda Mladý účtovník" žiakov 4. ročníka – voliteľný predmet Cvičenia z účtovníctva.

Žiaci riešili hospodárske operácie podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov  s použitím softvéru Omega – firma KROS. Maximálny  počet bodov, ktorý žiaci mohli získať bolo 105 bodov. Bodovali sa úlohy: začiatočný účet súvahový, vytvorenie saldokonta,  účtovanie účtovných prípadov, uzávierka a závierka účtovníctva.

Výsledky – body a percentá:

 

Body max.

Papay

Zambojová

Mokrá

Pánisová

Ješková

Spolu

105

93,5

74,5

65

60

55

%

100 %

89,04 %

70,95 %

61,90 %

57,14 %

52,38

Výsledky školského kola súťaže sú nasledovné:

1.      miesto získal Marek Papay, IV. A                             89,04 %

2.    miesto získala Dominika Zambojová , IV. A              70,95  %

3.    miesto získala Gabriela Mokrá, IV. A                          61,90 %

Prví dvaja výhercovia postupujú do krajského kola súťaže, ktoré sa bude konať v marci 2017  v Žiline. Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

Súťažná komisia:  Ing. Mariana Harvišová, Ing Dagmar Karaková

Súťaž pripravila a vyhodnotila  Ing. Mariana Harvišová

 

 

Olympiáda Mladý účtovník

Olympiáda Mladý účtovník je celoštátna súťaž pre študentov stredných škôl a obchodných akadémií v účtovníctve. Túto olympiádu organizuje každoročne Slovenská komora certifikovaných účtovníkov spolu so spoločnosťou KROS, a. s. Cieľom olympiády je zvyšovanie prestíže účtovníctva ako odborného predmetu a zároveň motivácia žiakov pri štúdiu účtovnej problematiky. 

 

Dňa 16. júna. 2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaže "Mladý účtovník" pre žiakov 2. ročníka našej školy. Žiaci riešili hospodárske operácie podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov. Súťaže sa zúčastnilo 7 žiakov  druhého ročníka.

 

Výsledky školského kola súťaže sú nasledovné:

1. miesto Karin Motúzová, II. A – úspešnosť 93,33 %

2. miesto Marek Drozd, II. B

3. miesto Dana Juríková, II. C

 

Dňa 22. júna 2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaže "Mladý účtovník" pre žiakov 3. ročníka našej školy. Predmetom súťaže bolo účtovanie súvislého príkladu, ktorý obsahoval viac ako 80 účtovných prípadov.  Súťaže sa zúčastnilo 11 žiakov  tretieho ročníka.

 

Výsledky školského kola súťaže sú nasledovné:

1. miesto, Elischer Alfréd III. B – úspešnosť 95,71 %

2. miesto Hagarová Monika, III. B

3. miesto Papay Marek, III. A

 

Dvaja úspešní riešitelia olympiády postúpia do regionálneho kola a  budú  nás v budúcom školskom roku 2016/2017 reprezentovať v Olympiáde Mladý účtovník 2017.

Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

Súťaž pripravila a vyhodnotila Ing. Karaková

 

Piata najlepšia mladá účtovníčka v SR je Kristína Ištvániková

Dňa 28. apríla 2016  sa v Žiline uskutočnilo celoštátne kolo Olympiády Mladý účtovník. Táto súťaž má už 19 ročnú tradíciu a je dôležitá pre hľadanie  mladých talentovaných účtovníkov stredných odborných škôl. Súťaž organizuje firma KROS  v spolupráci so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov. Študenti  na súťaži vypracujú súvislý príklad podvojného účtovníctva s uzávierkou a závierkou v programe Omega. V celoštátnom kole súťažilo 15 najlepších študentov z regionálnych kôl. Naša študentka Kristína Ištvániková (IV. B) obsadila v tejto náročnej súťaži skvelé 5. miesto. Srdečne jej blahoželáme a veríme, že tieto skúsenosti zúročí aj vo svojom ďalšom štúdiu na vysokej škole, pretože chce študovať odbor Účtovníctvo. 

KRISTÍNA IŠTVÁNIKOVÁ  POSTÚPILA  DO CELOŠTÁTNEHO KOLA

V súťaži Olympiáda Mladý účtovník  postúpila naša  študentka  Kristína Ištvániková  (IV. B) do celoslovenkého  kola, ktoré sa bude konať  28. 04. 2016 v Žiline. V konkurencii 144 súťažiacich z krajských kôl postúpilo do celoštátneho kola 15 najlepších účtovníkov. Veľmi pekne sa umiestnil aj Juraj Borko (IV. B).  Ďakujeme obom študentom za vzornú prípravu  na túto náročnú súťaž  aj v ich  voľnom čase.  Srdečne  im  blahoželáme a Kristíne držíme palce v ďalšom súťažení.  

Ing. Mária Medľová

https://www.kros.sk/olympiada#PostupCelostatneKolo

Vyhodnotenie súťaže z účtovníctva

„Olympiáda Mladý účtovník“

Dňa 26.02. 2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaže " Olympiáda Mladý účtovník" žiakov 4. ročníka – voliteľný predmet Cvičenia z účtovníctva.

Žiaci riešili hospodárske operácie podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov  s použitím softvéru Omega – firma KROS. Maximálny  počet bodov, ktorý žiaci mohli získať bolo 110 bodov. Bodovali sa úlohy: začiatočný účet súvahový, vytvorenie saldokonta,  účtovanie účtovných prípadov, uzávierka a závierka  a záverečný test.

Výsledky – body a percentá:

 

Body max.

Ištvániková

Borko

Hegliová

Kašparová

Spolu

110

103

99

91,5

88,5

%

100 %

93,63 %

90 %

83,18 %

80,45 %

Výsledky školského kola súťaže sú nasledovné:

1.    miesto získala Kristína Ištvániková, IV.B                   93,63 %

2.    miesto získal Juraj Borko , IV. B                                90 %

3.    miesto získala Michaela Hegliová, IV.B                      83,18 %

Prví dvaja výhercovia postupujú do krajského kola súťaže, ktoré sa bude konať 31.03.2016  v Žiline. Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

Súťažná komisia: Ing. Mária Medľová, Ing. Mariana Harvišová

Súťaž pripravila a vyhodnotila  Ing. Mária Medľová

 

 

Vyhodnotenie súťaže z účtovníctva

„Mladý účtovník  2015“

Dňa 22. 06. 2015 sa uskutočnilo školské kolo súťaže "Mladý účtovník" žiakov 2. a 3. ročníka našej školy.

Žiaci riešili hospodárske operácie podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov. Súťaže sa zúčastnilo 17 žiakov našej školy, 9 žiakov  druhého a 8 žiakov tretieho ročníka.

 Výsledky školského kola súťaže sú nasledovné:

2. ročník

1. miesto získal žiak Marek Papay, II. A, 48 bodov,  92 % - vyučujúca Ing. Karaková,

2. miesto získala žiačka Monika Hagarová, II. B, 47 bodov, 90  % - vyučujúca Ing. Gajdošíková,

3. miesto získala žiačka Dominika Zambojová, II. A, 45,5 bodov, 87  % - vyučujúca Ing. Karaková.

V  príklade žiaci mohli dosiahnuť maximálne 52 bodov.

3. ročník

1. miesto získala žiačka Kristína Išvániková, III. B, 96 bodov, 96 % – vyučujúca Ing. Medľová, 

2. miesto získal žiak Juraj Borko, III. B, 91,5 bodov, 91 % – vyučujúca Ing. Medľová,

3. miesto získal žiak Filip Štancel, III. A, 89,5 bodov, 89 % – vyučujúca Ing. Karaková.

V príklade žiaci mohli dosiahnuť maximálne 100 bodov.  Dvaja úspešní riešitelia olympiády postúpia do regionálneho kola a  budú  nás v budúcom školskom roku reprezentovať v Olympiáde Mladý účtovník 2016.

Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

Súťaž pripravila a vyhodnotila Ing. Karaková

 

Olympiáda Mladý účtovník - výsledky z regionálneho kola.

Dňa 27.03.2015 sa uskutočnilo v Žiline regionálne kolo súťaže Olympiáda Mladý účtovník. Našu školu úspešne reprezentovali 2 študentky z triedy IV. C. V silnej konkurencii 49 súťažiacich obsadila Kristína Tarabčíková 12. miesto a Ivana Malinová 14. miesto. Obom dievčatám ďakujeme za ich zodpovedný prístup v príprave na súťaž, pretože všetky vedomosti a zručnosti v súťažnom programe  Omega nadobudli iba vo svojom voľnom čase navštevovaním krúžku Som mladý účtovník.

Ing. Mária Medľová, predseda PK OP a vedúca krúžku

Výsledky: pozri

 

Olympiáda Mladý účtovník 2015

27. 3. 2015 prebehlo regionálne kolo  v Žiline. Výsledky z regionálneho kola budú známe a zverejnené 14. apríla 2015.

Regionálne kolá prebiehali na počítačoch a účtovnom softvéri OMEGA. Po vyhodnotení regionálnej súťaže postúpi 15 najlepších študentov do celoštátneho kola.

 

Olympiáda Mladý účtovník - školské kolo 2015 - výsledky

Dňa 23.03. 2015 sa uskutočnilo školské kolo súťaže " Olympiáda Mladý účtovník". Žiaci riešili hospodárske operácie podvojného účtovníctva s použitím softvéru Omega – firma KROS, ktorý sa vyučuje na voliteľnom predmete Cvičenia z účtovníctva a na krúžku Som mladý účtovník.  Súťaž vyhrala Ivana Malinová  ( IV. C) ,  2. miesto obsadila Kristína Tarabčíková,( IV. C.)  a na treťom mieste bodovala  Veronika Heklová (IV. B). Ivana Malinová a Kristína Tarabčíková  postupujú do krajského kola, ktoré sa bude konať 27. 03. 2015 v Žiline.

Výsledky školského kola súťaže sú nasledovné:

 1. miesto získala žiačka  Ivana Malinová, IV. C               89,5 % úspešnosť
 2. miesto získala  žiačka Kristína Tarabčíková, IV.C        85 %   úspešnosť
 3. miesto získala žiačka  Veronika Heklová, IV. B            78 %   úspešnosť

Výhercom srdečne blahoželáme a  súťažiacim držíme palce v krajskom kole.

Súťaž pripravila a vyhodnotila Ing. Mária Medľová

 

Olympiáda Mladý účtovník 2015

Dňa 20 .03. 2015 sa uskutoční školské kolo súťaže Olympiáda Mladý účtovník, ktorej sa zúčastnia študenti krúžku Mladý účtovník a študenti, ktorí navštevujú voliteľný predmet Cvičenia z účtovníctva. Dvaja víťazi tejto súťaže postúpia do regionálneho kola Olympiáda Mladý účtovník 2015, ktoré sa koná v Žiline dňa 27.03.2015.
 

Vyhodnotenie súťaže z účtovníctva

„Mladý účtovník 2014“

Dňa 19. 06. 2014 sa uskutočnilo školské kolo súťaže "Mladý účtovník" žiakov 2. a 3. ročníka našej školy.

Žiaci riešili hospodárske operácie podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov. Súťaže sa zúčastnilo 13 žiakov našej školy, 6 žiakov  druhého a 7 žiakov tretieho ročníka.

 

Výsledky školského kola súťaže sú nasledovné:

2. ročník

1. miesto získala žiačka Kristína Ištvániková, II. B, 68 bodov,  98,5 % - vyučujúca Ing. Hamáčková,

2. miesto získal žiak Filip Štancel, II. A, 58 bodov, 84  % - vyučujúca Ing. Harvišová,

3. miesto získal žiak  Lukáš Kodaj, II. C, 55 bodov, 79,7 % - vyučujúca Ing. Hamáčková.

V tomto ročníku žiaci mohli dosiahnuť maximálne 69 bodov.

3. ročník

1. miesto získala žiačka Kristína Tarabčíková, III. C, 118 bodov, 78,6 % – vyučujúca Ing. Medľová, 

2. miesto získala žiačka Ivana Malinová, III. C, 111 bodov, 74 % – vyučujúca Ing. Medľová,

3. miesto získala žiačka Veronika Heklová, III. B, 101 bodov, 67,3 % – vyučujúca Ing. A. Harvišová.

V tomto ročníku žiaci mohli dosiahnuť 150 bodov.  Žiaci z tohto ročníka nás budú v budúcom školskom roku reprezentovať v regionálnom kole Mladý účtovník.

Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

 

Súťaž pripravila a vyhodnotila Ing. Karaková.

2. ročník

Meno

Počet bodov

úspešnosť

Trieda

Vyučujúci

Ištvániková

68/69

98,5 %

II.B

Ing. Hamáčková

Štancel

58/69

84 %

II.A

Ing. Harvišová

Kodaj

55/69

79,7 %

II.C

Ing. Hamáčková

Hegliová

49/69

71 %

II.B

Ing. Hamáčková

Hraňová

47,5/69

68,8 %

II.A

Ing. Harvišová

Pánis

38/69

55 %

II.C

Ing. Hamáčková

 

3. ročník

Meno

Počet bodov

úspešnosť

Trieda

Vyučujúci

Tarabčíková

118/150

78,6 %

III.C

Ing. Medľová

Malinová

111/150

74 %

III.C

Ing. Medľová

Heklová

101/150

67,3 %

III.B

Ing. Harvišová

Žovinová

94/150

62,6 %

III.B

Ing. Harvišová

Maňko

86,5/150

57,6 %

III.A

Ing. Bahýlová

Brániková

84/150

56 %

III.A

Ing. Bahýlová

Mokrá

83/150

55,3 %

III.B

Ing. Harvišová

 

Filipovi ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy

Dňa 16. apríla 2014 študent IV. D Filip Šlenker úspešne  reprezentoval našu školu v  celoslovenskej Olympiáde Mladý účtovník, kde bol vyhodnotený na 6. mieste. Sme radi, že sme opäť po roku mali zástupcu našej školy v tejto náročnej odbornej súťaži.  viď TASR.

 

FILIP ŠLENKER POSTÚPIL DO CELOŠTÁTNEHO KOLA

V súťaži Olympiáda Mladý účtovník postúpil náš študent Filip Šlenker (IV. D) do celoslovenkého kola, ktoré sa bude konať  16. 04. 2014 v Žiline. V konkurencii 144 súťažiacich z krajských kôl postúpilo do celoštátneho kola 15 najlepších účtovníkov. Veľmi pekne sa umiestnila aj Eva Čičmancová (IV. D). Srdečne našim študentom blahoželáme a držíme palce.

Ing. Mária Medľová, vyučujúca CVU, príprava na súťaž v programe Omega.

Ing. Dagmar Karaková, vyučujúca účtovníctva

https://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/som-sikovny-uctovnik/10088-clanok.html

 

 

Olympiáda Mladý účtovník  v programe Omega 

Dňa 04. 03. 2014 sa uskutočnilo školské kolo súťaže " Olympiáda Mladý účtovník". Žiaci riešili hospodárske operácie podvojného účtovníctva s použitím softvéru Omega – firma KROS, ktorý sa vyučuje na voliteľnom predmete Cvičenia z účtovníctva.  Súťaž vyhral Filip Šlenker zo IV. D a 2. miesto obsadila Eva Čičmancová, tiež zo IV. D. Obaja postupujú do krajského kola, ktoré sa bude konať 24. 03. 2014 v Žiline. 

Srdečne blahoželáme a držíme palce. Ing. Mária Medľová

 

Vyhodnotenie súťaže z účtovníctva

„Mladý účtovník 2013“

Dňa 13. 06. 2013 sa uskutočnilo školské kolo súťaže "Mladý účtovník" žiakov 2. a 3. ročníka našej školy.

Žiaci riešili hospodárske operácie podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov. Súťaže sa zúčastnilo 13 žiakov našej školy, 5 žiakov  druhého a 8 žiakov tretieho ročníka.

Výsledky školského kola súťaže sú nasledovné:

2. ročník
 1. miesto získala žiačka Kristína Tarabčíková, II. C, 56 bodov87,5 % - vyučujúca Ing. D. Karaková
 1. miesto získal žiak Ivana Malinová, II. C, 55 bodov, 85,93 % - vyučujúca Ing. D. Karaková
 1. miesto získala žiačka  Katarína Brániková, II. A, 51 bodov, 79,61 % - vyučujúca Ing. A. Bahýlová

V tomto ročníku žiaci mohli dosiahnuť maximálne 64 bodov.

 

3. ročník

 1. miesto získal žiak Filip Šlenker, III. D, 66 bodov, 80,48% – vyučujúca Ing. D. Karaková 
 2. miesto získala žiačka Eva Čičmancová, III. D, 61 bodov, 74,39 % – vyučujúca Ing. D. Karaková
 3. miesto získala žiačka Petra Zambojová, III. A, 54,75 boda, 66,76 % – vyučujúca Ing. A. Bahýlová

V tomto ročníku žiaci mohli dosiahnuť 82 bodov.  Žiaci z tohto ročníka nás budú v budúcom školskom roku reprezentovať v regionálnom kole Mladý účtovník.

Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

Súťaž pripravila a vyhodnotila Ing. Terézia Micková.

 

 

Celoslovenské kolo účtovníckej olympiády

Monika Kalabová zvíťazila v celoslovenskom kole účtovníckej olympiády a Nikola Štangová bola šiesta! Takýto úspech sa tento školský rok našej škole podarilo dosiahnuť v olympiáde Mladý účtovník, ktorú organizuje firma KROS a Slovenská komora certifikovaných účtovníkov Slovenska už 16 rokov. Mali sme až dve súťažiace v celoslovenskom kole, keď Monika Kalabová v stredoslovenskom regióne vyhrala a Nikola Štangová postúpila z piateho miesta. Obidve mladé účtovníčky pripravovala Ing. Terézia Micková. Ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu a srdečne blahoželáme.

https://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/najlepsia-uctovnicka-kalabova-oa-prievid/2683-clanok.html

 

Stredoslovenské kolo účtovníckej olympiády

Monika Kalabová vyhrala stredoslovenské kolo účtovníckej olympiády!

Olympiádu organizuje Slovenská komora certifikovaných účtovníkov – SKCÚ (www.skcu.sk ) v spolupráci so spoločnosťou KROS a.s. (www.kros.sk ). Programové vybavenie a podporu školám pri výučbe programu OMEGA realizuje spoločnosť KROS a.s. Obsah olympiády plne zodpovedá učebnej osnove z účtovníctva na obchodných akadémiách alebo stredných školách, kde sa vyučuje predmet účtovníctvo. Účastníci olympiády vypracujú komplexný súvislý príklad za jedno účtovné obdobie v eurách, v jednom podnikateľskom subjekte na počítači v účtovnom softvéri OMEGA.

Regionálne kolá sa uskutočnili 22.3.2013 v mestách Košice, Žilina a Bratislava. 15 najlepších študentov (5 z každého regionálneho kola) sa zúčastnia celoštátneho kola. Naša škola bude mať v celoštátnom kole zastúpenie dve z pätnástich - Monika Kalabová v Žiline vyhrala 1. miesto s počtom bodov 117,5 a Nikola Štangová tiež postúpila, umiestnila sa na 5. mieste s počtom bodov 115,5. Blahoželáme a obom držíme palce v celoštátnom kole!

Celoštátne kolo prebehne 12. 4. 2013 v Žiline. Miesto konania: Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina, tel: 041/ 562 24 93, www.sospza.sk, mapa.

 

Vyhodnotenie súťaže z účtovníctva

„Mladý účtovník 2012“

Dňa 21. 06. 2012 sa uskutočnilo školské kolo súťaže „Mladý účtovník“ žiakov 2. a 3. ročníka našej školy.

Žiaci riešili hospodárske operácie podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov. Súťaže sa zúčastnilo 15 žiakov našej školy, 7 žiakov  druhého a 8 žiakov tretieho ročníka.

 

Výsledky školského kola súťaže sú nasledovné:

2. ročník
 1. miesto získala žiačka Petra Zambojová, II. A, 57 bodov95% - vyučujúca Ing. A. Bahýlová
 2. miesto získal žiak Filip Šlenker, II. D, 55,5 bodov, 92,5 %  - vyučujúca Ing. T. Micková
 3. miesto získala žiačka  Eva Čičmancová, II. D, 54,5 bodov, 90,83 %  - vyučujúca Ing. T. Micková

V tomto ročníku žiaci mohli dosiahnuť maximálne 60 bodov.

 

3. ročník
 1. miesto získala  žiačka Monika Kalabová, III. B, 77,5 bodov, 91,18 % – vyučujúca Ing. T. Micková 
 2. miesto získala žiačka Nikola Štangová, III. B, 71,5 boda, 84,12 % – vyučujúca Ing. T. Micková
 3. miesto získala žiačka Patrícia Iliašová, III. C, 61,5 boda, 72,35 % - vyučujúca Ing. O. Hamáčková

V tomto ročníku žiaci mohli dosiahnuť 85 bodov. Žiaci 3. ročníka riešili príklad z celoštátneho  kola súťaže Mladý účtovník. Žiačky z tohto ročníka nás budú v budúcom školskom roku reprezentovať v regionálnom kole.

Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

Súťaž pripravila a vyhodnotila Ing. Terézia Micková.

 

Regionálne kolo Olympiády Mladý účtovník 2012

Dňa 23. 03. 2012 sa Natália Švejdová, študentka IV. B triedy  a Silvia Tomancová. študentka IV. C triedy zúčastnili regionálneho kola súťaže MLADÝ  ÚČTOVNÍK. Súťaž sa uskutočnila v programe podvojného účtovníctva OMEGA, firmy Kros, a. s. Žilina. Študenti musia výborne ovládať podvojné účtovníctvo podnikateľov, ale musia veľmi dobre ovládať program OMEGA a byť v ňom najrýchlejší. Naša študentka Silvia Tomancová obsadila v silnej konkurencii 13. miesto.  Jej úspech je veľmi cenný, lebo v tomto programe pracovala len vo svojom voľnom čase. Natália Švejdová obsadila 22. miesto. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 143 študentov. Obidvom študentkám ďakujeme za výborné reprezentovanie našej školy.

Ing. Terézia Micková

 

Vyhodnotenie súťaže z účtovníctva

"Mladý účtovník 2011"

 

            Dňa 14. 06. 2011 a 16. 06. 2011 sa uskutočnilo školské kolo súťaže „Mladý účtovník“ žiakov 3. a 2. ročníka našej školy.

             Žiaci riešili hospodárske operácie podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov. Súťaže sa zúčastnilo 19 žiakov našej školy, 8 žiakov  druhého a 11 žiakov tretieho ročníka.

             Výsledky školského kola súťaže sú nasledovné:

 

2. ročník

 1. miesto získala žiačka Patrícia Iliašová, II. C, 97 bodov,  91,5% - vyučujúca Ing. D. Karaková
 1. miesto získala žiačka Monika Kalabová, II. B, 94,5 bodov, 89,15 % - vyučujúca Ing. T. Micková
 1. miesto získal žiak  Pavel Duvač, II. D, 91,5 bodov, 86,32 % - vyučujúca Ing. T. Micková

V tomto ročníku žiaci mohli dosiahnuť maximálne 106 bodov.

 

3. ročník

 1. miesto získala  žiačka Silvia Tomancová, III. C, 60 bodov, 81,08 – vyučujúca Ing. A. Bahýlová 
 2. miesto získal žiak Vladimír Liener, III. D, 57 bodov, 77,03 % – vyučujúca Ing. K. Gajdošíková
 1. miesto získala žiačka Jana Nedeljaková, III. D, 55 bodov, 74,32 % – vyučujúca Ing. K. Gajdošíková

V tomto ročníku žiaci mohli dosiahnuť 74 bodov. Žiaci 3. ročníka riešili príklad z regionálneho kola súťaže Mladý účtovník.

 

            V tomto školskom roku sme po prvýkrát zorganizovali aj súťaž žiakov vo vedení podvojného účtovníctva v programe OMEGA. Zúčastnili sa jej žiaci 3. ročníka, ktorí majú voliteľný predmet Cvičenia z účtovníctva.

 1. miesto získala žiačka Natália Švejdová, III. B - vyučujúca Ing. T. Micková
 2. miesto získala žiačka Lenka Repková, III. A - vyučujúca Ing. M. Medľová
 3. miesto získala žiačka Dajana Vadovičová, III. A - vyučujúca Ing. M. Medľová.

 

Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť. Súťažiaci si môžu svoje výsledky  pozrieť o organizátorky súťaže.

Súťaž pripravila a vyhodnotila Ing. Terézia Micková.

Prievidza 16. 06. 2011

  

Celoštátne kolo Olympiády Mladý účtovník 2011

Dňa 28. 04. 2011 sa Michaela Šúňová, študentka IV. A triedy, zúčastnila celoštátneho kola Olympiády Mladý účtovník 2011. V celoštátnom kole súťažili najlepší študenti , ktorí sa umiestnili na 1.-5. mieste  v 3 regionálnych kolách Olympiády Mladý účtovník.

Vážnosť a význam tohto podujatia dokázala aj účasť viceprezidenta Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov  Ing. M. Džupinku, CSc. a Ing. S. Talapku, PhD., z odboru školstva a športu zo Žilinského samosprávneho kraja. Za firmu KROS, a. s. Žilina, ktorá je organizátorom a garantom tejto súťaže sa zúčastnil Mgr. J. Galdia, vedúci marketingového oddelenia firmy. Súťaž otvorila  riaditeľka Strednej odbornej školy podnikania,  na ktorej sa súťaž už tradične uskutočňuje Mgr. A. Chupáčová.

Veľmi pekné morálne ocenenie dostali všetci zúčastnení študenti  už pri otvorení súťaže, keď ich oprávnene označili za víťazov , citujem:“ .... všetci ste  víťazi, lebo dostať sa do celoštátneho kola z 2 000 študentov zapojených do súťaže na školách, zo 137 súťažiacich študentov  v regionálnych  kolách je už víťazstvo. Jeden musí byť najlepší , tak ešte raz budete súťažiť.“

Súťaž sa uskutočňuje v programe podvojného účtovníctva OMEGA, firmy Kros, a. s. Žilina. Študent musí byť vynikajúci nielen v ovládaní účtovania, ale musí veľmi dobre ovládať program OMEGA a byť v ňom rýchly a pohotový. Naša študentka sa síce neumiestnila vo víťaznej trojici,  získala diplom za 6. miesto a finančnú a vecnú odmenu, ktorá ju veľmi potešila. Jej úspech je veľmi cenný, lebo v tomto programe začala pracovať až vo 4. ročníku na voliteľnom predmete Cvičenia z účtovníctva. Miška, ďakujeme Ti  za reprezentáciu našej školy a prajeme Ti šťastnú ruku pri maturitnom stole a  veľa úspechov ďalšom živote.

Chcela by som trošku apelovať na našich študentov 2. ročníka k výberu voliteľného predmetu Cvičenia z účtovníctva, kde pracujeme v programe OMEGA. Bez študentov, ktorí chcú byť najlepší a majú záujem o reprezentáciu našej školy,  nemôžeme dosiahnuť výborné výsledky v súťažiach.

Ing. Terézia Micková

 

Olympiáda Mladý účtovník 2011

postup do celoštátneho kola

Slovenská komora certifikovaných účtovníkov a spoločnosť KROS a.s. Žilina, uskutočnila 14. ročník súťaže pre študentov stredných škôl v účtovníctve - Olympiáda Mladý účtovník 2011.

Olympiáda Mladý účtovník je celoštátna súťaž pre študentov stredných škôl a obchodných akadémií v účtovníctve. Jej cieľom je zvyšovanie prestíže účtovníctva ako odborného predmetu a zároveň motivácia študentov pri štúdiu účtovnej problematiky.  

Obsah olympiády plne zodpovedá učebnej osnove z účtovníctva na obchodných akadémiách alebo stredných školách, kde sa vyučuje predmet účtovníctvo. Účastníci olympiády vypracujú komplexný súvislý príklad za jedno účtovné obdobie v eurách, v jednom podnikateľskom subjekte na počítači v účtovnom softvéri OMEGA.

Regionálne kolo sa konalo na 29. marca 2011 v Košiciach, Žiline a Bratislave. Zúčastnilo sa ho 70 škôl a 137 študentov. Regionálneho kola v Žiline sa zúčastnila aj naša škola a reprezentovali ju žiačky:

 • Michaela Šúňová zo IV. A
 • Natália Martinková zo IV. C triedy.

 V silnej konkurencii obsadila Michaela Šúňová zo IV. A triedy 5. miesto a postupuje do celoštátneho kola.

Natália Martinková zo IV. C obsadila veľmi pekné 7. miesto.

Celoštátne kolo sa uskutoční 28. apríla 2011 v Žiline. 

Obidvom dievčatám ďakujeme za reprezentáciu našej školy, za zodpovedný prístup v príprave na súťaž  a Miške Šúňovej držíme palce v celoštátnom kole.  

Veríme, že tento úspech bude motivovať aj ďalších študentov pre zlepšovanie svojich výsledkov v predmete účtovníctvo a druhákov pre výber voliteľného predmetu cvičenia z účtovníctva,ktorý sa uskutočňuje v programe OMEGA, ktorý je zameraný na spracovanie podvojného účtovníctva. 

Ing. Terézia Micková

 

 Vyhodnotenie súťaže z účtovníctva

„Mladý účtovník“

Dňa 17. 06. 2010 sa uskutočnilo školské kolo súťaže „Mladý účtovník“ žiakov 2. a  3. ročníka.

Žiaci riešili hospodárske operácie podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov. Súťaže sa zúčastnilo 28 žiakov našej školy, 13 žiakov druhého a 15 žiakov tretieho ročníka.

Výsledky školského kola súťaže sú nasledovné:

2. ročník

 1. miesto získala žiačka Čičmancová Renáta, II. B, 91,5 bodov91,5%  - vyučujúca Ing. D. Karaková
 2. miesto získal žiak Liener Vladimír, II. D, 89 bodov, 89 % - vyučujúca Ing. K. Gajdošíková
 3. miesto získal žiak Chudý Jakub, II. B, 88 bodov, 88 % vyučujúca Ing. D. Karaková

V tomto ročníku žiaci mohli dosiahnuť maximálne 100 bodov.

 3. ročník

 1. miesto získala žiačka Priehodová Natália, III. C, 95,5 bodov, 90,95 % – vyučujúca Ing. K. Gajdošíková 
 2. miesto získala žiačka Martinková Natália, III. C, 84,5 bodov, 80,47 % – vyučujúca Ing. K. Gajdošíková
 3. miesto získala žiačka Krško Ivan, III. A, 81 bodov, 77,14 % – vyučujúca Ing. B. Šipikalová

V tomto ročníku žiaci mohli dosiahnuť 105 bodov. Žiaci 3. ročníka riešili príklad z regionálneho kola súťaže Mladý účtovník.

 

Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

 Súťaž pripravila a vyhodnotila Ing. Terézia Micková.

 Prievidza 20. 06. 2010

 

Vyhodnotenie olympiády z účtovníctva „Mladý účtovník - 2010“ 

 

Termín regionálneho kola bol : 30. marec 2010.

Regionálne kolá sa uskutočnili v Košiciach, Žiline a Bratislave. Pre zaručenie rovnakých podmienok pre zúčastnených žiakov boli regionálne kolá vo všetkých mestách v ten istý deň.

Olympiádu organizovala Slovenská komora certifikovaných účtovníkov  v spolupráci so spoločnosťou KROS a.s. Žilina. Žiaci obchodných akadémií súťažili v zaúčtovaní súvislého príkladu podvojného účtovníctva v programe OMEGA. Obsah olympiády zodpovedal  učebným osnovám z účtovníctva na obchodných akadémiách alebo stredných školách, kde sa vyučuje predmet účtovníctvo. Súťaže v Žiline sa zúčastnili aj  dve žiačky 4. ročníka z našej školy –

Eva Juríková zo 4. A Ivana Néčeyová zo 4. D.

Do regionálneho kola Olympiády Mladý účtovník sa prihlásilo v SR celkom 76 stredných škôl a obchodných akadémii. Na Olympiáde súťažilo 146 šudentov. V Žiline bolo 43 súťažiacich.

V silnej konkurencii Evka Juríková obsadila 12. miesto a Ivka Néčeyová 13. miesto.

Je to veľmi pekné umiestnenie aj preto, že na ostatných obchodných akadémiách sa učia žiaci ovládať tento program už od 3. ročníka a taktiež v ňom robia praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Na našej škole sa učí účtovanie podvojného účtovníctva v tomto programe len vo voliteľnom predmete cvičenia z účtovníctva, ktorý sa učí tento školský rok po prvýkrát.

Z každého regionálneho kola postúpili 5 žiaci do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 27. apríla 2010 v Žiline.

Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu našej školy a blahoželáme k peknému umiestneniu.

                                                                                  Ing. Terézia Micková

  

MLADÝ ÚČTOVNÍK - súťaž z účtovníctva

 

Slovenská komora certifikovaných účtovníkov v spolupráci so spoločnosťou KROS, a. s. Žilina uskutočňuje každý rok regionálne kolá a celoslovenské kolo súťaže z účtovníctva - MLADÝ ÚČTOVNÍK. Obsah olympiády zodpovedá učebnej osnove z účtovníctva na obchodných akadémiách alebo stredných školách, kde sa vyučuje predmet účtovníctvo. Zúčastňujú sa jej dvaja žiaci 4. ročníkov, ktorí účtujú súvislý príklad podvojného účtovníctva podnikateľov v softvérovom programe OMEGA – podvojné účtovníctvo, firmy KROS, a. s. Žilina.

  

V školskom roku 2009/2010 sa jej zúčastnia tieto žiačky našej školy:

1. Ivana Néčeyová, 4. D

2. Eva Juríková, 4. A

 

Regionálne kolá sa uskutočnia v marci 2010 v Košiciach, Žiline a Bratislave. Pre zaručenie rovnakých podmienok pre všetkých súťažiacich sa uskutočnia regionálne kolá vo všetkých mestách v ten istý deň. Žiaci, ktorí sa umiestnia na 1. – 10. mieste postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v Bratislave.

 

Na konci každého školského roku sa na našej škole uskutočňuje školské kolo súťaže z účtovníctva – MLADÝ ÚČTOVNÍK. V minulom školskom roku sa táto súťaž uskutočnila  29. 06. 2009. Zúčastnili sa jej žiaci 2. a  3. ročníka. 

Žiaci riešili hospodárske operácie podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov. Súťaže sa zúčastnilo 18 žiakov našej školy, 8 žiakov druhého a 10 žiakov tretieho ročníka.

 

Výsledky školského kola súťaže sú nasledovné:

 

2. ročník

 

 1. miesto získala žiačka Martinková Natália, 2. C, 79 bodov, 98,75%
 2. miesto získala žiačka Mellová Lenka, 2. D, 78,5 bodov, 98,125 %
 3. miesto získala žiačka Priehodová Natália, 2. C, 72 bodov, 90 %

V tomto ročníku žiaci mohli dosiahnuť maximálne 80 bodov.

 

3. ročník

 

 1. miesto získala žiačka Néčeyová Ivana,  3. D, 74 bodov, 84,09 %
 2. miesto získala žiačka Páleníková Zuzana, 3. A, 67 bodov, 76,13 %
 3. miesto získala žiačka Volárová Lenka, 3. E, 65,5 boda, 74,43 %

 

V tomto ročníku žiaci mohli dosiahnuť 88 bodov.

 

Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

Ing. Terézia Micková, koordinátor predmetu účtovníctvo