e-Twinning

 

Druhá etapa eTwinningového plota

Maľovanie plota na ZŠ Malonecpalskej pokračovalo druhou etapou 10.-11.mája sprejovaním výtvarného návrhu 7 sprejerov pod vedením Dominika Hasáka.

V sobotu počasie dovolilo pracovať do 21.00. Horšie to už bolo 11.5. Sprejovanie sa o 14 tej muselo prerušiť kvôli dažďu.

Práce sa dokončia v priebehu týždňa ale hlavne 17. mája, kde by sa prace ukončili.

Ste pozvaní !

 https://youtu.be/fJDX9eEwyIs

https://www.prievidza.sk/spravodajstvo/etwinningovy-maraton-vo-finale/

https://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/plot-oa-prievidza/10619-clanok.html


 

 

Projekt po 1. fáze

 
foto: Martina Suváková nájdete na https://www.dropbox.com/sh/s8cj24y7ip8ibvn/kgsc-QweIP
 

eTwinnig projekt bude realizovaný

V piatok 7.marca sa stretli realizátori projektu eTwinningovy maratón - úprava plotu v meste Prievidza. Mesto zastupovali pp. Roman Gatial - hlavny architekt Prievidza a Michal Ďureje - hovorca Mestského úradu Prievidza. Našu školu zastupovali žiačky 3.C a 3.A - Tarabčíková, Grolmusová N., Vrabcová, Rajčová a gestor projektu S. Malega. Stretnutia sa zúčastnil aj náš bývalý žiak - autor výsledného nákresu - Dominik Hasák, dnes študent designu v Bratislave.

Na stretnutí sa dohodli kroky, ktoré by mali doviesť projekt do júnového finálneho výsledku.

 

 

e-Twinning s Turkami a Čechmi

Žiaci II.D podali navrh na spoluprácu v ramci medzinárodnych projektových aktivít e - Twinning. Náš projekt bol Turistický pas - A travel passport bol 28. apríla 2011potvrdený tureckou a českou národnou kanceláriou, čo bolo potvrdené vystavením certiifikátu. Prvé kontakty by sa mali rozbehnúť od júna 2011 a pokračovať v školskom roku 2011/2012 viac