Finančná gramotnosť

Projekt "Zvýšenie finančnej gramotnosti" podporila Nadácia Slovenskej sporiteľne (www.nadaciaslsp.sk). V školskom roku 2013/2014, v súťaži Hra Milión sa zaregistrovalo viac ako 5000 stredoškolákov, ktorí postupne plnili všetky úlohy, prešli 30 súťažných levelov a na konci hry mali na virtuálnom účte jeden milión eur. Naša žiačka II. B triedy Obchodnej akadémie v Prievidzi, Monika Hagarová, v tejto celoslovenskej hre, zameranej na podporu finančnej gramotnosti, zvíťazila. Okrem cien v súťaži získala aj 2000 eur vo forme grantu na tento projekt pre našu školu.

Grant škola využila na zvýšenie finančnej gramotnosti žiakov a učiteľov. Cieľom projektu bolo zlepšiť a zmodernizovať vybavenie školy učebnými pomôckami, uskutočniť školskú súťaž vo finančnej gramotnosti a urobiť školenia, ktoré absolvovalo 106 účastníkov v priebehu septembra a októbra 2014.  Všetci študenti našej školy sa mohli v tomto čase aj zapojiť do pripravených súťaží v projekte -

·         Kategória TEST

·         Kategória PREZENTÁCIA

V každej kategórii sme odmenili víťazov peknými cenami:

1. miesto v Teste (prváci a druháci OA) - cena v hodnote 30 €

1. miesto v Teste (tretiaci a štvrtáci OA a HI) - cena v hodnote 30 €

1. miesto v Prezentácii  - cena v hodnote 50 €

2. miesto v Prezentácii  - cena v hodnote 30 €

3. miesto v Prezentáci - cena v hodnote 20 €

Viac tu: https://financna-gramotnost.webnode.sk/sutaz/

Súťaž v riešení testu pre 1. a 2. ročník vyhrala Kristína Púryová z I. C. V súťaži v riešení testu pre 3., 4. ročník a pomaturitné štúdium bol ocenený Patrik Záň z III. B triedy. Súťaž v tvorbe prezentácií má nasledovné výsledky: 1. miesto: Nora Krebesová I. P, 2. miesto: Monika Hagarová II. B a tretie miesto: Patrícia Maceková z III. B.

Prínosom projektu je zvýšenie finančnej gramotnosti a zlepšenie finančného správania sa účastníkov projektu. Najslabším miestom vo finančnej gramotnosti Slovákov sú oblasti bankových produktov a investovania. Mnohí nepoznajú základné pravidlá finančného správania sa jednotlivca, domácnosti, spoločnosti... Svoje financie si neplánujú a ani nevedia na čo a koľko míňajú. Finančné povedomie ľudí na Slovensku je dosť slabé.  Až tri štvrtiny Slovákov (74%) nevedia rozlíšiť mieru rizika pri jednotlivých typoch investície, ktoré sú kľúčové pri výbere vhodného investičného produktu či pri zvolení stratégie druhého a tretieho dôchodkového piliera. Viac ako polovica respondentov (54%) nevie, že výška výnosu závisí od výšky rizika.  Viac ako polovica Slovákov, 56%, nevie v praxi zhodnotiť výhodnosť úverov podľa jednoduchého výpočtu prostredníctvom úroku a RPMN (ročnej percentuálnej miery nákladov). Poznanie nákladovosti úveru je však veľmi dôležité pri výbere každej pôžičky – či je ním hypotekárny, spotrebný úver alebo kontokorent na bežnom účte.